Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 juni 2012

Folkhälsa – Internationella blodgivardagen - Varje blodgivare är en hjälte

I år har internationella blodgivardagen mottot ”Varje blodgivare är en hjälte”, och EU-kommissionen tar tillfället i akt att framhäva vikten av tillgång till säkert blod och mana alla européer att sälla sig till de ansvarskännande frivilliga blodgivarnas skara. I dag är mer än 500 miljoner européer beroende av blod som doneras av mindre än 15 miljoner givare. Det räcker inte för att täcka behoven hos alla som behöver blod för att överleva en olycka eller som lever med en sjukdom som kräver regelbundna blodtransfusioner.

– Blod är liv. Var och en av oss kan behöva blod för att klara en omfattande operation eller en allvarlig olycka. För många med kroniska sjukdomar, som blödarsjuka eller talassemi, är blod nödvändigt hela tiden. Blod räddar liv. Därför vill jag i dag hylla alla blodgivare och mana européerna att visa solidaritet med de behövande och ge blod. Bli blodgivare, bli hjälte! säger folkhälsokommissionär John Dalli.

De nationella hälsomyndigheterna har två allvarliga problem med blod: hållbarhet och försörjning. Blod kan inte lagras hur länge som helst, utan förråden måste fyllas på regelbundet. I takt med att befolkningen åldras behövs dessutom mer blod, bland annat eftersom åldersrelaterade sjukdomar som cancer och höftbrott blir vanligare, vilket i sin tur kräver operationer och alltså blod.

EU-lagstiftningen bidrar till säker blodgivning av hög kvalitet, både för givare och mottagare. I lagstiftningen står vad som gäller för blodgivare, och den hjälper dem att fatta välunderbyggda beslut om när det är lämpligt att ge blod. Enligt lagstiftningen måste allt donerat blod i EU testas, och det finns särskilda krav för hur vårdpersonalen ska hantera insamlat eller donerat blod.

Mer information:

EU:s lagstiftning om blod:
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar