Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. června 2012

Evropská unie na summitu G20 v Los Cabos (Mexiko): „společné vyvážení celosvětového růstu“

Brusel 15. června 2012 – Diskuse o globální ekonomice a rámci pro růst budou figurovat na prioritním místě programu summitu skupiny G-20, který se bude konat ve dnech 18. a 19. června v Los Cabos, Mexiko.

Předsedové Barroso a Van Rompuy před summitem zdůraznili: „V tomto kontextu bude situace v eurozóně důležitým tématem k diskusi na letošním summitu G20. Využijeme rozhodných opatření EU k uskutečnění komplexních opatření v reakci na krizi veřejných dluhů: chceme řešit problémy ohrožených zemí; podporovat růst prostřednictvím strukturálních reforem a rozličné a prorůstové fiskální konsolidace v rámci evropského semestru; posilovat finanční ochranu eurozóny; podpořit financování a rekapitalizaci bank a posílit správu ekonomických záležitostí v eurozóně. Znovu před svými partnery ze skupiny G20 potvrdíme svůj závazek k zajištění finanční stability v eurozóně a její integrity. Zároveň dáme jasně najevo, že si přejeme, aby Řecko zůstalo i nadále v eurozóně a současně respektovalo své závazky. Naše partnery budeme také informovat o práci, kterou činíme s cílem posílit a prohloubit naši hospodářskou unii a dostat ji na srovnatelnou úroveň s měnovou unií.“

Oba předsedové rovněž své partnery ze zemí skupiny G20 vyzvou, aby uznali svou vlastní odpovědnost za globální ekonomiku a jejímu vyvážení dodali dostatečně silné impulsy. EU je přesvědčena, že akční plán pro růst a zaměstnanost z Los Cabos, který by měl být přijat vedoucími představiteli G20, musí být vyváženou kombinací fiskální konsolidace a strukturálních reforem zahrnující i vyvážené závazky všech členů G20, včetně USA, Japonska a Číny, a že bude sloužit jako konkrétní rámec pro všechny země G20, aby obnovily své závazky k posílení globálního růstu.

Dalším důležitým bodem agendy summitu G20 bude posílení mezinárodní finanční architektury a finančního systému, reforma regulace finančního sektoru a podpora finančního začlenění. Oba předsedové připomenou, že EU je na správné cestě k zavedení všech finančních reforem do roku 2013 a že očekává, že její partneři své závazky vyplývající z G20 provedou taktéž. Reforma finančních trhů bude muset zůstat prioritou jednání G20, aby se naplnily závazky přijaté vedoucími představiteli G20 na summitu v roce 2008 ve Washingtonu.

Velmi vítaná je dohoda, které již dosáhli ministři financí G20 ve Washingtonu v dubnu, o zvýšení zdrojů pro MMF o 430 miliard USD. Předsedové Barroso a Van Rompuy budou klást důraz na skutečnost, že úplné provedení reforem schválených v roce 2010 týkajících se kvót a správy MMF je klíčovým prvkem pro posilování legitimity, důvěryhodnosti a účinnosti fondu. EU je na dobré cestě ke včasnému provedení reformy z roku 2010 týkající se kvót a správy MMF a všechny členské státy EU podle očekávání dokončí ratifikaci v dohodnuté lhůtě. EU bude podporovat všechny ostatní členy MMF, aby tak učinili rovněž. Členové MMF by rovněž měli být nyní připraveni na konstruktivní diskuse o přezkumu vzorce pro kvóty MMF a na příští přezkum kvót, a to s přihlédnutím k nutnosti zlepšit odpovědnost, účinnost MMF a dohled nad ním.

Třetí zasedání se zaměří na rozvoj, zabezpečení potravin a ekologický růst podporující začlenění. Pro EU je velmi důležité, aby rozvoj a zabezpečení potravin zůstaly na pořadu jednání G20. Dále chce EU zdůraznit, že my všichni, jak v rozvinutých, tak i v méně rozvinutých zemích, bychom měli pokročit směrem k ekologičtějšímu hospodářství a hospodářství podporujícímu začlenění. Předsedové Barroso a Van Rompuy vyzvou skupinu G20, aby dala politický impuls k úspěchu konference Rio+20, která se bude konat jen několik dní po summitu G20.

Vedoucí představitelé G20 budou také diskutovat o obchodu, vytváření pracovních míst a růstu. EU se domnívá, že by měl obchod v současné ekonomické situaci hrát významnou úlohu coby zdroj růstu a zaměstnanosti. Předsedové Barroso a Van Rompuy vyzvou své partnery ze skupiny G20, aby dali silný impuls pro usnadnění obchodu v zájmu zajištění úspěšného výsledku rozvojového programu z Dohá, který je obzvláště užitečný pro nejméně rozvinuté země. Vzhledem k znepokojivému nárůstu protekcionismu budou představitelé EU žádat ostatní členy G20, aby zintenzívnili boj proti protekcionismu a dále posílili multilaterální obchodní systém.

V neposlední řadě oba předsedové považují zaměstnanost, zejména mladých lidí, za klíčový problém EU a zemí G20 a vítají pokračující zaměření skupiny G20 na otázky zaměstnanosti.

Souvislosti

První summit hlav států a vlád skupiny G20 se konal ve Washingtonu v listopadu 2008. Do roku 2010 se vedoucí představitelé G20 scházeli dvakrát ročně. Od minulého roku se zasedání konala ročně. Hostitelským městem summitu v roce 2013 bude ruský Petrohrad. Evropská unie je řádným členem skupiny G20, spolu s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Čínou, Francií, Indií, Indonésií, Itálií, Japonskem, Jihoafrickou republikou, Kanadou, Korejskou republikou, Mexikem, Německem, Ruskem, Saúdskou Arábií, Spojeným královstvím, Spojenými státy a Tureckem. Tradičně se summitů účastní i jiné země jako hosté. Mexické předsednictví pozvalo následujících pět zemí jako oficiální hosty skupiny G20: Španělsko (stálá hostující země), Benin (předsednická země Africké unie), Kambodža (předsednická země Sdružení národů jihovýchodní Asie), Chile (předsednická země Společenství latinskoamerických a karibských států) a Kolumbie. Kromě toho je pozvána i Etiopie jako předsednická země Nového partnerství pro africký rozvoj (NEPAD). Stejně jako v minulosti se bude i nyní konat několik doplňkových akcí, jako například summit o podnikání (B20) a summit o práci (L20).

Další informace

MEMO/12/444 Evropská unie na summitu G20 v Los Cabos, Mexiko: otázky a odpovědi

Společný dopis předsedů Barrosa a Van Rompuye skupině G20:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc

Internetové stránky předsedy Barrosa k problematice skupiny G20:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

Internetové stránky předsedy Van Rompuye k problematice skupiny G20:

http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=en

Oficiální internetové stránky mexické vlády ke skupině G20:

http://www.g20.org/index.php/en

Twitter: http://www.twitter.com/euHvr a http://www.twitter.com/EC_live

Video materiál: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

a http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontaktní údaje:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar