Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE LV

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. juni 2012

Forud for Rio+20: Klimaændringer og bæredygtig udvikling drøftes på mødet mellem EU og Stillehavsøernes Forum

I morgen deltager EU's udviklingskommissær, Andris Piebalgs, sammen med Christian Friis Bach, Danmarks minister for udviklingsbistand, der repræsenterer den højtstående repræsentant/næstformand for Kommissionen, Catherine Ashton, i et ministermøde med Stillehavsøernes Forum i Auckland i New Zealand. Her vil man drøfte en lang række emner der påvirker regionen, som f.eks. klimaændringer, bæredygtig udvikling, økonomisk stabilitet, udviklingsbistand, samt handel og vækst. De holdninger, som er kommet til udtryk forud for FN's Rio+20-konference om bæredygtig udvikling den 20.-22. juni, indgår i den debat og markerer det fokus, der er på, hvordan EU og Stillehavsområdet kan nå væsentlige resultater på Rio+20, særligt i form af at få vedtaget konkrete mål, der understøtter overgangen til en inkluderende grøn økonomi.

Forud for mødet udtalte den danske minister for udviklingsbistand, Christian Friis Bach: "Vores tilstedeværelse her viser, at det har høj i EU's udenrigspolitik i stigende grad at interessere sig for og engagere sig i Stillehavsområdet. Vores samarbejde har fungeret godt både politisk og økonomisk, men vi kan stadig gøre mere. Fremover forventer vi, at vores partnerskab vil fortsætte med at vokse og intensiveres. EU er fast besluttet på at konsolidere sin position som en væsentlig og pålidelige partner for Stillehavsområdet i arbejdet med klimaændringerne og på udviklingsområdet."

Kommissær Andris Piebalgs sagde inden sin afrejse: "Den Europæiske Union er en global partner, og den opfylder sine globale forpligtelser. Stillehavsøerne er de første, der vil mærke konsekvenserne af klimaændringerne. Det er derfor, at EU har besluttet at gå forrest for at sikre betydelig støtte fra det internationale samfund til Stillehavsområdets indsats for at tilpasse sig klimaændringerne. Ministermødet giver os endnu en lejlighed til at styrke vores partnerskab og bringe vores fælles holdninger op på den internationale scene. Rio+20-konferencen vil give os mulighed for at vise vores engagement i bæredygtig udvikling og grøn økonomi."

Den Europæiske Union er en global partner, som er fast besluttet på at støtte sine partnere i Stillehavsområdet i at nå årtusindudviklingsmålene og samtidig bekæmpe klimaændringerne, som Stillehavsøerne ikke er direkte ansvarlige for, men hvis konsekvenser, de vil få at føle som de første.

EU og Stillehavsøerne er vigtige for hinanden, fordi:

  • Stillehavsområdets østater og territorier dækker en betragtelig del af jorden, og de deler EU's bekymringer og håb om bæredygtig udvikling.

  • Stillehavsøerne og EU har et mangeårigt partnerskab og fælles interesser inden for områder som klimaændringer, beskyttelse af havene og andre globale spørgsmål.

Det andet ministermøde mellem EU og Stillehavsøernes Forum finder sted i Auckland. Danmarks minister for udviklingsbistand, Christian Friis Bach, deltager på ministermødet på vegne af Catherine Ashton, Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Baggrundsinformation

Stillehavsområdets østater og territorier har en samlet befolkning på 10 millioner indbyggere, hvoraf flertallet er spredt på flere tusind øer i Stillehavsområdet, som dækker 1/5 af kloden. Øerne er meget isolerede udviklingslande, som allerede lider under jævnlige naturkatastrofer, begrænset adgang til infrastruktur og en høj afhængighed af naturressourcer.

I værste fald kan nogle af øerne forsvinde pga. stigende vandstand i havene (i Kiribati og Tuvalu vil en vandstandsstigning på f.eks. bare 60 cm gøre størstedelen af øerne ubeboelige) og en stadig stigende erosion som følge af kraftige storme. Endvidere bor 80 % af de små østaters befolkning i kystområder, hvilket gør dem særligt udsatte ved ændringer i klimaet eller vandstanden i havene.

Støtte til Stillehavsområdet

Klimaændringer, som er den enkeltstående største trussel mod regionen, er centralt for partnerskabet mellem EU og Stillehavsøerne. Siden EU og Stillehavsøernes Forum vedtog den fælles erklæring om klimaændringer i november 2008, er samarbejdet mellem de to parter på klimaområdet øget væsentligt, både politisk og økonomisk.

EU og dens medlemsstater er den største donor på verdensplan og den næststørste donor i regionen efter Australien.

Den EU-udviklingsbistand til AVS-landene (en gruppe stater i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet) og OLT (oversøiske lande og territorier), som Kommissionen forvalter, beløber sig til 750 millioner EUR for perioden 2008-2013. EU's støtte finansierer bilaterale bistandsprogrammer såvel som regionale programmer, der forvaltes af regionale organisationer i Stillehavsområdet.

Ud over de ressourcer til udviklingsbistand og klimaændringer, som oprindelig blev tildelt AVS-landene i Stillehavsområdet for perioden 2008-2013, har EU stillet en supplerende finansiel støttepakke på 110 millioner EUR til rådighed, som Kommissionen siden 2008 har afsat til klimarelaterede udgifter.

Stillehavsøernes Forum

Stillehavsøernes Forum blev grundlagt i 1971. Det er regionens største politisk-økonomiske institution. Forummets mission er at styrke regionalt samarbejde og integration, og det fungerer som et mellemstatsligt organ.

Det består af 16 medlemsstater: 14 Stillehavsøer plus Australien og New Zealand.

Yderligere oplysninger

Webstedet for EU's udviklingskommissær, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webstedet for Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde - EuropeAid (for samarbejde med AVS):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/index_en.htm

Webstedet for Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde - EuropeAid (for samarbejde med OLT):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/octs_and_greenland/index_en.htm.

Kontaktpersoner:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar