Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 юни 2012 г.

Права на пътниците: Комисията изтъква, че несправедливите откази „все още представляват проблем“ за пътниците с увреждания, ползващи въздушен транспорт

Много пътници с увреждания и с намалена подвижност все още срещат проблеми с неоснователни откази и други несправедливи изисквания, когато искат да ползват въздушен транспорт. Тъй като хиляди участници в Параолимпийските игри и зрители с увреждания се готвят да пътуват до Лондон за Олимпийските игри през 2012 г., Комисията публикува насоки за разясняване на техните права, когато пътуват по въздуха.

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, Европейски комисар по транспорта, заяви: „Животът с увреждания е достатъчно голямо предизвикателство. То не трябва да става още по-голямо, когато сте на летището“.

Насоките обхващат пътниците на всички летища в ЕС, както и операциите на въздушните превозвачи от ЕС в целия свят. Те обхващат и превозвачите извън ЕС, когато оперират в Европа или напускат Европа.

Целта е да се разяснят съществуващите правила на ЕС за правата на хората с увреждания и хората с ограничена подвижност, пътуващи с въздушен транспорт (Регламент (ЕО) № 1107/2006). Те се занимават с проблеми в 22 области, засягащи достъпа до въздушен транспорт без дискриминация.

Ключовите проблеми са:

1. Предизвестяване: Насоките подчертават важността на предизвестяването. С цел да се даде възможност на доставчиците на услуги (летища или авиокомпании) да осигурят нужната помощ, е съществено важно лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност да уведомят за своите нужди най-малко 48 часа преди публикуваното време на заминаване.

2. Неоснователни откази: Пътници съобщават за повтарящи се проблеми с откази и несъстоятелни изисквания за медицински свидетелства и за придружаване на пътниците.

  • Медицински свидетелства: В насоките се пояснява, че медицински свидетелства следва, като правило, да не се изискват от лицата, чието състояние е стабилно — например незрящи, или лица, които са в инвалидни колички.

  • Придружители: В насоките се пояснява, че ако сте самостоятелен, правилото е, че от Вас не следва да се изисква да сте придружаван, освен когато съществуват специфични изисквания за безопасност, за които следва да бъдете уведомен.

3. Проблеми с медицинско оборудване и оборудване за подвижност

  • Оборудване за подвижност: В насоките се подчертава, че пътниците с увреждания и пътниците с намалена подвижност имат право на два броя оборудване за подвижност, които се превозват безплатно. Пътник, който използва електрическа инвалидна количка е длъжен да уведоми превозвача най-малко 48 часа предварително. В допълнение, в насоките се подчертава, че официално признатите кучета водачи и кучета за оказване на помощ трябва да пътуват в салона на въздухоплавателното средство, при условие на подходящо предварително уведомяване. Както за всички останали пътници, спортното оборудване, което не е оборудване за подвижност, е обхванато от общите правила на авиокомпанията за багажа.

  • Кислород на борда: Пътниците, които трябва да пътуват с кислород, предварително трябва да уведомят за това. В насоките с пояснява, че авиокомпаниите решават дали пътниците могат да носят със себе си кислород и че няма изискване към авиокомпаниите да предоставят кислород. Но авиокомпанията трябва да направи тази информация лесно достъпна.

Коментирайки новите насоки заместник-председателят Сийм Калас заяви: Посланието ми към пътниците с увреждания е: Ако искате да пътувате по-лесно, кажете им предварително, че идвате.“

А на авиокомпаниите и летищните оператори бих казал, „Пътниците с увреждания и с намалена подвижност, обикновено ще се нуждаят от вашето съдействие. Целта на тези насоки е да ви помогнат да им помагате.“

Г-н Yannis Vardakastanis, Председател на Европейския форум на хората с увреждания, заяви: Качествената помощ е много важна за хората с увреждания и е разгледана положително в тълкувателните насоки. Европейската комисия избра балансиран подход и поради това съумява да защити интересите на пътниците с увреждания, както и на пътниците с намалена подвижност по пропорционален начин“.

Г-н Xavier González, Главен изпълнителен директор на Международния параолимпийски комитет, организаторът на Параолимпийските игри, заяви: „Ние приветстваме публикуването на тези насоки и се надяваме, че летищата и авиокомпаниите в цяла Европа ще започнат да ги прилагат незабавно“.

Също както и многото пътниците с увреждания, които летят ежедневно, нашите спортисти редовно се сблъскват с излишни проблеми, когато преминават през летищата и пътуват с авиокомпаниите. Това не следва да бъде така, когато се борим за равенство в обществото.“

Това лято 4 200 спортисти ще пътуват до Лондон, за най-големите досега Параолимпийски игри. Преживяването, което те ще имат при пътуването с авиокомпаниите и преминаването през летищата, може да оформи виждането им за успеха на игрите, независимо от спортните им постижения“.

Контекст

Независимо от законодателството на ЕС за правата на пътниците, лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност продължават да се сблъскват с проблеми, когато пътуват по въздуха: липса или различно качество на услугите в Европа; твърде чести неоснователни откази или ограничения при резервиране или бординг, на основата на неясни съображения за безопасност; непоследователност в отношението към пътниците, които се нуждаят от медицински кислород на борда; слаба осведоменост на пътниците за техните права; малък процент (около 40 %) на предизвестяване преди пътуване за нуждата от помощ, което е от решаващо значение, за да се даде възможност на доставчиците на услуги да подготвят необходимата помощ; липса на хармонизирано прилагане на регламента от националните изпълнителни органи; и неефективно обработване на жалбите.

Насоките се основават на подробна оценка на съществуващия Регламент относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт1 (Регламент (ЕО) № 1107/2006).

Насоките бяха обсъдени подробно с всички заинтересовани страни: национални органи, въздухоплавателен отрасъл (организации на авиокомпаниите и на летищата), както и асоциации на потребителите, и особено тези, представляващи лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Насоките ще спомогнат за улесняване на въздушния транспорт за лица с увреждания и лица с намалена подвижност, като по този начин ще помогнат на въздушните превозвачи и летищата да подобрят прилагането на регламента. Те също така ще помогнат на националните органи при изпълнението на регламента. Те ще осигурят истинска добавена стойност за нарасналия брой пътувания на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, който се очаква за Параолимпийските игри.

За повече информация виж MEMO/12/422

За връзка:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar