Navigation path

Left navigation

Additional tools

COMISIA EUROPEANĂ

Comunicat de presă

Bruxelles, 14 iunie 2012

Drepturile pasagerilor: refuzurile nefondate „continuă să fie o problemă” pentru persoanele cu handicap care folosesc transportul aerian, spune Comisia

Numeroși pasageri aerieni cu handicap și cu mobilitate redusă încă se confruntă cu probleme constând în refuzuri nejustificate și alte cereri nefondate atunci când încearcă să călătorească. Deoarece mii de persoane cu handicap, atât participanți la Jocurile Paralimpice, cât și spectatori se pregătesc să călătorească spre Londra pentru Jocurile Olimpice din 2012, Comisia a publicat orientări pentru a clarifica drepturile acestora atunci când călătoresc cu avionul.

Vicepreședintele Siim Kallas, comisarul european responsabil cu transporturile, a declarat: Te confrunți cu destule dificultăți când trăiești cu un handicap, nu ar trebui să ai și mai multe probleme atunci când ajungi la aeroport.”

Orientările se referă la pasageri din toate aeroporturile UE și la operațiunile transportatorilor UE peste tot în lume. Ele se referă și la transportatori din afara UE care operează zboruri în Europa sau cu plecare din Europa.

Se urmărește clarificarea normelor existente ale UE privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului [Regulamentul (CE) nr. 1107/2006]. Orientările abordează probleme din 22 de domenii referitoare la accesul nediscriminatoriu la călătoria cu avionul.

Preocupările principale sunt expuse în continuare.

1. Prenotificarea. Orientările subliniază importanța prenotificării. Pentru ca prestatorii de servicii (aeroporturile sau companiile aeriene) să poată lua măsurile necesare în vederea acordării asistenței solicitate, este esențial ca persoanele cu handicap și cele cu mobilitate redusă să îi informeze în privința nevoilor lor cu cel puțin 48 de ore înainte de ora de decolare anunțată.

2. Refuzuri nejustificate. Pasagerii raportează probleme recurente datorate refuzurilor și cererilor inconsecvente de certificate medicale, precum și cerinței ca pasagerii să fie însoțiți.

  • Certificatele medicale. Conform clarificărilor conținute în orientări, ca regulă, nu trebuie solicitate certificate medicale pentru persoanele cu o condiție stabilă – de exemplu, persoane nevăzătoare sau persoane aflate în scaunul cu rotile.

  • Persoanele însoțitoare. Astfel cum se specifică în orientări, dacă o persoană este independentă, regula este că nu trebuie să i se impună să fie însoțită, cu excepția cazului în care există anumite cerințe de siguranță care trebuie aduse la cunoștința acesteia.

3. Probleme cu echipamentul medical și de mobilitate

  • Echipamentul de mobilitate. Orientările subliniază că pasagerii cu handicap și pasagerii cu mobilitate redusă au dreptul la transportul gratuit a două elemente de echipament de mobilitate. Un pasager care folosește un scaun cu rotile electric este obligat să anunțe transportatorul cu cel puțin 48 de ore înainte. După cum se subliniază de asemenea în orientări, câinii-ghizi și câinii însoțitori recunoscuți pot călători în cabină numai dacă acest lucru a fost notificat în prealabil în mod corespunzător. Ca în cazul tuturor pasagerilor, echipamentul sportiv care nu reprezintă echipament de mobilitate intră sub incidența regulilor generale referitoare la bagaje ale companiilor aeriene.

  • Oxigenul la bord. Pasagerii care au nevoie de oxigen suplimentar în cursul călătoriei trebuie să anunțe acest lucru în prealabil. Conform clarificărilor din orientări, compania aeriană este cea care trebuie să stabilească dacă pasagerii pot să aducă propriul oxigen suplimentar, iar o companie aeriană nu este obligată să pună la dispoziție oxigen suplimentar. Aceste informații trebuie însă să fie comunicate în mod clar de către compania aeriană.

Comentând pe marginea noilor orientări, vicepreședintele Siim Kallas a spus: „Mesajul meu către pasagerii cu handicap este următorul: dacă vreți să aveți parte de o călătorie mai ușoară, anunțați din timp compania aeriană că veți călători”.

Iar companiilor aeriene și operatorilor aeroportuari le-aș spune: „Pasagerii cu handicap și cei cu mobilitate redusă vor avea nevoie, în general, de asistența dumneavoastră, iar aceste orientări sunt făcute să vă ajute să îi ajutați.”

Dl Yannis Vardakastanis, președintele Forumului European al Persoanelor cu Handicap, a declarat: Asistența de calitate este foarte importantă pentru persoanele cu handicap, iar orientările interpretative o abordează în mod pozitiv. Comisia Europeană a optat pentru o abordare echilibrată și reușește să protejeze în mod proporționat atât interesele pasagerilor cu handicap, cât și pe cele ale pasagerilor cu mobilitate redusă.”

Xavier González, directorul executiv al Comitetului Internațional Paralimpic (organizator al Jocurilor Paralimpice), a declarat: Salutăm publicarea acestor orientări și sperăm că aeroporturile și companiile aeriene din toată Europa le vor lua în considerare imediat.”

La fel ca mulți dintre pasagerii cu handicap care se deplasează zilnic pe calea aerului, atleții noștri se confruntă în mod regulat cu probleme inutile în timpul călătoriilor cu companiile aeriene sau al deplasărilor în interiorul aeroporturilor. Acest lucru nu ar trebui să fie posibil în condițiile în care aspirăm la egalitate în cadrul societății.”

În vara aceasta, 4 200 de atleți vor călători spre Londra pentru a participa la cele mai importante Jocuri Paralimpice de până acum. Experiența pe care o vor avea în timpul călătoriilor cu companiile aeriene sau al deplasărilor în interiorul aeroporturilor poate influența modul în care vor aprecia succesul acestor Jocuri, indiferent de performanțele lor atletice.

Context

În pofida actelor legislative ale UE cu privire la drepturile pasagerilor, persoanele cu handicap și cele cu mobilitate redusă se confruntă încă cu probleme atunci când călătoresc pe calea aerului: lipsa calității sau un nivel inegal al calității serviciilor în Europa; cazuri prea des nejustificate de refuz sau restricții la rezervare ori la îmbarcare pe baza unor motive de siguranță neclare; tratarea cu inconsecvență a pasagerilor care au nevoie de oxigen medical la bord; un nivel limitat de cunoaștere de către pasageri a drepturilor lor; un procent limitat (aproximativ 40 %) de prenotificări privind nevoia de asistență înaintea călătoriei, lucru de o importanță capitală care le permite prestatorilor de servicii să ia măsurile necesare pentru a pune la dispoziție asistența solicitată; lipsa aplicării armonizate a regulamentului de către organismele naționale de aplicare a legii și lipsa de eficacitate în ceea ce privește tratarea reclamațiilor.

Orientările se bazează pe o analiză detaliată a regulamentului existent privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului1 [Regulamentul (CE) nr. 1107/2006].

Orientările respective au fost discutate în detaliu cu toate părțile interesate: autoritățile naționale, sectorul aviatic (organizații ale companiilor aeriene și ale aeroporturilor), precum și asociații ale consumatorilor și ale utilizatorilor, mai ales asociații reprezentând persoane cu handicap și cu mobilitate redusă.

Aceste orientări vor ajuta persoanele cu handicap și pe cele cu mobilitate redusă să călătorească mai ușor pe calea aerului, ajutând astfel transportatorii aerieni și aeroporturile să amelioreze aplicarea regulamentului. Ele vor sprijini totodată autoritățile naționale la controlarea aplicării regulamentului. Orientările vor aduce o adevărată valoare adăugată participării mai ridicate la călătorii a persoanelor cu handicap și cu mobilitate redusă, așteptată cu ocazia Jocurilor Paralimpice.

Pentru informații suplimentare, a se vedea de asemenea MEMO/12/422.

Contact :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar