Navigation path

Left navigation

Additional tools

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2012

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής της G-20 στο Los Cabos (Μεξικό): «Κοινό μέτωπο για την επανεξισορρόπηση της παγκόσμιας ανάπτυξης»

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2012 – Η συζήτηση σχετικά με την παγκόσμια οικονομία και ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη θα αποτελέσει ένα από τα βασικότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνόδου κορυφής της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουνίου στο Μεξικό, και συγκεκριμένα στο Los Cabos.

Ενόψει της συνόδου κορυφής, οι πρόεδροι Barroso και Van Rompuy υπογράμμισαν: "Στο πλαίσιο αυτό, η κατάσταση στη ζώνη του ευρώ θα αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτησης στη φετινή διάσκεψη κορυφής της ομάδας G20. Θα επιβεβαιώσουμε ακόμη μια φορά την αποφασιστικότητα της ΕΕ να δοθεί μια συνολική απάντηση στην κρίση δημόσιου χρέους με την αντιμετώπιση των προκλήσεων των ευάλωτων χωρών, τη στήριξη της ανάπτυξης μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και διαφοροποιημένης και ευνοϊκής για την ανάπτυξη εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την ενίσχυση των οικονομικών τειχών προστασίας στη ζώνη του ευρώ, τη χρηματοδότηση και την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ. Θα επιβεβαιώσουμε και πάλι στους εταίρους μας της G20 τη δέσμευσή μας να διαφυλάξουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ακεραιότητα της ζώνης του ευρώ. Επίσης, θα καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ και να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Τέλος, οι εταίροι μας θα ενημερωθούν για τη διαδικασία που έχουμε δρομολογήσει για την περαιτέρω ενδυνάμωση και εμβάθυνση της οικονομικής μας ένωσης, σε βαθμό ισάξιο με τη νομισματική μας ένωση."

Και οι δύο πρόεδροι θα καλέσουν επίσης τους εταίρους της ομάδας G20 να αναλάβουν τις ευθύνες τους, δίνοντας ισχυρή ώθηση για την επανεξισορρόπηση της παγκόσμιας οικονομίας. Η ΕΕ είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιο δράσης του Los Cabos για την ανάπτυξη, που πρόκειται να εγκριθεί από τους ηγέτες της G20, θα πρέπει να είναι ένας ισορροπημένος συνδυασμός δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και ισόρροπων δεσμεύσεων από όλα τα μέλη της G20, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Κίνας, και ότι θα προσφέρει σε όλες τις χώρες της G20 ένα στέρεο πλαίσιο για την ανανέωση των δεσμεύσεών τους να προωθήσουν την παγκόσμια ανάπτυξη.

Άλλο σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής G20 θα είναι η ενίσχυση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η χρηματοπιστωτική κανονιστική μεταρρύθμιση και η προώθηση της οικονομικής ένταξης. Οι δύο πρόεδροι θα υπενθυμίσουν ότι η ΕΕ βαδίζει σταθερά για να τεθούν πλήρως σε εφαρμογή έως το 2013 όλες οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και ότι αναμένουν από τους εταίρους τους να εφαρμόσουν και αυτοί τις δεσμεύσεις της G20. Το θέμα της μεταρρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών θα πρέπει να παραμείνει ψηλά στην ατζέντα της G20, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι ηγέτες της G20 μετά την διάσκεψη κορυφής της Ουάσινγκτον το 2008.

Θετικό βήμα αποτελεί η συμφωνία που επετεύχθη ήδη από τους Υπουργούς Οικονομικών της G20 στην Ουάσιγκτον τον Απρίλιο για την αύξηση των πόρων του ΔΝΤ κατά 430 δισ. USD. Οι πρόεδροι Barroso και Van Rompuy θα τονίσουν ότι η πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν το 2010 σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής και τη διακυβέρνηση του ΔΝΤ αποτελούν καθοριστικό στοιχείο για την ενίσχυση της νομιμότητας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του Ταμείου. Η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την έγκαιρη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων του 2010 όσον αφορά τα ποσοστά συμμετοχής και τη διακυβέρνηση του ΔΝΤ, και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αναμένεται να ολοκληρώσουν την κύρωσή τους εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας. Η ΕΕ θα ενθαρρύνει όλα τα άλλα μέλη του ΔΝΤ να πράξουν το ίδιο. Τα μέλη του ΔΝΤ θα πρέπει επίσης να είναι έτοιμα για εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την επανεξέταση του μαθηματικού τύπου με βάση τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής και την επόμενη επανεξέταση των ποσοστών συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να βελτιωθεί η λογοδοσία, η εποπτεία και η αποτελεσματικότητα του ΔΝΤ.

Μια τρίτη συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη, την επισιτιστική ασφάλεια και την πράσινη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Για την ΕΕ, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει την ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια στην ατζέντα της G20 και να τονίσει ότι όλες οι χώρες, ανεπτυγμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες, θα πρέπει να στραφούν προς μια πιο πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Οι πρόεδροι Barroso και Van Rompuy θα καλέσουν την G20 να δώσει πολιτική ώθηση για την επιτυχία της διάσκεψης του Ρίο + 20, η οποία θα πραγματοποιηθεί λίγες μόνο ημέρες μετά τη διάσκεψη κορυφής της ομάδας G20.

Οι ηγέτες των χωρών της G20 θα εξετάσουν, εξάλλου, το εμπόριο, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη. Η ΕΕ θεωρεί ότι το εμπόριο θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρούσα συγκυρία ως πηγή ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης. Ο πρόεδρος Barroso και ο πρόεδρος Van Rompuy θα καλέσουν τους εταίρους της G20 να δώσουν ισχυρή ώθηση για τη διευκόλυνση του εμπορίου ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία ενός μέρους της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Δεδομένης της ανησυχητικής αύξησης του προστατευτισμού, θα παροτρύνουν την G20 να εντείνει την καταπολέμηση του προστατευτισμού και για να ενισχύσει περαιτέρω το πολυμερές εμπορικό σύστημα.

Τέλος, και οι δύο πρόεδροι θεωρούν την απασχόληση, ιδίως των νέων, ως μια από τις κύριες μέριμνες της ΕΕ και των χωρών της G20, και χαιρετίζουν το αμείωτο ενδιαφέρον της G20 σε θέματα απασχόλησης.

Ιστορικό

Η πρώτη σύνοδος κορυφής της ομάδας G20 των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο του 2008. Έως το 2010, οι ηγέτες της G20 συνέρχονταν δύο φορές το χρόνο, ενώ από πέρυσι οι συναντήσεις διοργανώνονται σε ετήσια βάση. Η σύνοδος κορυφής του 2013 θα οργανωθεί από τη Ρωσία στην Αγία Πετρούπολη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρες μέλος της ομάδας G20, από κοινού με την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ινδία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Ινδονησία, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, τη Νότιο Αφρική, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά παράδοση, προσκεκλημένες χώρες δύνανται να παρίστανται στις συνόδους κορυφής. Η μεξικανική Προεδρία κάλεσε στη G20 τις ακόλουθες πέντε επίσημες επισκέπτριες χώρες: την Ισπανία (ως μόνιμη επισκέπτρια χώρα), το Μπενίν (προεδρεύουσα χώρα της Αφρικανικής Ένωσης), την Καμπότζη (προεδρεύουσα χώρα της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), τη Χιλή (προεδρεύουσα χώρα της Κοινότητας των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής), καθώς και την Κολομβία. Επιπλέον, η Αιθιοπία καλείται επίσης ως προεδρεύουσα χώρα της νέας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD). Όπως και κατά το παρελθόν, θα λάβουν χώρα αρκετές παράλληλες εκδηλώσεις, όπως η επιχειρηματική διάσκεψη κορυφής (B20) και η διάσκεψη κορυφής για την απασχόληση (L20).

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/12/444 Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Los Cabos (Μεξικό): Ερωτήσεις και απαντήσεις

Κοινή επιστολή για την G20 των προέδρων κ.κ. Barroso και Van Rompuy:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc

Δικτυακός τόπος του Προέδρου Barroso για την G20:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του Προέδρου Van Rompuy για την G20:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=el

Επίσημος δικτυακός τόπος για την G20 της κυβέρνησης του Μεξικού:

http://www.g20.org/index.php/en

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr και http://www.twitter.com/EC_live

Βιντεοπαρουσιάσεις: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

και http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar