Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE IT

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. juni 2012

Europa-Kommissionen undertegner i dag en samarbejdsaftale om råstoffer med Grønland

Europa-Kommissionen ønsker at intensivere samarbejdet med Grønland, for at EU's industri kan få bedre adgang til råstoffer til en overkommelig pris. Dette samarbejde er fordelagtigt for begge parter på områder som fælles infrastrukturer og investeringer eller kapacitetsopbygning i efterforskning og udvinding af råstoffer. En hensigtserklæring om samarbejde på dette område blev undertegnet i dag i Nuuk (Grønland) af næstformand Antonio Tajani og Andris Piebalgs, kommissær for udvikling, på vegne af Europa-Kommissionen, og landsstyreformand Kuupik Kleist på vegne af Grønland. I øjeblikket er ca. 58% af de efterforskningsvirksomheder, der opererer i Grønland, canadiske og australske virksomheder. Andelen af EU-virksomheder i Grønland er kun 15 % (Danmark, Tyskland, Tjekkiet og Det Forenede Kongerige). Selv om tre af de fire efterforskningslicenser er på europæiske hænder, har de europæiske virksomheder et ringe engagement i igangværende efterforskningsaktiviter og besidder kun få udvindingstilladelser (de fleste licenser ejes af Det Forenede Kongerige, Tyskland og Danmark).

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "Vore tætte politiske forbindelser har gjort det muligt at føre samarbejdet om råstoffer videre til nyt niveau. Vi er nu i stand til hurtigt at sikre bedre adgang til mineraler for EU-industrien med undertegnelsen af en række aftaler om konkrete projekter. Dette samarbejde giver en fordelagtig løsning for begge parter. For Europa betyder dette, at vi kan sørge for, at EU-industrien fortsat kan spille en førende rolle inden for ny teknologi og innovation".

Kommissær Andris Piebalgs tilføjede: "I dag bekræfter EU sin vilje til at støtte Grønlands bestræbelser på at udforske det fulde potentiale i en sektor, som kan blive en vigtig løftestang for diversificeringen af den grønlandske økonomi. Denne gensidige forståelse er et vidne om, at dialogen i partnerskabet mellem EU og Grønland har udviklet sig. Vi ønsker at støtte Grønlands bæredygtige udvikling, og jeg tager derfor til Grønland i september for at drøfte vores samarbejde".

Internationale aspekter af EU's råstofstrategi

Websted om udvikling og samarbejde om EU's relationer med Grønland

Råstofdirektoratet

Baggrund

Det grønlandske landsstyre præsenterede en ny mineralstrategi i 2009 med fokus på nye områder og temaer, der gør Grønland til et attraktivt efterforskningsområde. Målet med hensigtserklæringen er at undersøge mulighederne for at styrke dialogen om mineralressourcer inden for rammerne af EU-Grønland-partnerskabet af 17. juli 2006 om forbindelserne mellem EU på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side.

EU's industri er stærkt afhængige af importerede råstoffer. Råstofferne er vigtige råvarer til produktion af mange forbrugsvarer som f.eks. elektronik, men også afgørende for højteknologiske anvendelser især i produktion af grøn energi. Der findes store forsyningskilder i Grønland – som har et særligt forhold til EU, idet det er en del af de oversøiske lande og territorier. Grønlands geostrategiske position i det arktiske område og dets økonomiske potentiale, hvad angår kulbrinter (olie) og mineraludvinding og forarbejdningssektoren (jern, zink, niobium, tantal, sjældne jordarter, rubiner og molybdæn), gør Grønland til en strategisk partner på lang sigt.

Grønland har et særligt stort potentiale i seks af de 14 kritiske råstoffer, som Europa-Kommissionen har udpeget som led i sin råstofstrategi (niobium, platinmetal, sjældne jordarter og tantal) og moderat potentiale for yderligere tre grundstoffer. EU's liste fra 2010 over kritiske råstoffer omfatter 14 grundstoffer baseret på flere risikofaktorer: Hvis et råstof er af stor betydning for den økonomiske værdikæde og er meget følsomt over for mulige begrænsninger på udbudssiden, kan det betragtes som kritisk (f.eks. hvis det kun fremstilles i ganske få lande i verden, der ikke altid er præget af stor politisk og økonomisk stabilitet, er det vanskeligt at erstatte eller det har en lav genvindingsgrad).

Grønland er kendt for geologiske omgivelser med et stort potentiale for forekomster af sjældne jordarter (REE), og efterforskningen af en række store forekomster befinder sig på et fremskredent stadium. Det anses for sandsynligt, at Grønland har mulighed for at blive en mellemstor leverandør på et REE-marked, der er præget af større aktører. Grønlands andel af de samlede REE-ressourcer er på 3,44 % (ca. 4,89 mio. ton), men det anslås til det tredobbelte inden for de næste par år, hvis de seneste projekttal fra 5 mineralske projekter medregnes (9,16 % af de globale REE-ressourcer).

En række projekter er allerede i udvindingsfasen:

  • guld- og sølvminen i Nalunaq (pt. den eneste udnyttede mine)

  • bly/zink-minen i Maarmorilik (produktionen kan starte i 2012)

  • molybdænminen i Malmbjerg og

  • olivinminen i Fiskefjord.

Den internationale interesse i Grønland har været kraftigt stigende i den senere tid, hvilket fremgår af det eksponentielt stigende antal af efterforskningslicenser, som det grønlandske landsstyre har udstedt. Af de projekter, der er i efterforskningsfasen (74), befinder flere af dem sig i en fremskreden fase med mulighed for at vende til udvindingsprojekter i løbet af de næste fem år. Der forventes allerede tre ansøgninger om udvinding i 2012.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Catherine Ray (+32 296 99 21)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Wojtek Talko (+32 297 85 51)


Side Bar