Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 15 czerwca 2012 r.

Unia Europejska na szczycie G-20 w Los Cabos (Meksyk): „Wspólne przywracanie równowagi wzrostu na świecie”

Bruksela, dnia 15 czerwca 2012 r. – Dyskusja o gospodarce światowej oraz ramach dla światowego wzrostu będzie głównym tematem podczas tegorocznego szczytu państw G-20, który odbędzie się w dniach 18-19 czerwca w Los Cabos w Meksyku.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso oraz przewodniczący UE Herman van Rompuy podkreślili w przededniu szczytu: „Sytuacja w strefie euro będzie ważną kwestią do omówienia podczas tegorocznego szczytu państw G-20. Podkreślimy nasze zdecydowane dążenie do podjęcia szeroko zakrojonych działań w związku z kryzysem zadłużeniowym: rozwiązanie problemów najbardziej zagrożonych państw; wspieranie wzrostu poprzez reformy strukturalne oraz zróżnicowaną i sprzyjającą wzrostowi konsolidację fiskalną w ramach europejskiego semestru; wzmocnienie zabezpieczeń finansowych strefy euro; finansowanie i dokapitalizowanie banków oraz wzmocnienie zarządzania gospodarczego w strefie euro. Podtrzymamy wobec naszych partnerów z grupy G-20 nasze zobowiązanie do zagwarantowania stabilności finansowej strefy euro oraz jej integralności. Stwierdzimy też jasno, że chcemy, aby Grecja pozostała w strefie euro, ale realizowała związane z tym zobowiązania. Poinformujemy również naszych partnerów o podejmowanych przez nas działaniach służących dalszemu wzmocnieniu i pogłębieniu naszej unii gospodarczej, by była współmierna do unii walutowej.”

Obaj przewodniczący wezwą również swoich partnerów z państw G-20 do uznania własnych zobowiązań do nadania silnego impulsu procesowi przywracania równowagi w światowej gospodarce. UE jest przekonana, że uzgodniony w Los Cabos plan działania na rzecz wzrostu, który ma zostać przyjęty przez przywódców państw G-20, powinien stanowić zrównoważone połączenie konsolidacji fiskalnej oraz reform strukturalnych, w tym zrównoważonych zobowiązań podjętych przez wszystkich członków grupy G-20, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Chinami, i że będzie stanowił konkretne ramy dla wszystkich państw G-20 do odnowienia swoich zobowiązań w zakresie pobudzania światowego wzrostu.

Innym ważnym zagadnieniem przewidzianym w programie szczytu G-20 będzie wzmocnienie międzynarodowej architektury finansowej oraz systemu finansowego, reforma regulacji finansowych oraz propagowanie włączenia społecznego pod względem finansowym. Obaj przewodniczący przypomną, że UE jest na dobrej drodze do zakończenia wszystkich reform finansowych w 2013 r. i że oczekuje od swoich partnerów, że oni również wypełnią swoje zobowiązania w ramach grupy G-20. Ważnym punktem programu szczytu będzie reforma rynku finansowego, stanowiąca realizację zobowiązań podjętych przez przywódców państw G-20 od czasu szczytu w Waszyngtonie w 2008 r.

Z zadowoleniem przyjęto porozumienie osiągnięte już przez ministrów finansów państw G-20 w kwietniu w Waszyngtonie, aby zwiększyć zasoby Międzynarodowego Funduszu Walutowego o 430 mld USD. Przewodniczący Barroso i van Rompuy podkreślą, że pełne wdrożenie uzgodnionych w 2010 r. reform MFW w zakresie kwot i zarządzania jest kluczowym elementem, który pozwoli na lepsze umocowanie prawne oraz większą wiarygodność i skuteczność funduszu. UE jest na dobrej drodze, aby w terminie wdrożyć uzgodnione w 2010 r. reformy MFW w zakresie kwot oraz zarządzania, a wszystkie państwa członkowskie powinny zakończyć procesy ratyfikacyjne w uzgodnionym terminie. UE będzie wzywać wszystkich pozostałych członków MFW do podjęcia podobnego wysiłku. Członkowie MFW powinni również być gotowi do podjęcia konstruktywnej dyskusji w sprawie przeglądu wzoru na obliczanie kwot oraz nowego przeglądu kwot, uwzględniając potrzebę zapewnienia MFW lepszej rozliczalności, nadzoru i skuteczności.

Trzecia sesja będzie się skupiać na rozwoju, bezpieczeństwie żywności oraz ekologicznym rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu. Dla UE utrzymanie kwestii rozwoju i bezpieczeństwa żywności w programie szczytów G-20 ma olbrzymie znaczenie, podobnie jak podkreślenie, że wszystkie państwa, rozwinięte i mniej rozwinięte, powinny przestawić się na bardziej ekologiczną gospodarkę sprzyjającą włączeniu społecznemu. Przewodniczący Barroso i van Rompuy będą wzywać państwa G-20 do udzielenia politycznego poparcia, aby konferencja Rio+20, odbywająca się zaledwie kilka dni po zakończeniu szczytu G-20, okazała się sukcesem.

Przywódcy państw G-20 będą również debatować nad kwestiami handlu, tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego. UE uważa, że handel powinien odgrywać kluczową rolę w obecnej chwili jako źródło wzrostu i miejsc pracy. Przewodniczący Barroso i van Rompuy będą wzywać swoich partnerów w państwach G-20 do zdecydowanego poparcia ułatwień handlowych w celu zapewnienia udanej realizacji części dauhańskiej agendy rozwoju, która jest szczególnie pomocna dla najsłabiej rozwiniętych państw. Biorąc pod uwagę niepokojący wzrost protekcjonizmu, przewodniczący będą wzywać grupę G-20 do nasilenia walki z protekcjonizmem oraz dalszego wzmocnienia wielostronnego systemu handlowego.

Obaj przewodniczący uważają również, że istotna dla UE oraz państw G-20 pozostaje kwestia zatrudnienia, zwłaszcza zatrudnienia wśród młodych ludzi, i z zadowoleniem przyjmują nieustające zainteresowanie grupy G-20 sprawami zatrudnienia.

Kontekst

Pierwszy szczyt szefów państw i rządów grupy G-20 odbył się w Waszyngtonie w listopadzie 2008 r. Do 2010 r. przywódcy państw G-20 spotykali się dwa razy w roku; od 2011 r. spotkania te organizowane są raz do roku. W 2013 r. szczyt odbędzie się w Petersburgu, w Rosji. Unia Europejska jest pełnoprawnym członkiem grupy G-20, wraz z Arabią Saudyjską, Argentyną, Australią, Brazylią, Chinami, Francją, Indiami, Indonezją, Japonią, Kanadą, Meksykiem, Niemcami, Republiką Korei Południowej, Republiką Południowej Afryki, Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Turcją, Włochami i Zjednoczonym Królestwem. Tradycyjnie inne państwa mogą gościnnie uczestniczyć w szczytach. Meksykańska prezydencja zaprosiła następujących pięciu oficjalnych gości: Hiszpanię (stały gość), Benin (przewodniczy Unii Afrykańskiej), Kambodżę (przewodniczy Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej), Chile (przewodniczy Wspólnocie Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów) oraz Kolumbię. Ponadto zaproszono również Etiopię jako państwo przewodniczące Nowemu Partnerstwu na Rzecz Rozwoju Afryki (NEPAD). Podobnie jak w poprzednich latach odbędzie się kilka imprez towarzyszących, m.in. szczyt biznesowy (B20) i szczyt poświęcony pracy (L20).

Informacje dodatkowe

MEMO/12/444 Unia Europejska na szczycie grupy G-20 w Los Cabos (Meksyk): Pytania i odpowiedzi

Wspólne pismo przewodniczącego José Manuela Barroso i przewodniczącego Hermana van Rompuya sprawie szczytu grupy G-20:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/130474.pdf

Strona internetowa przewodniczącego José Manuela Barroso dotycząca G-20:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Strona internetowa przewodniczącego Hermana van Rompuya dotycząca G-20:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=pl

Oficjalna strona rządu Meksyku dotycząca G-20:

http://www.g20.org/index.php/en

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr oraz http://www.twitter.com/EC_live

Materiał wideo: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

oraz http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar