Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 juni 2012

Passagiersrechten: ongerechtvaardigde weigeringen 'nog steeds een probleem' voor gehandicapte luchtreizigers

Veel gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit hebben nog steeds af te rekenen met ongerechtvaardigde weigeringen en andere onbillijke eisen als zij per vliegtuig willen reizen. Nu duizenden gehandicapte deelnemers en toeschouwers zich klaarmaken om naar de Paralympics 2012 in Londen te reizen, heeft de Commissie richtsnoeren gepubliceerd om hun passagiersrechten in het luchtvervoer te verduidelijken.

"Leven met een handicap is op zich al een grote uitdaging; het hoeft niet nóg moeilijker te worden bij aankomst op de luchthaven", verklaarde Siim Kallas, vicevoorzitter en Commissaris voor vervoer.

De richtsnoeren gelden voor reizigers op alle EU-luchthavens en voor de activiteiten van EU-luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld. Ze hebben ook betrekking op vluchten in Europa of vanuit Europa die door niet-EU-maatschappijen worden uitgevoerd.

Het doel is de bestaande EU-regels inzake passagiersrechten voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die met het vliegtuig reizen (Verordening (EG) nr. 1107/2006) te verduidelijken. Ze hebben betrekking op 22 probleemgebieden met betrekking tot niet-discriminerende toegang tot luchtvervoer.

De belangrijkste punten zijn:

1. Voorafgaande kennisgeving: In de richtsnoeren wordt het belang van voorafgaande kennisgeving benadrukt. Om dienstverleners (luchthavens of luchtvaartmaatschappijen) de gelegenheid te geven in de nodige bijstand te voorzien, is het van essentieel belang dat gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit hun behoeften minstens 48 uur vóór de bekendgemaakte vertrektijd meedelen.

2. Ongerechtvaardigde weigering: Passagiers maken melding van herhaalde problemen met weigeringen en inconsequente eisen met betrekking tot medische certificaten en passagiers die begeleiding nodig hebben.

  • Medische certificaten: in de richtsnoeren wordt verduidelijkt dat medische certificaten in de regel niet vereist zijn voor passagiers met een stabiele aandoening, zoals blinden of mensen in een rolstoel.

  • Begeleiders: in de richtsnoeren wordt verduidelijk dat, wanneer u zelfredzaam bent, het de norm is dat u niet hoeft te worden begeleid, behalve wanneer er specifieke veiligheidseisen bestaan. In dat geval dient u daarvan op de hoogte te worden gebracht.

3. Problemen met medische apparatuur en mobiliteitshulpmiddelen

  • Mobiliteitshulpmiddelen: in de richtsnoeren wordt benadrukt dat gehandicapte passagiers en passagiers met beperkte mobiliteit twee mobiliteitshulpmiddelen gratis mogen meenemen. Een passagier met een elektrische rolstoel moet de luchtvaartmaatschappij minstens 48 uur van tevoren op de hoogte brengen. Zoals voor alle andere passagiers valt sportuitrusting die geen mobiliteitshulpmiddel is, onder de algemene bagageregels van de luchtvaartmaatschappij. In de richtsnoeren wordt voorts ook benadrukt dat erkende geleidehonden in de cabine moeten meereizen, voor zover dit van tevoren wordt gemeld.

  • Zuurstof aan boord: passagiers die tijdens hun reis zuurstof nodig hebben, moeten dit van tevoren melden. In de richtsnoeren wordt verduidelijkt dat de luchtvaartmaatschappijen moeten bepalen of passagiers hun eigen zuurstof mogen meenemen en dat zij niet verplicht zijn zuurstof ter beschikking te stellen. Dit moet duidelijk worden meegedeeld door de luchtvaartmaatschappij.

"Mijn boodschap aan gehandicapte passagiers is: als u gemakkelijk wilt reizen, breng u luchtvaartmaatschappij dan van tevoren op de hoogte", verklaarde vicevoorzitter Siim Kallas. "En aan luchtvaartmaatschappijen en luchthavenexploitanten zou ik zeggen: gehandicapte passagiers en passagiers met beperkte mobiliteit zullen meestal bijstand nodig hebben. Deze richtsnoeren helpen u hen te helpen".

Dhr. Yannis Vardakastanis, voorzitter van het Europees Gehandicaptenforum, verklaarde: "Bijstand van goede kwaliteit is zeer belangrijk voor gehandicapten. Het is dan ook positief dat hier de nodige aandacht aan wordt besteed in de richtsnoeren. De Europese Commissie heeft gekozen voor een evenwichtige benadering en is erin geslaagd de belangen van gehandicapte passagiers en passagiers met beperkte mobiliteit op proportionele wijze te beschermen".

Xavier González, Chief Executive Officer van het Internationaal Paralympisch Comité, de organisator van de Paralympische Spelen, verklaarde: "Wij zijn verheugd over de publicatie van deze richtsnoeren en hopen dat de luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in Europa er onmiddellijk rekening mee houden".

"Zoals de vele gehandicapten die dagelijks het vliegtuig nemen, ondervinden ook onze atleten regelmatig problemen met luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Wij streven naar een gelijke behandeling in onze maatschappij, zodat dit niet meer gebeurt".

"Deze zomer reizen 4 200 atleten naar Londen voor de grootste Paralympische Spelen ooit. De manier waarop zij hun reis ervaren, zal ook mee hun beeld van de Spelen bepalen, ongeacht hun atletische prestaties".

Achtergrond

Ondanks de EU-wetgeving inzake passagiersrechten ondervinden gehandicapte passagiers en passagiers met beperkte mobiliteit nog steeds problemen als zij met het vliegtuig reizen: gebrekkige of ongelijke kwaliteit van de dienstverlening in Europa; nog te vaak ongerechtvaardigde weigeringen of beperkingen bij het reserveren of instappen, op basis van onduidelijke veiligheidsgronden; inconsistente behandeling van passagiers die medische zuurstof nodig hebben aan boord; passagiers die zich onvoldoende bewust zijn van hun rechten; te weinig (ongeveer 40%) voorafgaande kennisgeving van behoeften, hetgeen nochtans van cruciaal belang is om dienstverleners de gelegenheid te bieden de vereiste bijstand voor te bereiden; geen geharmoniseerde toepassing van de verordening door de nationale handhavingsinstanties; en onvoldoende effectiviteit bij het behandelen van klachten.

De richtsnoeren zijn gebaseerd op een gedetailleerde evaluatie van de bestaande verordening inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit in het luchtvervoer1.

De richtsnoeren zijn grondig besproken met alle belanghebbenden: nationale autoriteiten, de luchtvaartsector (organisaties van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens) en consumenten- en gebruikersverenigingen, met name verenigingen van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit.

De richtsnoeren zullen het luchtvervoer voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit vergemakkelijken en zullen luchtvaartmaatschappijen en luchthavens helpen de verordening beter toe te passen. Ze zullen ook de nationale autoriteiten helpen bij de handhaving van de verordening. Ze bieden een echte toegevoegde waarde nu verwacht wordt dat veel gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit per vliegtuig naar de Paralympics zullen reizen.

Voor nadere informatie, zie MEMO/12/422

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar