Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. juni 2012

Folkesundhed – den internationale bloddonordag - Alle bloddonorer er helte!

På den internationale bloddonordag, der i år afholdes under mottoet "Alle bloddonorer er helte", understreger Europa-Kommissionen, at det er vigtigt med sikre blodforsyninger, og den opfordrer alle EU-borgere til at blive frivillige bloddonorer. Over 500 mio. mennesker i EU er afhængige af blod, der gives af under 15 mio. donorer. Det er ikke tilstrækkeligt til at opfylde behovet hos alle de personer i EU, der har brug for blod for at overleve en ulykke eller leve med en kronisk sygdom, der kræver regelmæssige blodtransfusioner.

EU-kommissær Jon Dalli udtalte: "Blod er liv. Vi kan alle en dag få brug for blod til at komme os efter en stor operation eller en alvorlig ulykke. For mange EU-borgere med kroniske sygdomme som blødersygdom eller talassæmi er blod en permanent nødvendighed. Blod gør en forskel. Det er derfor, vi i dag hylder alle donorer og opfordrer alle EU-borgere til at vise solidaritet med dem, der har behov, og give blod. Giv blod, det er en heltedåd."

Hvad angår blod står de nationale sundhedsmyndigheder over for to skrappe udfordringer: blodets holdbarhedsdato og mangel på blod. Blod kan ikke holde sig for evigt, og der er derfor løbende behov for friske forsyninger. Dertil kommer, at jo ældre befolkningen bliver, jo større bliver behovet for blod. Det hænger nøje sammen med, at der bliver flere aldersrelaterede sygdomme, f.eks. kræft og hoftebrud, der ofte kræver kirurgiske indgreb, og behovet for blod vokser derfor.

EU-lovgivningen er med til at sikre bloddonationer af høj kvalitet, både for donorer og modtagere. Der er bestemmelser om egnethedskriterier, og de hjælper donorerne til at træffe ansvarlige beslutninger om, hvornår det er bedst at give blod. Ifølge bestemmelserne skal alt doneret blod i EU testes, og der er fastlagt kvalitetskrav til, hvordan sundhedspersonalet skal håndtere det indsamlede eller donerede blod.

Yderligere oplysninger:

EU-bestemmelser om blod:

http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar