Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. juuni 2012

Ülemaailmne veredoonorite päev. Kõik doonorid on kangelased

Ülemaailmse veredoonorite päeva selle aasta moto on: „Iga veredoonor on kangelane”. Euroopa Komisjon rõhutab sel päeval ohutute verevarude tähtsust ja julgustab kõiki Euroopa kodanikke astuma vastutustundlike vabatahtlike doonorite ridadesse. Praegu sõltub rohkem kui 500 miljonit eurooplast verest, mille on loovutanud vähem kui 15 miljonit doonorit. Sellest ei piisa kõigi nende inimeste vajadusteks, kes vajavad verd hädaolukorras või kelle elu sõltub kroonilise haiguse tõttu korrapärastest vereülekannetest.

Volinik John Dalli ütles: „Veri on elu. Me kõik võime sattuda olukorda, kus vajame pärast suurt operatsiooni või rasket õnnetust vereülekannet. Paljud eurooplased, kes kannatavad selliste krooniliste haiguste all nagu hemofiilia või talasseemia, vajavad verd pidevalt. Veri muudab elusid. Sellepärast soovin täna tänada kõiki doonoreid ja kutsuda eurooplasi üles olema solidaarsed abivajajatega ning loovutama verd. Hakka doonoriks ja ka sinust saab kangelane!”

Riiklikel tervishoiuasutustel on verega seoses jätkuvalt kaks tõsist probleemi: vere lühike säilivusaeg ja verevarude vähesus. Verd ei saa säilitada igavesti, sellepärast on vaja varusid korrapäraselt täiendada. Koos rahvastiku vananemisega kasvab ka vajadus vere järele. Üha rohkem esineb vanusega seotud terviseprobleeme, näiteks vähki ja puusaluumurde, mille ravi vajab kirurgilist sekkumist. Seetõttu suureneb ka vajadus parema verega varustatuse järele.

ELi õigusnormid aitavad tagada veredoonorluse ohutust ja kvaliteeti nii doonorite kui ka vere saajate jaoks. Õigusaktides on sätestatud doonorite sobivuskriteeriumid ning ühtlasi sisaldavad need ka juhtnööre, millele toetudes saavad doonorid teha vastutustundliku otsuse selle kohta, millal on õige aeg verd loovutada. Lisaks sellele on õigusaktidega ette nähtud, et kogu ELis loovutatud veri tuleb testida. Kehtestatud on ka kvaliteedinõuded selle kohta, kuidas tervishoiutöötajad kogutud või loovutatud verd käsitlevad.

Täiendav teave:

Verd käsitlevad ELi õigusnormid:

http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar