Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. junija 2012

Evropske unija na vrhu G20 v Los Cabosu (Mehika): „Ponovno uravnoteženje svetovne gospodarske rasti s skupnimi močmi“

Bruselj, 15. junija 2012 – Razprava o svetovnem gospodarstvu in okviru za rast bo visoko na dnevnem redu vrha G20, ki bo potekal 18. in 19. junija v mehiškem Los Cabosu.

Predsednika Barroso in Van Rompuy sta pred bližnjim srečanjem poudarila: „Razmere v euroobmočju bodo pomemben predmet razprav na letošnjem vrhu skupine G20. Poudarili bomo odločenost EU, da zagotovi celovit odziv na dolžniško krizo, kar pomeni, da moramo obravnavati težave ranljivih držav, podpreti rast s strukturnimi reformami ter fiskalno konsolidacijo znotraj evropskega semestra, ki je prilagojena razmeram v posameznih državah članicah in rasti prijazna, okrepiti finančne požarne zidove v euroobmočju, financirati in dokapitalizirati banke ter ter okrepiti ekonomsko upravljanje v euroobmočju. Svojim partnerjem iz skupine G20 bomo ponovno potrdili svojo zavezo, da storimo vse za ohranitev finančne stabilnosti in celovitosti euroobmočja. Poudarili bomo tudi, da želimo, da Grčija ostane v euroobmočju in izpolnjuje svoje zaveze. Partnerje bomo obvestili tudi o svojih prizadevanjih za nadaljnjo krepitev naše ekonomske unije, da bo postala enakovredna monetarni uniji.“

Oba predsednika bosta tudi pozvala partnerje iz skupine G20, naj prevzamejo svojo odgovornost pri ustvarjanju močne spodbude za ponovno uravnoteženje svetovnega gospodarstva. EU je prepričana, da bi moral biti akcijski načrt za rast iz Los Cabosa, ki ga bodo sprejeli voditelji skupine G20, uravnotežena kombinacija fiskalne konsolidacije in strukturnih reform, vključno z uravnoteženimi obveznostmi za vse članice skupine G20, tudi ZDA, Japonsko in Kitajsko, in da bo služil kot konkreten okvir za vse države skupine G20 pri obnovitvi njihovih zavez za spodbuditev svetovne gospodarske rasti.

Pomembna točka na dnevnem redu vrha skupine G20 bo tudi krepitev mednarodne finančne arhitekture in finančnega sistema, reforma finančne zakonodaje in spodbujanje finančne vključenosti. Predsednika bosta opozorila, da je EU na dobri poti, da vse finančne reforme v celoti uveljavi do leta 2013, in da izvajanje teh zavez skupine G20 pričakuje tudi od svojih partnerjev. Reforma finančnih trgov bo morala ostati visoko na dnevnem redu vrha G20, da se bodo izpolnile zaveze, ki so jih voditelji skupine G20 sprejeli od vrha v Washingtonu leta 2008.

Dogovor o povečanju sredstev MDS za 430 milijard USD, ki so ga aprila v Washingtonu že sklenili finančni ministri članic skupine G20, je bil pozitivno sprejet. Predsednika Barroso in Van Rompuy bosta poudarila, da je polno izvajanje reform, dogovorjenih leta 2010 v zvezi s kvotami pri MDS in njegovim upravljanjem, ključni element za povečanje legitimnosti, verodostojnosti in uspešnosti sklada. EU je na dobri poti, da pravočasno izvede reforme v zvezi s kvotami pri MDS in njegovim upravljanjem, in vse države članice EU načrtujejo ratifikacijo do dogovorjenega roka. EU bo spodbujala druge članice MDS, naj ravnajo enako. Tudi članice MDS bi morale biti zdaj pripravljene na konstruktivne razprave o pregledu formule za izračun kvot pri MDS in o naslednjem pregledu kvot, pri čemer bo treba upoštevati potrebo po izboljšanju odgovornosti, nadzora in uspešnosti MDS.

Tretje zasedanje bo osredotočeno na razvoj, zanesljivost preskrbe s hrano in okolju prijazno rast. Za EU je zelo pomembno, da razvoj in zanesljivost preskrbe s hrano ostaneta na dnevnem redu skupine G20 in da se poudari, da bi se morale vse, tako razvite kot manj razvite države, usmeriti v okolju prijaznejše in bolj vključujoče gospodarstvo. Predsednika Barroso in Van Rompuy bosta skupino G20 pozvala, naj zagotovi politično spodbudo za uspešno konferenco Rio+20, ki bo potekala samo nekaj dni po vrhu skupine G20.

Voditelji skupine G20 bodo razpravljali tudi o trgovini, ustvarjanju delovnih mest in rasti. EU meni, da bi v tem kritičnem trenutku trgovina morala imeti pomembno vlogo kot vir rasti in delovnih mest. Predsednika Barroso in Van Rompuy bosta partnerje iz skupine G20 pozvala k oblikovanju močne spodbude za olajšanje trgovine, da se zagotovi uspešen rezultat enega od delov v okviru razvojne agende iz Dohe, ki je zlasti koristen za najmanj razvite države. Zaradi zaskrbljujočega porasta protekcionizma bosta predsednika skupino G20 pozvala k okrepitvi boja proti protekcionizmu in dodatni okrepitvi mnogostranskega trgovinskega sistema.

Oba predsednika med ključne teme EU in držav članic G20 uvrščata problematiko delovnih mest, zlasti za mlade, in pozdravljata nadaljnjo osredotočenost skupine G20 na to področje.

Ozadje

Prvi vrh voditeljev držav in vlad skupine G20 je potekal v Washingtonu novembra 2008. Do leta 2010 so se voditelji skupine G20 sestajali dvakrat letno, od lani pa se srečanja organizirajo enkrat letno. Vrh leta 2013 bo gostila Rusija in sicer v Sankt Peterburgu. Evropska unija je polnopravna članica skupine G20, skupaj z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Francijo, Kanado, Kitajsko, Nemčijo, Italijo, Indijo, Indonezijo, Japonsko, Južno Afriko, Mehiko, Republiko Korejo, Rusijo, Saudovo Arabijo, Turčijo, Združenimi državami in Združenim kraljestvom. Običajno se vrhov lahko udeležijo tudi druge države. Mehiško predsedstvo je kot uradno gostujoče na vrh skupine G20 povabilo naslednje države: Španijo (kot stalno gostujočo državo), Benin (predsedujočo državo Afriške unije), Kambodžo (predsedujočo državo Združenja držav jugovzhodne Azije), Čile (predsedujočo državo Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav) in Kolumbijo. Poleg tega je bila povabljena tudi Etiopija kot predsedujoča država Novega partnerstva za razvoj Afrike (NEPAD). Tudi na tem vrhu bo potekalo več stranskih dogodkov, kot sta poslovni vrh (B20) in vrh dela (L20).

Več informacij

Preberite skupno pismo predsednikov Barrosa in Van Rompuya pred srečanjem skupine držav G20:

MEMO/12/444 The European Union at the G20 in Los Cabos, Mexico: Questions and Answers (Evropska unija na vrhu G20 v mehiškem Los Cabosu: Vprašanja in odgovori)

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc.

Spletna stran predsednika Barrosa o srečanju skupine držav G20:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm.

Spletna stran predsednika Van Rompuyja o srečanju skupine držav G20:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en.

Uradna spletna stran mehiške vlade o vrhu skupine G20:

http://www.g20.org/index.php/en.

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr in http://www.twitter.com/EC_live.

Video gradivo: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

in http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm.

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar