Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 14. jūnijā

Pasažieru tiesības: Komisija uzskata, ka netaisnīgi atteikumi „vēl aizvien sagādā problēmas” aviopasažieriem ar invaliditāti

Daudziem aviopasažieriem ar invaliditāti un kustību traucējumiem, kad tie mēģina doties ceļā, vēl aizvien sagādā problēmas nepamatoti atteikumi un netaisnīgas prasības. Tūkstošiem Paraolimpisko spēļu dalībnieki un skatītāji, kuriem ir invaliditāte, gatavojas ceļot uz Londonas 2012. gada Olimpiskajām spēlēm. Tāpēc Komisija ir publicējusi norādes, kurās precizētas viņu tiesības, izmantojot aviotransportu.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politikas jautājumiem atbildīgais Eiropas komisārs Sīms Kallass sacīja: “Pārvarēt invaliditātes radītās problēmas jau ir ļoti grūts uzdevums: tam nevajadzētu kļūt vēl grūtākam, ierodoties lidostā".

Eiropas Invaliditātes foruma priekšsēdētājs Yannis Vardakastanis izteicās: "Kvalitatīva palīdzība ir invalīdiem ļoti svarīgs jautājums, un skaidrojošajās norādēs tam ir piešķirta pienācīga nozīme. Eiropas Komisija ir izvēlējusies līdzsvarotu pieeju, tādējādi samērīgi aizsargājot gan pasažieru invalīdu, gan pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām intereses."

Norādes attiecas uz pasažieriem visās ES lidostās un ES pārvadātāju darbību visā pasaulē. Tās attiecas arī uz trešo valstu pārvadātājiem, kas veic lidojumus Eiropā vai izlido no tās.

Mērķis ir precizēt pašreizējos ES noteikumus par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu (EK Regula Nr. 1107/2006). Tie risina problēmas 22 jomās, kas ir saistītas ar nediskriminējošu piekļuvi gaisa transportam.

Galvenās problēmas ir šādas.

1. Iepriekšējs paziņojums: Norādēs ir uzsvērts, cik svarīgs ir iepriekšējs paziņojums. Lai pakalpojumu sniedzēji (lidostas vai aviosabiedrības) varētu organizēt pieprasīto palīdzību, ir būtiski svarīgi, lai invalīdi un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām paziņotu par savām vajadzībām vismaz 48 stundas pirms izziņotā izlidošanas laika.

2. Nepamatoti atteikumi: Pasažieri ziņo par atkārtotām problēmām, ko rada atteikumi un nekonsekventas prasības attiecībā uz medicīniskajām izziņām un pasažieriem, kuriem vajadzīgs pavadonis.

  • Medicīniskās izziņas. Norādēs precizēts, ka medicīniskās izziņas nevajadzētu pieprasīt personām, kuru situācija ir nemainīga – piemēram, akliem cilvēkiem vai cilvēkiem, kas ir piesaistīti ratiņkrēslam.

  • Pavadošās personas. Norādēs precizēts, ka parastos gadījumos nevajadzētu pieprasīt, lai pasažierim būtu pavadonis, ja viņš spēj pārvietoties patstāvīgi, izņemot gadījumus, kad ir īpašas drošības prasības, par kurām pasažieris attiecīgi tiek informēts.

3. Problēmas ar medicīnisko un mobilitātes aprīkojumu

  • Mobilitātes aprīkojums. Norādēs uzsvērts, ka invalīdi un pasažieri ar ierobežotām pārvietošanās spējām drīkst pārvadāt divas mobilitātes ierīces bez maksas. Pasažieriem, kas lieto elektriskos ratiņkrēslus, jāpaziņo par to pārvadātājam vismaz 48 stundas iepriekš. Norādēs arī precizēts, ka sertificēti pavadoņsuņi vai suņi-palīgi ceļo lidmašīnas salonā ar noteikumu, ka par to paziņo iepriekš. Visu pasažieru sporta aprīkojumam, kas nav mobilitātes aprīkojums, piemēro aviosabiedrības vispārīgos noteikumus par bagāžas pārvadāšanu.

  • Skābeklis salonā. Pasažieriem, kuriem ceļā nepieciešams skābeklis, par to jāpaziņo iepriekš. Norādēs precizēts, ka aviosabiedrības nosaka, vai pasažieri drīkst ņemt līdzi savu skābekli, un aviosabiedrībām nav pienākuma nodrošināt skābekli. Taču aviosabiedrībām ir skaidri jānorāda šī informācija.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass jaunās norādes komentēja šādi: ”Es gribētu pasažieriem ar invaliditāti teikt – ja vēlaties vieglāku ceļojumu, paziņojiet par savu ierašanos savlaicīgi.”

Savukārt aviosabiedrībām un lidostām es vēlos teikt – invalīdiem un pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām parasti ir vajadzīga jūsu palīdzība. Šīs norādes ir domātas lai palīdzētu sniegt viņiem palīdzību.”

Eiropas Invaliditātes foruma priekšsēdētājs Yannis Vardakastanis teica: "Kvalitatīva palīdzība ir invalīdiem ļoti svarīgs jautājums, un skaidrojošajās norādēs tam ir piešķirta pienācīga nozīme. Eiropas Komisija ir izvēlējusies līdzsvarotu pieeju, tādējādi samērīgi aizsargājot gan pasažieru invalīdu, gan pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām intereses."

Paraolimpisko spēļu organizētājas Starptautiskās Paraolimpiskās komitejas vadītājs Xavier González sacīja: "Ir apsveicami, ka ir publicētas šādas norādes, un mēs ceram, ka lidostas un aviosabiedrības visā Eiropā tās nekavējoties ņems vērā".

"Mūsu sportisti, tāpat kā tie daudzie invalīdi, kuri aviotransportu izmanto ik dienas, lidostās un aviosabiedrībās regulāri sastopas ar liekām problēmām. Apstākļos, kad mēs tiecamies pēc vienlīdzības sabiedrībā, tā tam nevajadzētu būt."

"Šovasar 4200 sportistu dosies uz Londonu, lai piedalītos pasaules vēsturē lielākajās Paraolimpiskajās spēlēs. Saskarsmē ar aviosabiedrībām un lidostās piedzīvotais varētu iespaidot to, kā viņi vērtēs šīs olimpiādes sekmes, lai vai cik labs arī nebūtu bijis viņu sportiskais sniegums."

Pamatinformācija

Neskatoties uz ES tiesību aktiem par pasažieru tiesībām, invalīdi un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, izmantojot aviotransportu, vēl aizvien saskaras ar problēmām: pakalpojumu trūkums vai nevienāda kvalitāte Eiropā; pārāk bieži tiek saņemti nepamatoti rezervēšanas vai iekāpšanas atteikumi vai ierobežojumi neskaidru drošības apsvērumu dēļ; nekonsekventa attieksme pret pasažieriem, kam lidmašīnā vajadzīgs medicīniskais skābeklis; pasažieru nepietiekama izpratne par savām tiesībām; ierobežots skaits (aptuveni 40%) pirmslidojuma paziņojumu par vajadzībām, kas ir ļoti svarīgi, lai pakalpojumu sniedzēji varētu sagatavot pieprasīto palīdzību; valstu izpildes iestādes regulu interpretē nesaskaņoti un sūdzību neefektīva izskatīšana.

Sagatavojot norādes, tika ņemts vērā sīks izvērtējums spēkā esošajai regulai par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu1 (EK Regula Nr. 1107/2006).

Par norādēm notika padziļinātas apspriedes ar visām ieinteresētajām personām: valstu iestādēm, aviācijas nozari (aviosabiedrību un lidostu organizācijām), kā arī patērētāju un lietotāju apvienībām, jo īpaši tām, kas pārstāv invalīdus un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Norādes palīdzēs vienkāršot aviotransporta izmantošanu invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un tādējādi palīdzēs aviopārvadātājiem un lidostām uzlabot regulas piemērošanu. Tās arī palīdzēs valstu iestādēm regulas izpildē. Tās dos faktisku pievienoto vērtību situācijā, kad uz Paraolimpiskajām spēlēm ceļos aizvien vairāk invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt MEMO/12/422

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar