Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 juni 2012

Passagerares rättigheter: resenärer med funktionshinder nekas plats på flyg

Många flygresenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet möter fortfarande problem i form av nekad resa och andra otillåtna krav. Samtidigt som tusentals och åskådare med funktionshinder och deltagare i paralympiska spelen i London 2012 förbereder sig för sin resa offentliggör kommissionen riktlinjer för att klargöra rättigheterna vid flygresor.

–Ett funktionshinder är i sig en stor utmaning i livet. Det ska inte bli svårare när man kommer till en flygplats, säger EU:s transportkommissionär Siim Kallas.

Riktlinjerna gäller resenärer vid alla flygplatser i EU och för EU-registrerade flygbolag världen över. De gäller även flygbolag från andra länder som flyger inom eller från Europa.

Syftet är att förtydliga EU:s regler om passagerarrättigheter för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som reser med flyg (förordning (EG) nr 1107/2006). Syftet med reglerna är att lösa problem på 22 områden om icke-diskriminerande tillgång till flygresor.

De viktigaste frågorna är:

1.Förhandsanmälan: I riktlinjerna betonas vikten av förhandsanmälan. Det är viktigt att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet meddelar att de behöver assistans, minst 48 timmar före flygets avgångstid, så att flygplatserna och flygbolagen kan ordna den assistans som behövs.

2.Omotiverad vägran: Passagerare rapporterar återkommande problem med nekade resor och olika krav på läkarintyg och medföljande personer.

  • Läkarintyg: I riktlinjerna förtydligas att läkarintyg normalt inte bör krävas för personer med ett stabilt tillstånd, exempelvis synskadade eller rullstolsburna personer.

  • Medföljande personer. I riktlinjerna förtydligas att det normalt inte bör krävas en medföljande för en person som klarar sig själv, utom om det finns särskilda säkerhetskrav.

    3.Problem med medicinska hjälpmedel och rörelsehjälpmedel

  • Rörelsehjälpmedel: I riktlinjerna betonas att passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet får ha två rörelsehjälpmedel som transporteras gratis. En passagerare som använder en elektrisk rullstol är skyldig att meddela flygbolaget minst 48 timmar i förväg. I riktlinjerna understryks vidare att erkända ledarhundar och assistanshundar får resa i kabinen om detta meddelas i god tid. Som för alla passagerare gäller flygbolagens allmänna bagageregler för sportutrustning som inte är rörelsehjälpmedel.

  • Syrgas ombord: Passagerare som behöver resa med syrgas måste meddela detta på förhand. I riktlinjerna förtydligas att flygbolaget ska avgöra om passagerare får ta med syrgas, och det finns inget krav på att flygbolaget ska erbjuda syrgas. Flygbolaget måste dock göra denna information lättillgänglig.

–Mitt budskap till passagerare med funktionshinder är: Om du vill ha en lättare resa, säg till i förväg, säger Siim Kallas som kommentar till de nya riktlinjerna.

–Till flygbolagen och flygplatserna vill jag säga att passagerare med funktionshinder och nedsatt rörlighet behöver normalt er assistans. Riktlinjerna kan hjälpa dig att hjälpa dem.

Kvalitetsassistans är mycket viktig för personer med funktionshinder, och detta tas upp på ett positivt sätt i tolkningsriktlinjerna, säger Yannis Vardakastanis, ordförande för Europeiskt handikappforum. EU-kommissionen valde en balanserad metod och tog därför hänsyn till passagerare med funktionshinder och passagerare med nedsatt rörlighet på ett proportionerligt sätt.

–Vi är glada över att dessa riktlinjer har offentliggjorts, och hoppas att flygplatser och flygbolag runt om i Europa kommer att uppmärksamma dem genast, säger Xavier González, verkställande direktör i Internationella paralympiska kommittén.

–På samma sätt som alla de passagerare med funktionshinder som dagligen flyger stöter även våra idrottare regelbundet på onödiga problem på flygplatser och med flygbolag när de reser. Det borde inte vara så, med tanke på att vi strävar efter jämlika samhällen.

–I sommar kommer 4 200 idrottare att resa till London för att delta i de största paralympiska spelen någonsin. De erfarenheter de gör med flygbolag och på flygplatser kan påverka hur de upplever spelen, oberoende av hur deras idrottsresultat blir.

Bakgrund

Trots EU:s lagstiftning om passagerares rättigheter fortsätter personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att stöta på problem vid flygresor, till exempel undermålig eller ojämn kvalitet på tjänster inom EU, omotiverad vägran att resa eller begränsningar vid bokning eller ombordstigning av oklara säkerhetsskäl, inkonsekvent bemötande av passagerare som behöver medicinsk syrgas ombord, liten andel (runt 40 %) föranmälda assistansbehov före resan, vilket är avgörande för att assistansen ska kunna ordnas, ingen harmoniserad tillämpning av förordningen av nationella myndigheter och dålig effektivitet vid behandling av klagomål. Dessutom har passagerarna begränsad kunskap om sina rättigheter.

Riktlinjerna grundar sig på en detaljerad utvärdering av den nuvarande förordningen om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet1 (förordning (EG) nr 1107/2006).

Riktlinjerna har diskuterats ingående med alla berörda parter, det vill säga nationella myndigheter, flygindustrin (flygbolags- och flygplatsorganisationer) och konsument- och användarorganisationer, särskilt de som företräder personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Riktlinjerna kommer att underlätta flygresor för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och därigenom hjälpa flygbolag och flygplatser att förbättra tillämpningen av förordningen. De kommer också att vara till hjälp för de nationella myndigheterna vid tillämpningen av förordningen. Riktlinjerna kommer att förbättra resekvaliteten för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Denna grupp förväntas öka sitt resande i samband med paralympiska spelen.

Läs mer om detta i MEMO/12/422

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Förordningen om personer med nedsatt rörlighet (EU) nr 1107/2006, EUT L 204, 26.7.2006, s. 1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:SV:PDF


Side Bar