Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 11. jūnijā

Pirms "Rio+20": ES un Klusā okeāna salu foruma sanāksmē tiks apspriestas klimata pārmaiņas un ilgtspējīga attīstība

Rītdien Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs kopā ar Dānijas attīstības sadarbības ministru Kristianu Frīsu Bahu, kas pārstāvēs Augsto pārstāvi un Komisijas priekšsēdētāja vietnieci Ketrinu Eštoni, apmeklēs Klusā okeāna salu foruma ministru sanāksmi Oklendā. Tiks apspriesti visdažādākie jautājumi, kas skar šo reģionu, piemēram, klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība, ekonomikas stabilitāte, izaugsme un tirdzniecība, kā arī sadarbība attīstības jomā. Tiks apspriestas arī nostājas, kas pieņemtas pirms 20.-22. jūnijā organizētās ilgtspējīgai attīstībai veltītās ANO konferences "Rio+20", un šajā kontekstā galvenā uzmanība tiks vērsta uz to, kā ES un Klusā okeāna salu valstis "Rio+20" sarunās varētu gūt būtiskus rezultātus, jo īpaši attiecībā uz konkrētu mērķu izvirzīšanu un uzdevumu noteikšanu, sekmējot pāreju uz iekļaujošu ekoloģisku ekonomiku.

Pirms foruma Dānijas attīstības sadarbības ministrs Kristianss Frīss Bahs sacīja: "Mūsu klātbūtne šajā sanāksmē apliecina, ka ES aizvien lielākā interese un nepārtrauktā darbība Klusā okeāna salu valstīs ir ES ārpolitikas prioritāte. Mūsu sadarbība līdz šim ir bijusi sekmīga gan politiskā, gan finanšu ziņā, taču mēs varam darīt vēl vairāk. Mēs ceram, ka mūsu partnerība nākotnē attīstīsies un pastiprināsies. ES ir apņēmusies stiprināt savu pozīciju kā uzticams un būtisks partneris attīstības un klimata pārmaiņu jomā Klusā okeāna valstīs".

Pirms došanās ceļā komisārs Piebalgs teica: "Eiropas Savienība ir nozīmīgs starptautisko procesu dalībnieks, kas pilda savas vispārējās saistības. Klusā okeāna salas ir pirmās, kas izjutīs klimata pārmaiņu sekas, un šā iemesla dēļ ES ir nolēmusi uzņemties vadību, lai piesaistītu būtisku starptautiskās sabiedrības atbalstu Klusā okeāna salu valstu centieniem pielāgoties klimata pārmaiņām. Šī ministru sanāksme ir vēl viena iespēja stiprināt mūsu partnerību un mūsu kopīgās nostājas darīt zināmas starptautiskā arēnā. "Rio+20" konference būs iespēja apliecināt mūsu apņemšanos veicināt ilgtspējīgu attīstību un ekoloģisku ekonomiku."

Eiropas Savienība ir nozīmīgs starptautisko procesu dalībnieks un ir apņēmusies palīdzēt saviem Klusā okeāna salu valstu partneriem sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus, kā arī cīnīties pret klimata pārmaiņu draudiem, par kuriem Klusā okeāna salas nav tieši atbildīgas, bet būs pirmās, kuras izjutīs to sekas.

ES un Klusā okeāna valstis viena otrai ir svarīgas šādu iemeslu dēļ:

  • Klusā okeāna salu valstis un teritorijas aptver lielu planētas daļu, un ar ES tām ir kopīgas bažas un cerības attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību;

  • Klusā okeāna valstīm un ES ir ilglaicīgas partnerattiecības un kopīgas intereses attiecībā uz, piemēram, klimata pārmaiņām, okeāna aizsardzību un citām globālām problēmām.

Otrā ministru sanāksme starp ES un Klusā okeāna salu forumu notiks Oklendā, Jaunzēlandē. Dānijas sadarbības attīstības ministrs Kristianss Frīss Bahs ministru sanāksmē piedalīsies Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārpolitikas un drošības politikas jautājumos Ketrinas Eštones vārdā.

Pamatinformācija

Klusā okeāna salu valstīs un teritorijās kopā ir 10 miljoni iedzīvotāju, lielākā daļa no kuriem apdzīvo tūkstošiem salu Klusajā okeānā, kas aptver 1/5 no pasaules. Salas ir ļoti izolētas jaunattīstības valstis, kuras regulāri skar dabas katastrofas, kurām ir ierobežota piekļuve infrastruktūrai un kuras ir ļoti atkarīgas no dabas resursiem.

Sliktākajā gadījumā dažas salas var izzust pieaugošā jūras līmeņa dēļ (Kiribati un Tuvalu, piemēram, jūras līmeņa celšanās tikai par 60 cm padarīs lielāko daļu šo salu par neapdzīvojamām) un arvien lielākās erozijas dēļ, kas rodas spēcīgu vētru rezultātā. Turklāt 80 % mazo salu valstu iedzīvotāju dzīvo piekrastes apgabalos, un līdz ar to viņus jo īpaši ietekmē jūras līmeņa vai laikapstākļu izmaiņas.

Atbalsts Klusā okeāna valstīm

ES un Klusā okeāna salu valstu partnerattiecību pamatā ir sadarbība klimata pārmaiņu jautājumā, kas ir būtiskākais drauds šim reģionam. Kopš ES un Klusā okeāna salu forums 2008. gada novembrī pieņēma kopīgo deklarāciju par klimata pārmaiņām, ES un Klusā okeāna salu sadarbība klimata pārmaiņu jautājumā ir būtiski palielinājusies gan politiskā, gan finansiālā ziņā.

ES un tās dalībvalstis ir pasaulē lielākais līdzekļu devējs un pēc Austrālijas otrs lielākais līdzekļu devējs šajā reģionā.

Komisijas vadītā ES sadarbība attīstības jomā ar Klusā okeāna ĀKK valstīm (Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstis) un AZT (aizjūras zemes un teritorijas) laikposmā no 2008. gada līdz 2013. gadam tiek lēsta 750 miljonu eiro apmērā. ES finansiāli atbalsta divpusējas palīdzības programmas, kā arī reģionālās programmas, ko vada Klusā okeāna reģionālās organizācijas.

Papildus attīstībai un klimata pārmaiņām paredzētajiem līdzekļiem, kas sākotnēji tika piešķirti Klusā okeāna ĀKK valstīm laikposmā no 2008. gada līdz 2013. gadam, Komisija kopš 2008. gada ir darījusi pieejamu finanšu piešķīrumu 110 miljonu eiro apmērā kā papildu līdzekļus saistībā ar klimata pārmaiņām.

Klusā okeāna salu forums

Klusā okeāna salu forums tika dibināts 1971. gadā un ir galvenā politiskā un ekonomikas institūcija reģionā. Klusā okeāna salu foruma oficiālais uzdevums ir stiprināt reģionālo sadarbību un integrāciju, un tas pilda arī starpvaldību struktūras funkcijas.

Klusā okeāna salu forumā ir 16 dalībvalstis: 14 Klusā okeāna salu valstis, kā arī Austrālija un Jaunzēlande.

Papildu informācija

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid (sadarbībai ar ĀKK):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid (sadarbībai ar AZT):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/octs_and_greenland/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar