Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. juuni 2012

Euroopa Liit G20 tippkohtumisel Los Caboses (Mehhiko): „maailmamajanduse kasvu ühisel jõul tasakaalustamine”

Brüssel, 15. juuni 2012. Maailmamajandust ning majanduskasvu elavdavat raamistikku käsitlev arutelu saab olema 18. ja 19. juunil Mehhikos Los Caboses toimuval G20 tippkohtumisel tähtsal kohal.

Euroopa Komisjoni president Barroso ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Van Rompuy rõhutasid enne tippkohtumist: „Tänavuse G20 tippkohtumise üheks oluliseks aruteluteemaks saab euroala olukord. Me kinnitame ELi otsusekindlust anda riigivõlakriisile terviklik vastus: tegeledes haavatavate riikide ees seisvate probleemidega; toetades majanduskasvu struktuurireformi ning Euroopa poolaasta raames toimuva diferentseeritud ja majanduskasvu soodustava eelarve konsolideerimise kaudu; tugevdades euroala finantstulemüüre; rahastades ja rekapitaliseerides panku; ning tugevdades majandusjuhtimist euroalal. Me kinnitame G20 partneritele veel kord oma otsusekindlust kaitsta euroala finantsstabiilsust ja terviklikkust. Me väljendame samuti selget soovi, et Kreeka jääks euroalasse, kuid täidaks võetud kohustusi. Samuti teavitame oma partnereid meetmetest, mida võtame selleks, et veelgi tugevdada ja süvendada oma majandusliitu, et viia see kooskõlla rahaliiduga.”

President ja eesistuja kutsuvad ka oma G20 partnereid üles tõdema, et nemadki vastutavad maailmamajanduse tasakaalustamisele uue tõuke andmise eest. EL on veendunud, et G20 juhtide poolt vastuvõetav Los Cabose majanduskasvu tegevuskava peaks kujutama endast eelarve konsolideerimist ja struktuurireforme hõlmavat tasakaalustatud kooslust, kuhu oleksid haaratud ka kõigi G20 liikmete, sealhulgas USA, Jaapani ja Hiina tasakaalustatud kohustused ning mis oleks G20 riikide jaoks konkreetseks aluseks, mille põhjal uuendada maailmamajanduse kasvu edendamiseks võetavaid kohustusi.

Veel üheks oluliseks punktiks G20 tippkohtumise päevakavas on rahvusvahelise finantsarhitektuuri ja finantssüsteemi tugevdamine, finantssektori reguleerimise reform ja finantskaasamise edendamine. President ja eesistuja tuletavad meelde, et EL on teinud häid edusamme kõigi finantsreformide rakendamiseks 2013. aastal, ning EL loodab, et ka partnerid hakkavad kõnealuseid G20 raames võetud kohustusi rakendama. Finantsturu reform jääb G20 töökavas tähtsale kohale, kuna sellega täidetakse G20 juhtide poolt pärast 2008. aastal Washingtonis toimunud tippkohtumist võetud kohustusi.

Avaldatakse tunnustust G20 rahandusministrite poolt aprillis Washingtonis saavutatud otsusele suurendada IMFi vahendeid 430 miljardi USA dollari võrra. President Barroso ja eesistuja Van Rompuy rõhutavad, et 2010. aastal IMFi kvootide ja juhtimise kohta kokkulepitud reformide täies ulatuses rakendamine on IMFi õiguspärasuse, usaldusväärsuse ja tõhususe suurendamisel määrava tähtsusega tegur. EL on õigel teel, et rakendada õigeaegselt 2010. aastal kokkulepitud IMFi kvootide ja juhtimisalased reformid, ning kõik ELi liikmesriigid viivad nende ratifitseerimise eeldatavalt kokkulepitud tähtajaks lõpule. EL kutsub kõiki teisi IMFi liikmeid üles tegema sama. IMFi liikmed peaksid praegu olema valmis pidama konstruktiivseid arutelusid IMFi kvootide arvutamise valemi läbivaatamise ning kvootide järgmise läbivaatamise üle, võttes arvesse vajadust parandada IMFi aruandluskohustust, järelevalvekohustust ja tõhusust.

Kolmanda teemana keskendutakse arengule, toiduga kindlustatusele ja kaasavale keskkonnasõbralikule majanduskasvule. ELi jaoks on väga oluline, et arengut ja toiduga kindlustatust käsitlevad küsimused oleksid jätkuvalt G20 töökavas, ning rõhutada, et me kõik, nii arenenud kui ka vähem arenenud riigid peaksime liikuma keskkonnasõbralikuma ja kaasavama majandusmudeli suunas. President Barroso ja eesistuja Van Rompuy kutsuvad G20 liikmeid üles andma poliitilist tõuget ainult mõni päev pärast G20 tippkohtumist toimuva ÜRO 2012. aasta säästva arengu konverentsi (Rio+20) edukaks läbiviimiseks.

G20 juhid arutavad ka kaubanduse, töökohtade loomise ja majanduskasvuga seotud küsimusi. ELi arvates peaks kaubandusel olema majanduskasvu ja tööhõive tagamisel täita oluline osa. President Barroso ja eesistuja Van Rompuy kutsuvad G20 partnereid üles andma tugeva tõuke kaubanduse soodustamisele ning sel moel tagama Doha arengukava ühe osa eduka rakendamise, mis on eriti suureks abiks vähim arenenud riikidele. Protektsionismi murettekitava esile kerkimise tõttu kutsuvad nad G20 üles edendama protektsionismi vastast võitlust ning täiendavalt tugevdama mitmepoolset kaubandussüsteemi.

Viimase olulise punktina keskenduvad president ja eesistuja tööhõivele ning eelkõige noorte tööhõivele kui ELi ja G20 riikide jaoks olulisele küsimusele. Samuti tunnevad nad heameelt, et G20 jätkab tööhõivega seotud küsimustele lahenduste otsimist.

Taust

Esimene G20 riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumine toimus 2008. aasta novembris Washingtonis. Kuni 2010. aastani kohtusid G20 juhid kaks korda aastas, alates eelmisest aastast on kohtumisi korraldatud kord aastas. 2013. aasta tippkohtumine toimub Venemaal Peterburis. Euroopa Liit on G20 täisliige, ülejäänud liikmed on Argentina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, India, Indoneesia, Jaapan, Mehhiko, Korea Vabariik, Venemaa, Saudi Araabia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Türgi, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid. Traditsiooniliselt kutsutakse tippkohtumistele ka külalisriike. Mehhiko eesistumisel toimuvale tippkohtumisele on kutsutud viis ametlikku G20 külalisriiki: Hispaania (alaline külalisriik), Benin (Aafrika Liidu eesistuja), Kambodža (Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni eesistuja), Tšiili (Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse eesistuja) ja Colombia. Lisaks sellele on tippkohtumisele külalisena kutsutud Etioopia (Aafrika arengu uue partnerluse eesistuja). Nagu varasemalt, toimub lisaks peamisele tippkohtumisele mitmeid kõrvalüritusi, nagu äritegevuse ja töö alased tippkohtumised (B20 ja L20).

Lisateave

MEMO/12/444 Euroopa Liit G20 tippkohtumisel Mehhikos, Los Caboses: Küsimused ja vastused

Loe president Barroso ja eesistuja Van Rompuy G20 käsitlevat ühiskirja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc

G20 kohtumisega seotud teave komisjoni president Barroso veebilehel:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

G20 kohtumisega seotud teave Euroopa Ülemkogu eesistuja Van Rompuy veebilehel:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Mehhiko valitsuse ametlik G20 veebisait:

http://www.g20.org/index.php/en

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr ja http://www.twitter.com/EC_live

Videomaterjalid: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

ja http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar