Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 juni 2012

Volksgezondheid – Wereldbloeddonordag – Bloeddonoren, allemaal helden!

Op Wereldbloeddonordag, dit jaar onder het motto "Elke bloeddonor is een held", onderstreept de Europese Commissie het belang van veilige bloedvoorziening en moedigt zij alle Europese burgers aan een verantwoordelijke vrijwillige donor te worden. Vandaag de dag zijn meer dan 500 miljoen EU‑burgers afhankelijk van het bloed van minder dan 15 miljoen donoren. Dit voorziet niet in de behoefte van alle Europeanen die afhankelijk zijn van bloed om een noodgeval te overleven of om met een chronische ziekte te leven waarbij regelmatig transfusies nodig zijn.

Commissaris Dalli zei hierover: "Bloed is leven. Elk van ons kan ooit bloed nodig hebben om te herstellen van een zware operatie of een ernstig ongeval. Voor veel Europeanen die aan een chronische ziekte lijden, zoals hemofilie of thalassemie, is bloed een voortdurende noodzaak. Bloed maakt het verschil. Daarom wil ik vandaag hulde brengen aan alle donoren en de Europeanen verzoeken solidair te zijn met degenen die het nodig hebben, door bloed te geven. Word een donor, word een held."

De nationale gezondheidszorgautoriteiten staan continu voor twee dwingende uitdagingen als het gaat om bloed: de vervaldatum van bloed en tekorten in de bloedvoorziening. Bloed kan niet eeuwig worden bewaard, daarom is een regelmatige aanvulling van de voorraden nodig. Bovendien wordt de bevolking steeds ouder en dat doet de vraag naar bloed toenemen. Dit hangt nauw samen met het vaker voorkomen van ouderdomsgerelateerde ziekten, zoals kanker of heupfracturen, waarvan de behandeling vaak leidt tot chirurgische ingrepen; dit verklaart de toenemende behoefte aan bloed.

De EU‑wetgeving draagt bij tot de veiligheid en de kwaliteit van bloeddonaties, zowel voor donoren als voor patiënten. Zij stelt geschiktheidscriteria vast en helpt donoren een verantwoorde beslissing te nemen over wat het juiste moment is om bloed te geven. Zij bepaalt ook dat al het in de EU gedoneerde bloed moet worden getest en legt kwaliteitseisen op voor de wijze waarop vakmensen moeten omgaan met verzameld of gedoneerd bloed.

Voor meer informatie:

EU‑wetgeving over bloed: http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm

Contact:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar