Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15.6.2012

Euroopan unionin tavoitteena G20-huippukokouksessa maailmanlaajuisen kasvun tasapainottaminen yhdessä

Bryssel 15.6.2012 – Meksikon Los Cabosissa järjestetään 18. ja 19. kesäkuuta G20-huippukokous, jonka keskeisenä aiheena on maailmanlaajuinen talous ja kasvukehys.

Ennen huippukokousta komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy totesivat, että euroalueen tilanne on tärkeä keskustelunaihe tämänvuotisessa G20-huippukokouksessa. ”Aiomme tuoda esiin, miten määrätietoisia toimia EU on toteuttanut kattavan ratkaisun löytämiseksi valtionvelkakriisiin. Pyrimme vastaamaan haavoittuvassa asemassa olevien maiden haasteisiin, tuemme kasvua rakenneuudistuksin ja eriytetyn ja kasvumyönteisen julkisen talouden vakauttamisen kautta EU-ohjausjakson puitteissa, lujitamme euroalueen rahoitusalan palomuureja, annamme rahoitusta pankeille ja vahvistamme niiden pääomapohjaa sekä tehostamme euroalueen talouden ohjausta ja hallintaa. Vahvistamme G20-kumppaneillemme sitoutuvamme takaamaan euroalueen rahoitusvakauden ja sen eheyden. Ilmaisemme myös selkeästi, että haluamme Kreikan pysyvän euroalueen jäsenenä niin, että se noudattaa sitoumuksiaan. Lopuksi tiedotamme kumppaneillemme toimistamme, joita toteutamme parhaillaan talousliittomme lujittamiseksi ja syventämiseksi edelleen, jotta se vastaisi paremmin rahaliittoamme”, Barroso ja Van Rompuy sanoivat.

Molemmat puheenjohtajat aikovat myös kehottaa G20-kumppaneita olemaan valmiita kantamaan vastuunsa maailmantalouden tasapainottamisesta. EU on vakuuttunut siitä, että kasvua koskevan toimintasuunnitelman, joka G20-johtajien on tarkoitus hyväksyä Los Cabosissa, olisi perustuttava tasapainoiseen yhdistelmään julkisen talouden vakauttamista ja rakenneuudistuksia, ja että sen olisi sisällettävä kaikkien G20-maiden, myös Yhdysvaltojen, Japanin ja Kiinan, antamat tasapainoiset sitoumukset. Lisäksi EU uskoo, että toimintasuunnitelma toimii kaikille G20-maille käytännön kehyksenä uudistaa sitoumuksensa edistää maailmanlaajuista kasvua.

Toinen tärkeä aihe G20-asialistalla on kansainvälisen rahoitusarkkitehtuurin ja rahoitusjärjestelmän lujittaminen, rahoitusmarkkinoiden sääntelyn uudistaminen ja taloudellisen osallisuuden edistäminen. Puheenjohtajat aikovat muistuttaa siitä, että EU on edennyt hyvin ja saanee kaikki rahoitusalan uudistukset toteutettua vuoteen 2013 mennessä ja että se odottaa myös kumppaneidensa täyttävän nämä G20-sitoumukset. Rahoitusmarkkinoiden uudistaminen on pidettävä G20-asialistan kärjessä, jotta täytettäisiin sitoumukset, joita G20-johtajat ovat vuoden 2008 Washingtonin huippukokouksesta lähtien antaneet.

Myönteisiin asioihin kuuluu se, että huhtikuussa järjestetyssä G20-maiden valtiovarainministerien kokouksessa Washingtonissa päätettiin lisätä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n varoja 430 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. Barroso ja Van Rompuy aikovat painottaa sitä, että vuonna 2010 sovittujen IMF:n kiintiöitä ja hallintoa koskevien uudistusten paneminen täytäntöön kokonaisuudessaan on keskeinen tekijä IMF:n oikeutuksen, uskottavuuden ja tehokkuuden edistämiseksi. EU on toteuttanut ajoissa IMF:n kiintiöitä ja hallintoa koskevia vuoden 2010 uudistuksia, ja kaikki EU:n jäsenvaltiot odottavat, että ratifiointi saadaan päätökseen sovitussa aikataulussa. EU kannustaa kaikkia muita IMF:n jäseniä toimimaan samoin. IMF:n jäsenten olisi nyt oltava valmiita rakentaviin keskusteluihin IMF:n kiintiömallin uudelleentarkastelusta ja seuraavasta kiintiöiden tarkistamisesta ottaen huomioon, että IMF:n vastuuvelvollisuutta, valvontaa ja tehokkuutta on lisättävä.

Kolmannessa istunnossa keskitytään kehityksen edistämiseen, elintarviketurvaan ja osallistavaan vihreään kasvuun. EU:lle on hyvin tärkeää pitää kehityksen edistäminen ja elintarviketurva G20-huippukokouksen asialistalla sekä korostaa sitä, että kaikkien, sekä kehittyneiden että vähemmän kehittyneiden maiden, olisi edettävä kohti vihreämpää ja osallistavampaa taloutta. Barroso ja Van Rompuy aikovat kehottaa G20-maita antamaan poliittisen sysäyksen, jotta vain muutama päivä G20-kokouksen jälkeen pidettävä Rio+20-kokous olisi menestys.

G20-johtajat keskustelevat myös kaupasta, työpaikkojen luomisesta ja kasvusta. EU katsoo, että kaupalla olisi oltava tärkeä asema tämänhetkisen taloustilanteen aikana, sillä se on kasvun ja työpaikkojen lähde. Barroso ja Van Rompuy aikovat kehottaa G20-kumppaneitaan antamaan vahvan impulssin kaupan helpottamiseksi ja tällä tavoin varmistamaan, että Dohan kehitysohjelman tällä osalla, joka hyödyttää erityisesti vähiten kehittyneitä maita, saadaan aikaan hyviä tuloksia. Kun otetaan huomioon huolestuttava protektionismin lisääntyminen, he aikovat kehottaa G20:tä tehostamaan toimia protektionismin torjumiseksi ja vahvistamaan edelleen monenvälistä kauppajärjestelmää.

Lisäksi molemmat puheenjohtajat pitävät työllisyyttä, erityisesti nuorisotyöllisyyttä, EU:n ja G20-maiden keskeisenä huolenaiheena ja ilmaisevat tyytyväisyytensä siihen, että G20 keskittyy edelleen työllisyyskysymyksiin.

Tausta

Ensimmäinen valtion- ja hallitusten päämiesten G20-huippukokous pidettiin Washingtonissa marraskuussa 2008. Vuoteen 2010 saakka G20-johtajat tapasivat kahdesti vuodessa, mutta viime vuodesta lähtien kokouksia on järjestetty kerran vuodessa. Vuoden 2013 huippukokousta isännöi Venäjä Pietarissa. Euroopan unioni on G20:n täysjäsen, ja sen muita jäseniä ovat Argentiina, Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Indonesia, Intia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Korean tasavalta, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Turkki, Venäjä, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat. Huippukokouksiin voi perinteisesti osallistua myös vierailevia maita. Puheenjohtajana nyt toimiva Meksiko on kutsunut mukaan viisi virallista vierailevaa maata: Espanja (pysyvä vieraileva maa), Benin (Afrikan unionin puheenjohtajamaa), Kambodža (Kaakkois-Aasian valtioiden järjestön puheenjohtajamaa), Chile (Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön puheenjohtajamaa) ja Kolumbia. Lisäksi kokoukseen on kutsuttu Etiopia NEPADin (Uusi kumppanuus Afrikan kehittämiseksi) puheenjohtajamaana. Kuten aiemminkin, kokouksen yhteydessä järjestetään useita oheistapahtumia, esimerkiksi elinkeinoelämän huippukokous (B20) ja työelämän huippukokous (L20).

Lisätietoja

MEMO/12/444 Euroopan unioni G20-kokouksessa Los Cabosissa Meksikossa: Kysymyksiä ja vastauksia

Puheenjohtaja Barroson ja puheenjohtaja Van Rompuyn yhteinen G20-huippukokousta koskeva kirje:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc

Puheenjohtaja Barroson G20-verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Puheenjohtaja Van Rompuyn G20-verkkosivut:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=fi

Meksikon hallituksen virallinen G20-sivusto:

http://www.g20.org/index.php/en

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr ja http://www.twitter.com/EC_live

Videomateriaalia: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

ja http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70

Jens Mester (+32-2) 296 39 73


Side Bar