Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. júna 2012

Verejné zdravie – Svetový deň darcovstva krvi – darcovia krvi sú hrdinovia

Pri príležitosti celosvetového dňa darcovstva krvi Komisia v rámci tohtoročného motta „Každý darca krvi je hrdinom“ zdôrazňuje význam bezpečného zásobovania krvou a vyzýva všetkých európskych občanov, aby posilnili rady zodpovedných dobrovoľných darcov. Dnes viac ako 500 miliónov občanov EÚ závisí od krvi poskytovanej menej než 15 miliónmi darcov. To nestačí na pokrytie potrieb všetkých Európanov, ktorých prežitie v prípade naliehavej situácie závisí od krvi, alebo tých, ktorí žijú s chronickou chorobou, ktorá si vyžaduje pravidelné transfúzie.

Komisár Dalli uviedol: „Krv je život. Každý z nás môže raz potrebovať krv na zotavenie sa po náročnej operácii alebo vážnom úraze. Mnohí Európania, ktorí trpia chronickými chorobami, ako ej hemofília alebo talasémia, potrebujú krv nepretržite. Krv je nesmierne dôležitá. Preto by som dnes chcel vzdať hold všetkým darcom a vyzvať Európanov, aby boli solidárni s tými, ktorí krv potrebujú, a darovali krv. Byť darcom znamená byť hrdinom.“

Pokiaľ ide o krv, orgány zodpovedné za zdravotnú starostlivosť jednotlivých štátov čelia neustále dvom problémom: dátum spotreby krvi a nedostatočné zásoby krvi. Krv nemožno skladovať neobmedzený čas, a teda je potrebné pravidelne dopĺňať jej zásoby. Starnutie obyvateľstva okrem toho zvyšuje dopyt po krvi. To úzko súvisí s vyšším výskytom chorôb súvisiacich s vekom, ako napr. rakovina alebo zlomeniny bedrového kĺbu, ktorých liečba často zahŕňa chirurgické zákroky, a tým zvyšuje dopyt po krvi.

Právne predpisy EÚ pomáhajú zaistiť bezpečnosť a kvalitu pri darovaní krvi, a to tak pre darcov, ako aj pre príjemcov. Stanovujú kritéria spôsobilosti a pomáhajú darcom zodpovedne sa rozhodnúť o tom, kedy je vhodný čas darovať krv. Zároveň vyžadujú, aby všetka krv darovaná v EÚ bola testovaná, a predpisujú požiadavky na kvalitu, ktoré by zdravotnícki pracovníci mali dodržiavať pri zaobchádzaní s odobratou alebo darovanou krvou.

Viac informácií:

Právne predpisy EÚ týkajúce sa krvi: http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar