Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. června 2012

Veřejné zdraví – Světový den dárců krve - dárci krve jsou hrdinové!

U příležitosti Světového dne dárců krve, který se letos koná pod heslem „Každý dárce krve je hrdina“, Evropská komise zdůrazňuje význam bezpečnosti při darování krve a vyzývá všechny evropské občany, aby rozšířili řady odpovědných dobrovolných dárců. Více než 500 milionů občanů EU je dnes závislých na krvi poskytované méně než 15 miliony dárců. To nestačí k pokrytí potřeb všech Evropanů, jejichž přežití po mimořádné události závisí právě na krvi, nebo těch, kteří žijí s chronickou nemocí vyžadující pravidelnou transfuzi.

Komisař Dalli uvedl: „Krev je život. Každý z nás může krev potřebovat ke zotavení po náročné operaci nebo vážné nehodě. Mnoho Evropanů trpících chronickými nemocemi, jako je hemofilie nebo talasemie, potřebuje krev neustále. Krev má zásadní význam. Proto chci dnes složit hold všem dárcům krve a vyzvat Evropany, aby byli solidární s potřebnými a darovali krev. Staňte se dárcem, stanete se hrdinou.“

Pokud jde o krev, potýkají se zdravotnické orgány v členských zemích neustále se dvěma zásadními problémy – datem použitelnosti a nedostatečnými zásobami. Krev nelze skladovat po neomezenou dobu, což znamená, že je třeba ji pravidelně doplňovat. Poptávka po krvi se navíc zvyšuje také v důsledku stárnutí obyvatelstva. Má to úzkou souvislost s vyšším výskytem onemocnění souvisejících s věkem, např. rakoviny nebo zlomenin kyčelního kloubu, jejichž léčení často vyžaduje chirurgický zákrok, a tudíž zvyšuje poptávku po krvi.

Právní předpisy EU pomáhají zajistit bezpečnost a kvalitu při darování krve, a to jak pro dárce, tak pro příjemce. Stanoví kritéria způsobilosti a pomáhají dárcům, aby se mohli odpovědně rozhodnout o tom, kdy je vhodné darovat krev. Právní předpisy EU rovněž požadují, aby byla veškerá krev darovaná v EU testována, a ukládají odborníkům ve zdravotnictví požadavky na to, jak musí s odebranou nebo darovanou krví zacházet.

Více informací:

Právní předpisy EU týkající se krve:

http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/key_documents/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar