Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 15. júna 2012

Samit Európskej únie a G20 v mexickom Los Cabos: „Spoločné hľadanie rovnováhy svetového rastu“

Brusel, 15. júna 2012 – Jednou z priorít programu samitu G20, ktorý sa uskutoční v dňoch 18. a 19. júna v Los Cabos v Mexiku, bude diskusia o globálnej ekonomike a rámci pre rast.

Predsedovia Barroso a Van Rompuy pred samitom zdôraznili: „V tomto kontexte bude na aktuálnom samite G20 dôležitou diskusnou otázkou situácia v eurozóne. Podčiarkneme naše odhodlanie komplexne reagovať na krízu štátneho dlhu: riešením problémov oslabených krajín; podporou rastu prostredníctvom štrukturálnej reformy a diferencovanej a rast podporujúcej fiškálnej konsolidácie v rámci európskeho semestra; posilnením ochranných finančných mechanizmov eurozóny; financovaním a rekapitalizáciou bánk a posilnením správy ekonomických záležitostí v eurozóne. Znovu potvrdíme náš záväzok zabezpečiť finančnú stabilitu a integritu eurozóny. Takisto jasne vyjadríme našu vôľu zachovať Grécko v eurozóne, ktoré zároveň musí dodržiavať svoje záväzky. Napokon budeme našich partnerov informovať o tom, že sme na ceste k ďalšiemu posilneniu našej hospodárskej únie, aby lepšie zodpovedala menovej únii.“

Obaja predsedovia zároveň vyzvú svojich partnerov v rámci G20, aby prevzali svoju zodpovednosť z hľadiska vydania silného impulzu k nastoleniu rovnováhy v svetovom hospodárstve. EÚ je presvedčená, že akčný plán pre rast z Los Cabos, ktorý budú lídri G20 schvaľovať, by mal predstavovať vyváženú kombináciu fiškálnej konsolidácie a štrukturálnych reforiem vrátane vyvážených záväzkov všetkých členov G20, čiže aj Spojených štátov, Japonska a Číny, a bude slúžiť ako konkrétny rámec pre všetky krajiny G20 na obnovu ich záväzkov k povzbudeniu globálneho rastu.

Ďalšou dôležitou súčasťou programu samitu G20 bude posilnenie medzinárodnej finančnej architektúry a finančného systému, reforma právnych predpisov v oblasti financií a podpora finančného začleňovania. Predsedovia vyzdvihnú fakt, že EÚ je na dobrej ceste k úplnému zavedeniu finančných reforiem do roku 2013 a od svojich partnerov očakáva, že naplnia svoje záväzky G20. Jednou z hlavných priorít programu G20 bude musieť byť aj naďalej reforma finančného trhu, ktorou sa splnia záväzky G20 prijaté lídrami na samite vo Washingtone v roku 2008.

Dohoda o zvýšení prostriedkov MMF o 430 miliárd USD, ktorú ministri financií G20 dosiahli v apríli vo Washingtone, je vítaná. Predsedovia Barroso a Van Rompuy vyzdvihnú, že úplné zavedenie reforiem o kvótach a riadení MMF dohodnutých v roku 2010 je kľúčovým faktorom, ktorý vplýva na zlepšenie legitimity, dôveryhodnosti a účinnosti fondu. EÚ má predpoklady včas zaviesť reformy kvót a riadenia MMF z roku 2010 a očakáva sa, že všetky členské štáty dokončia ratifikáciu v stanovenej lehote. EÚ bude povzbudzovať všetkých ostatných členov MMF, aby urobili podobne. Členovia MMF by mali byť v tejto fáze pripravení na konštruktívne diskusie o revízii vzorca rozdelenia kvót MMF a nasledujúcej revízii kvót, pričom je potrebné zohľadniť potrebu zlepšiť adresnosť, dohľad a účinnosť MMF.

Tretie zasadnutie sa sústredí na rozvoj, potravinovú bezpečnosť a inkluzívny zelený rast. Pre EÚ je veľmi dôležité zachovať na programe G20 rozvoj a potravinovú bezpečnosť a zdôrazniť, že my všetci – vyspelé aj rozvojové krajiny – by sme sa mali vybrať smerom k ekologickejšej a inkluzívnejšej ekonomike. Predsedovia Barroso a Van Rompuy vyzvú krajiny G20, aby vyslali politický signál podpory pre konferenciu Rio+20, ktorá sa uskutoční niekoľko dní po samite G20.

Lídri G20 budú diskutovať aj o obchode, tvorbe pracovných miest a raste. EÚ sa domnieva, že obchod by mal na dnešnej križovatke zohrávať dôležitú úlohu ako zdroj rastu a pracovných miest. Predsedovia Barroso a Van Rompuy vyzvú svojich partnerov v rámci G20, aby výrazným spôsobom podporili zjednodušenie obchodu s cieľom zabezpečiť úspech časti rozvojového programu z Dauhy, ktorá zvlášť prospieva najmenej rozvinutým krajinám. Vzhľadom na znepokojujúci nárast protekcionizmu vyzvú krajiny G20, aby zintenzívnili boj proti protekcionizmu a ďalej posilnili multilaterálny systém obchodovania.

V neposlednom rade obaja predsedovia považujú zamestnanosť, a to najmä mladých ľudí, za zásadný problém EÚ a krajín G20 a vítajú skutočnosť, že G20 sa na otázky zamestnanosti aj naďalej sústreďuje.

Súvislosti

Prvý samit hlás štátov a predsedov vlád G20 sa uskutočnil vo Washingtone v novembri 2008. Do roku 2010 sa lídri G20 stretávali dvakrát do roka, od minulého roka sa zasadnutia konajú raz za rok. Hostiteľom samitu 2013 bude Rusko a uskutoční sa v Petrohrade. Okrem Európskej únie sú plnohodnotnými členmi G20 Argentína, Austrália, Brazília, Kanada, Čína, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, India, Indonézia, Japonsko, Mexiko, Kórejská republika, Rusko, Saudská Arábia, Južná Afrika, Turecko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty. Podľa tradície sa na samite môžu zúčastniť hostiteľské krajiny. Mexické predsedníctvo pozvalo tieto krajiny ako oficiálnych hostí samitu: Španielsko (stáleho hosťa), Benin (predsedajúcu krajinu Africkej únie), Kambodžu (predsedajúcu krajinu Združenia národov juhovýchodnej Ázie ), Čile (predsedajúcu krajinu Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku) a Kolumbiu. Okrem toho je pozvaná aj Etiópia ako predsedajúca krajina Nového partnerstva pre rozvoj Afriky (NEPAD). Podobne ako v minulosti sa popri samite uskutoční niekoľko sprievodných podujatí, ako napríklad samity o obchode (B20) a o práci (L20).

Ďalšie informácie

Spoločný list predsedov Barrosa a Van Rompuya pre G20:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc

Webové stránky predsedu Barrosa venované G20:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Webové stránky predsedu Van Rompuya venované G20:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Oficiálne webové stránky mexickej vlády venované G20:

http://www.g20.org/index.php/en

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr a http://www.twitter.com/EC_live

Videoklipy: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

a http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontaktné osoby :

Pia Ahrenkilde Hansen (+322 2953070)

Jens Mester (+322 2963973)


Side Bar