Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 14. junija 2012

Pravice potnikov: Komisija meni, da je problem neutemeljenih zavrnitev za invalidne potnike v zračnem prometu še vedno prisoten

Mnogi invalidni potniki in potniki z omejeno mobilnostjo se pri potovanjih z letalom še vedno soočajo z neutemeljenimi zavrnitvami in drugimi neupravičenimi zahtevami. Glede na to, da se na tisoče invalidnih paraolimpijcev in gledalcev pripravlja na odhod na paraolimpijske igre 2012 v Londonu, je Komisija objavila smernice za pojasnitev njihovih pravic pri potovanju z letalom.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, ki je tudi evropski komisar, pristojen za promet, je dejal: „Živeti z invalidnostjo je že dovolj velik vsakodnevni izziv. Zakaj bi moral prihod na letališče pomeniti soočenje še z dodatnimi težavami?“

Smernice zadevajo potnike na vseh letališčih EU in dejavnosti prevoznikov EU kjer koli na svetu. Zadevajo tudi prevoznike izven EU, kadar ti letijo znotraj Evrope ali iz nje.

Cilj smernic je pojasniti veljavna pravila EU o pravicah invalidnih potnikov in potnikov z omejeno mobilnostjo, ki potujejo z letalom (Uredba (ES) št. 1107/2006). Smernice obravnavajo težave pri dostopu do prevoza v zračnem prometu brez diskriminacije, ki se pojavljajo na 22 področjih.

Ključna vprašanja so:

1.Predhodna obvestitev: Smernice poudarjajo pomen predhodne obvestitve. Da bi ponudniki storitev (letališča ali letalski prevozniki) potnikom lahko zagotovili potrebno pomoč, je bistveno, da invalidi in osebe z omejeno mobilnostjo sporočijo svoje potrebe vsaj 48 ur pred objavljenim časom odhoda.

2.Neutemeljene zavrnitve: Potniki vedno znova poročajo o zavrnitvah vkrcanja in različnih drugih zahtevah, npr. od njih se zahteva, da predložijo zdravniško spričevalo ali da jih spremlja druga oseba.

  • Zdravniška spričevala: Smernice pojasnjujejo, da od invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo, katerih zdravstveno stanje je stabilno, npr. slepi ali tisti, ki uporabljajo invalidske vozičke, praviloma ne bi smeli zahtevati, naj predložijo zdravniško spričevalo.

  • Spremljanje invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo: Smernice pojasnjujejo, da praviloma ne bi smeli zahtevati, da avtonomne osebe spremljajo druge osebe, razen če za to obstajajo posebne varnostne zahteve, o katerih morajo biti invalidi ali osebe z omejeno mobilnostjo obveščeni.

3.Težave z medicinsko opremo in opremo za gibanje:

  • Oprema za gibanje: Smernice poudarjajo, da imajo invalidni potniki in potniki z omejeno mobilnostjo pravico do brezplačnega prevoza dveh kosov opreme za gibanje. Potnik, ki uporablja električni invalidski voziček, je dolžan o tem obvestiti prevoznika najmanj 48 ur vnaprej. Smernice tudi poudarjajo, da psi, ki so priznani kot psi pomočniki, potujejo v kabini, vendar je o tem treba ustrezno in vnaprej obvestiti prevoznika. Za športno opremo, ki ni oprema za gibanje, veljajo splošna pravila o prtljagi, tako kot za katerega koli drugega potnika.

  • Prevoz kisika: Potniki, ki pri potovanju potrebujejo kisik, morajo prevoznika o tem predhodno obvestiti. Smernice pojasnjujejo, da letalski prevozniki sami določijo, ali potniki lahko potujejo z lastno napravo za dovajanje kisika, pri čemer se od letalskih prevoznikov ne zahteva, da takšno napravo potnikom zagotovijo. Vendar pa mora letalski prevoznik potnikom to informacijo jasno sporočiti.

Podpredsednik Siim Kallas je v odzivu na nove smernice dejal: „Invalidnim potnikom svetujem, da če želijo imeti prijetno potovanje, naj letalske prevoznike vnaprej obvestijo, da se odpravljajo na pot.

Letalske družbe in upravljavce letališč pa pozivam, da invalidnim potnikom in potnikom z omejeno mobilnostjo zagotovite potrebno pomoč. Te smernice so tu zato, da vam pri tem pomagajo.“

Yannis Vardakastanis, predsednik Evropskega invalidskega foruma, je povedal: „Kakovostna pomoč je za invalidne osebe zelo pomembna, kar se pozitivno odraža v razlagalnih smernicah. Evropska komisija se je odločila za uravnoteženi pristop in je tako na sorazmeren način zaščitila interese invalidnih potnikov in potnikov z omejeno mobilnostjo.“

Xavier González, glavni izvršni uradnik Mednarodnega paraolimpijskega odbora, organizatorja paraolimpijskih iger, je dejal: „Pozdravljamo objavo teh smernic in upamo, da jih bodo letališča in letalske družbe po Evropi takoj začeli upoštevati.

Kot mnogi invalidni potniki, ki letijo vsak dan, tudi naši športniki redno doživljajo nepotrebne težave pri potovanju po letališčih in z letalskimi družbami. To se ne bi smelo dogajati, če si prizadevamo za enakost v družbi.

Poleti bo 4 200 športnikov potovalo v London na največje paraolimpijske igre doslej. Izkušnje, ki si jih bodo pridobili na potovanju z letalskimi družbami in po letališčih, bodo pomembno vplivale na uspeh olimpijskih iger, ne glede na športne dosežke.“

Ozadje

Kljub zakonodaji EU o pravicah potnikov invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo pri potovanju z letalom pogosto naletijo na težave: preslaba ali neenakomerna kakovost storitev v Evropi; prepogoste neutemeljene zavrnitve ali omejitve pri rezervaciji ali vkrcanju iz nejasnih varnostnih razlogov; nedoslednosti pri obravnavanju potnikov, ki na krovu potrebujejo medicinski kisik; omejena stopnja ozaveščenosti potnikov v zvezi z njihovimi pravicami; omejen delež (okoli 40 %) predhodnega obveščanja o potrebni pomoči, ki je bistvenega pomena, da lahko ponudniki storitev potnikom nudijo potrebno pomoč; neusklajena uporaba Uredbe s strani nacionalnih izvršilnih organov in preslaba učinkovitost pri obravnavanju pritožb.

Smernice temeljijo na podrobni oceni veljavne Uredbe o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu1 (Uredba (ES) št. 1107/2006).

O smernicah se je temeljito razpravljalo z vsemi zainteresiranimi stranmi: nacionalnimi organi, letalsko industrijo (letalskimi in letališkimi organizacijami), združenji potrošnikov in uporabnikov, zlasti s tistimi, ki zastopajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo.

Smernice bodo olajšale potovanja z letalom za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo ter tako pomagale letalskih prevoznikom in letališčem, da izboljšajo uporabo Uredbe. Prav tako bodo nacionalnim organom v pomoč pri izvajanju Uredbe. Smernice bodo zagotovile dodano vrednost pri povečani pogostosti potovanj invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, ki se pričakuje v času paraolimpijskih iger.

Za več informacij glej MEMO/12/422.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Uredba (EU) št. 1107/2006, UL L 204, 26.7.2006, str. 1.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:EN:PDF


Side Bar