Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat Prasowy

Bruksela, 13 czerwca 2012 r.

Zdrowie publiczne – Światowy Dzień Krwiodawcy – Wszyscy krwiodawcy są bohaterami!

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, w tym roku obchodzonego pod hasłem „Wszyscy krwiodawcy są bohaterami”, Komisja Europejska zwraca uwagę na to, jak ważne są bezpieczne zasoby krwi, i zachęca wszystkich Europejczyków, aby powiększyli szeregi odpowiedzialnych honorowych krwiodawców. Obecnie ponad 500 milionów mieszkańców UE polega na krwi oddawanej przez mniej niż 15 milionów krwiodawców. To nie wystarczy, aby pokryć potrzeby tych Europejczyków, którzy cierpią na choroby przewlekłe i potrzebują regularnych transfuzji, a także osób, które uległy wypadkowi i ich przeżycie zależy od dostępności krwi.

Komisarz John Dalli powiedział: „Krew to życie. Każdy z nas może potrzebować krwi, aby wyzdrowieć po przebytej operacji albo poważnym wypadku. Wielu Europejczykom, którzy cierpią na choroby przewlekłe, takie jak hemofilia lub talasemia, krew potrzebna jest stale. Krew ma ogromne znaczenie. Dlatego chciałbym dziś złożyć hołd wszystkim krwiodawcom i zachęcić Europejczyków, aby wykazali się solidarnością wobec osób potrzebujących i oddali swoją krew. Zostań krwiodawcą, zostań bohaterem.”

Jeśli chodzi o krew, krajowe organy odpowiedzialne za ochronę zdrowia stale zmagają się z dwoma poważnymi problemami: terminem przydatności krwi i brakiem dostaw krwi. Krew nie może być długo przechowywana, dlatego potrzebne jest regularne uzupełnianie jej zapasów. Na dodatek wraz ze starzeniem się społeczeństwa rośnie zapotrzebowanie na krew. Jest to spowodowane częstszym występowaniem chorób związanych z wiekiem, takich jak choroby nowotworowe lub urazy stawu biodrowego, których leczenie często wymaga interwencji chirurgicznej, a co za tym idzie zwiększa zapotrzebowanie na krew.

Prawodawstwo UE przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości krwiodawstwa zarówno dla dawców, jak i biorców krwi. Przepisy określają kryteria, na podstawie których kwalifikowani są krwiodawcy, oraz pomagają dawcom w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji co do tego, kiedy należy oddawać krew. Prawo wymaga też badania krwi pobranej od dawców oraz nakłada wymogi jakościowe regulujące sposób obchodzenia się z zebraną lub pobraną od dawców krwią.

Dodatkowe informacje:

Prawodawstwo UE dotyczące krwi: http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm

Kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar