Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. birželio 15 d., Briuselis

Europos Sąjunga Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikime Kabose (Meksika): „Pasaulio ekonomikos augimo subalansavimas kartu“

2012 m. birželio 15 d., Briuselis – Birželio 18–19 d. Kabose, Meksikoje, vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko (G20) aukščiausiojo lygio susitikime daug dėmesio bus skiriama diskusijoms pasaulio ekonomikos ir ekonomikos augimo programos klausimais.

Artėjant aukščiausiojo lygio susitikimui Pirmininkai J. M. Barroso ir H. Van Rompuy pabrėžė: „Atsižvelgiant į tai, svarbus šių metų G20 aukščiausiojo lygio susitikimo klausimas bus padėtis euro zonoje. Akcentuosime, kad ES ėmėsi ryžtingų veiksmų visapusiškai reaguodama į valstybių skolų krizę: spręsdama pažeidžiamoms šalims kylančias problemas; remdama ekonomikos augimą įgyvendinant struktūrines reformas ir diferencijuotą bei ekonomikos augimui palankų fiskalinį konsolidavimą pagal Europos semestrą; stiprindama euro zonos finansines užkardas; finansuodama ir rekapitalizuodama bankus ir stiprindama ekonominį valdymą euro zonoje. G20 partneriams dar kartą patvirtinsime įsipareigojimą užtikrinti finansinį stabilumą euro zonoje bei jos vientisumą. Taip pat aiškiai pareikšime, jog norime, kad Graikija pasiliktų euro zonoje ir laikytųsi įsipareigojimų. Galiausiai, informuosime savo partnerius apie darbus, kuriuos vykdome, kad mūsų ekonominė sąjunga toliau stiprėtų ir atitiktų mūsų pinigų sąjungą.“

Abu pirmininkai taip pat ragins G20 partnerius pripažinti savo atsakomybę ir suteikti stiprų postūmį pasaulio ekonomikai subalansuoti. ES įsitikinusi, kad Kaboso ekonomikos augimo veiksmų plane, kurį turėtų priimti G20 vadovai, turi būti suderintas biudžeto konsolidavimas ir struktūrinės reformos, įskaitant subalansuotus visų G20 narių, tarp jų – JAV, Japoniją ir Kiniją, įsipareigojimus, ir kad jis taps konkrečiu planu, pagal kurį visos G20 valstybės atnaujins įsipareigojimus skatinti pasaulinį ekonomikos augimą.

Kitas svarbus klausimas G20 aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkėje bus tarptautinės finansų struktūros ir finansų sistemos stiprinimas, finansų sektoriaus reguliavimo reforma ir finansinės įtraukties skatinimas. Abu Pirmininkai primins, kad ES smarkiai pasistūmėjo, siekdama įgyvendinti visas finansų reformas iki 2013 m., ir tikisi, kad jos partneriai taip pat įgyvendins šiuos G20 įsipareigojimus. Finansų rinkos reforma turės likti svarbiu G20 darbotvarkės klausimu, kad būtų vykdomi G20 vadovų nuo 2008 m. Vašingtono aukščiausiojo lygio susitikimo prisiimti įsipareigojimai.

Palankiai vertinamas balandžio mėn. Vašingtone G20 finansų ministrų jau priimtas susitarimas, pagal kurį TVF ištekliai padidinami 430 mlrd. JAV dolerių. Pirmininkai J. M. Barroso ir H. Van Rompuy atkreips dėmesį į tai, kad visiškas 2010 m. TVF kvotų ir valdymo reformų įgyvendinimas yra vienas iš esminių aspektų siekiant, kad Fondo veiksmai būtų teisėtesni, patikimesni ir veiksmingesni. ES eina teisingu keliu siekdama laiku įgyvendinti 2010 m. TVF kvotų ir valdymo reformas ir visos ES valstybės narės ratifikavimą tikisi užbaigti iki sutarto termino. ES paskatins visas kitas TVF nares daryti tą patį. TVF narės taip pat turėtų būti pasirengusios konstruktyvioms diskusijoms apie TVF kvotų nustatymo formulės peržiūrą ir apie kitą kvotų peržiūrą, atsižvelgiant į poreikį gerinti TVF atskaitingumą, priežiūrą ir veiksmingumą.

Trečiojoje sesijoje dėmesys bus sutelktas į vystymąsi, apsirūpinimo maistu saugumą ir integracinį ekologišką ekonomikos augimą. ES labai svarbu išlaikyti vystymąsi ir apsirūpinimo maistu saugumą G20 dienotvarkėje ir pabrėžti, kad visos – tiek išsivysčiusios, tiek menkiau išsivysčiusios šalys – turėtų siekti ekologiškesnės ir labiau integracinės ekonomikos. Pirmininkai J. M. Barroso ir H. Van Rompuy paragins G20 suteikti politinį postūmį siekiant sėkmingų rezultatų Rio+20 konferencijoje, kuri įvyks praėjus vos kelioms dienoms po G20 aukščiausiojo lygio susitikimo.

G20 vadovai taip pat diskutuos prekybos, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo klausimais. ES nuomone, dabartinėmis aplinkybėmis svarbus vaidmuo turėtų tekti prekybai kaip ekonomikos augimo ir darbo vietų šaltiniui. Pirmininkai J. M. Barroso ir H. Van Rompuy ragins G20 partnerius suteikti stiprų postūmį prekybai lengvinti, kad būtų užtikrinti sėkmingi vienos Dohos vystymosi darbotvarkės dalies rezultatai, kurie itin naudingi mažiausiai išsivysčiusioms šalims. Atsižvelgdami į nerimą keliantį protekcionizmo padidėjimą, jie paragins G20 ryžtingiau kovoti su protekcionizmu ir toliau stiprinti daugiašalę prekybos sistemą.

Galiausiai, abu pirmininkai užimtumą, ypač jaunimo užimtumą, laiko svarbiausiu ES ir G20 valstybių rūpesčiu ir palankiai vertina tai, kad G20 sutelkia dėmesį į užimtumo klausimus.

Pagrindiniai faktai

Pirmasis G20 valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas įvyko 2008 m. lapkričio mėn. Vašingtone. Iki 2010 m. G20 vadovai susitikdavo du kartus per metus, nuo praėjusių metų susitikimai vyksta kas metus. 2013 m. aukščiausiojo lygio susitikimas bus rengiamas Rusijoje, Sankt Peterburge. Europos Sąjunga yra visateisė G20 narė, kartu su Argentina, Australija, Brazilija, Indija, Indonezija, Italija, Japonija, Jungtine Karalyste, Jungtinėmis Valstijomis, Kanada, Kinija, Korėjos Respublika, Meksika, Pietų Afrika, Prancūzija, Rusija, Saudo Arabija, Turkija ir Vokietija. Tradiciškai aukščiausiojo lygio susitikime gali dalyvauti kviestinės šalys. G20 pirmininkaujanti Meksika pakvietė šias penkias oficialias G20 šalis: Ispaniją (nuolatinė kviestinė šalis), Beniną (Afrikos Sąjungai pirmininkaujanti šalis), Kambodžą (Pietryčių Azijos valstybių asociacijai pirmininkaujanti šalis), Čilę (Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijai pirmininkaujanti šalis) ir Kolumbiją. Be to, taip pat pakviesta Etiopija – Naujosios Afrikos vystymosi partnerystei pirmininkaujanti šalis. Kaip ir anksčiau, kartu vyks keletas renginių, kaip antai Verslo (B20) ir darbo (L20) aukščiausiojo lygio susitikimai.

Daugiau informacijos

MEMO/12/444 Europos Sąjunga G20 susitikime Kabose, Meksikoje: klausimai ir atsakymai

Pirmininko H. Van Rompuy ir Pirmininko J. M. Barroso bendras G20 laiškas:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc

Pirmininko J. M. Barroso svetainė, skirta G20:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Pirmininko H. Van Rompuy svetainė, skirta G20:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Oficiali Meksikos vyriausybės svetainė, skirta G20:

http://www.g20.org/index.php/en

„Twitter“ svetainė: http://www.twitter.com/euHvr ir http://www.twitter.com/EC_live

Vaizdo medžiaga: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

ir http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar