Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. juni 2012

Den Europæiske Union til G20-topmøde i Los Cabos i Mexico: "Sammen genskaber vi balancen i den globale vækst"

Bruxelles, den 15. juni 2012 – Den globale økonomi og en ramme for vækst vil stå højt på dagsordenen ved drøftelserne på G20-topmødet, som bliver afholdt den 18. og 19. juni i Los Cabos i Mexico.

Formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, og formanden for Rådet, Herman Van Rompuy, understregede forud for topmødet: "I dette forum bliver situationen i euroområdet et vigtigt samtaleemne på årets G20-topmøde. Vi vil gøre gældende, at EU er fast besluttet på at give en samlet respons på statsgældskrisen, dvs. tackle de udfordringer, som de udsatte lande står over for, støtte vækst gennem strukturreformer og en differentieret, vækstfremmende finanspolitisk konsolidering inden for rammerne af det europæiske semester, styrke euroområdets finansielle brandmure, finansiere og rekapitalisere banker og styrke den økonomiske styring i euroområdet. Vi vil over for vores G20-partnere bekræfte vort tilsagn om at beskytte den finansielle stabilitet i euroområdet og dettes integritet. Vi vil også gøre det klart, at vi ønsker, at Grækenland forbliver i euroområdet, og at landet lever op til sine tilsagn. Endelig vil vi underrette vores partnere om arbejdet med at styrke og uddybe vores økonomiske union yderligere, så den kan måle sig med vores monetære union."

Begge formænd vil også opfordre deres G20-partnere til at anerkende deres eget ansvar for at arbejde hårdt for at genskabe balancen i den globale økonomi. EU er overbevist om, at Los Cabos-handlingsplanen for vækst, som skal vedtages af G20-landenes ledere, bør være en velafbalanceret blanding af finanspolitisk konsolidering og strukturreformer, herunder velafbalancerede tilsagn fra alle G20-medlemmer, inklusive USA, Japan og Kina, og at den skal tjene som en konkret ramme, hvorunder alle G20-lande fornyr deres tilsagn om at fremme global vækst.

Endnu et vigtigt emne på dagsordenen til G20-topmødet er styrkelsen af den internationale finansarkitektur og det finansielle system, reform af den finansielle regulering og fremme af den finansielle integration. De to formænd vil minde om, at EU er godt på vej til at have alle finansielle reformer på plads senest i 2013, og at EU forventer, at dens partnere også vil gennemføre deres G20-tilsagn. Reformen af det finansielle marked vil fortsat skulle stå højt på G20-dagsordenen, således at den opfylder G20-ledernes tilsagn siden Washingtontopmødet i 2008.

Aftalen om at øge IMF's midler med 430 mia. USD, som G20-landenes finansministre allerede nåede frem til i april måned i Washington, hilses velkommen. José Manuel Barroso og Herman Van Rompuy vil fremhæve, at fuld gennemførelse af IMF-kvoten og styringsreformerne fra 2010 er et kritisk element, når det handler om at øge Valutafondens legitimitet, troværdighed og effektivitet. EU er godt i gang med rettidigt at gennemføre IMF-kvoten og styringsreformerne fra 2010, og alle EU-medlemsstaterne forventer at have afsluttet deres ratifikation inden for den aftalte frist. EU vil opfordre alle de andre IMF-medlemmer til at gøre det samme. På nuværende tidspunkt bør IMF's medlemmer også være klar til konstruktive drøftelser om revisionen af IMF-kvoteformlen og om den næste revision af kvoterne under hensyntagen til, at det er nødvendigt at forbedre IMF's ansvarlighed, muligheder for at føre tilsyn og effektivitet.

Et tredje møde fokuserer på udvikling, fødevaresikkerhed og inkluderende grøn vækst. Det er vigtigt for EU, at udvikling og fødevaresikkerhed forbliver på G20-landenes dagsorden, samt at understrege, at vi alle, både udviklede og udviklingslande, bør bevæge os i retning af en grønnere og mere inkluderende økonomi. Kommissionsformanden og rådsformanden vil opfordre G20-landene til at arbejde målrettet på en vellykket Rio+20-konference, som afholdes få dage efter G20-topmødet.

Lederne for G20 vil også drøfte handel, jobskabelse og vækst. EU finder, at handel på dette afgørende tidspunkt bør spille en vigtig rolle som en kilde til vækst og jobs. Formændene for Kommissionen og Rådet vil opfordre deres G20-partnere til at lette handelen for at sikre, at en del af Doha-udviklingsdagsordenen giver et succesrigt resultat, som i særdeleshed hjælper de mindst udviklede lande. Formændene vil på grund af den bekymrende stigning i protektionistiske tiltag presse på for at få G20-landene til at øge kampen mod protektionisme og styrke det multilaterale handelssystem yderligere.

Sidst, men ikke mindst, finder begge formænd, at arbejdsløshed – særligt blandt de unge – er en central bekymring for EU og G20-landene, og de byder landenes fortsatte fokus på beskæftigelsesspørgsmål velkommen.

Baggrund

Det første G20-topmøde for stats- og regeringschefer blev afholdt i Washington i november 2008. Indtil 2010 mødtes G20-lederne to gange årligt, men sidste år gik man over til årlige møder. Topmødet i 2013 vil blive afholdt i Sankt Petersborg i Rusland. Den Europæiske Union er fuldgyldigt medlem af G20 sammen med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kina, Mexico, Republikken Korea, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika, Tyrkiet, Tyskland og USA. Traditionelt plejer gæstelande at deltage på topmøderne. Det mexicanske formandskab har inviteret følgende fem officielle G20-gæstelande: Spanien (som permanent gæsteland), Benin (formandsland for Den Afrikanske Union), Cambodja (formandsland for Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien), Chile (formandsland for Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater) og Colombia. Endvidere er Etiopien også blevet inviteret i sin egenskab af ny formand for det nye partnerskab for Afrikas udvikling (NEPAD). Ligesom tidligere vil der finde sideløbende begivenheder sted, som f.eks. topmøder for erhvervslivet (B20) og arbejdstagerne (L20).

Yderligere oplysninger

MEMO/12/444 EU på G20-topmødet i Los Cabos i Mexico: spørgsmål og svar

Læs kommissionsformand José Manuel Barroso og rådsformand Herman Van Rompuys fælles G20-skrivelse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc

Kommissionsformandens G20-websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Rådsformandens G20-websted:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=da

Den mexicanske regerings G20-websted:

http://www.g20.org/index.php/en

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr og http://www.twitter.com/EC_live

Videomateriale: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

og http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm.

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar