Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisija

pranešimas spaudai

2012 m. birželio 7 d., Briuselis

Lietuva – 15-oji ES valstybė narė, pasirašanti naująsias taisykles dėl pagalbos tarptautinėms poroms

Šiandien Lietuva pranešė apie savo sprendimą dalyvauti vykdant tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą, kad tarptautinės poros galėtų pasirinkti, kurios šalies teisę taikyti joms nutraukiant santuoką. ES pirmąjį sprendimą dėl tvirtesnio bendradarbiavimo priėmė prieš dvejus metus (IP/10/347). Jis bus pradėtas taikyti 2012 m. birželio pabaigoje. Tvirčiau bendradarbiaudamos bent devynios valstybės narės gali kartu įgyvendinti priemones, jei visos 27 valstybės narės nepasiekia susitarimo. Šiuo atveju 14 dalyvaujančių šalių1, prie kurių prisijungia ir Lietuva, gali siekti priimti reglamentą, kuris poroms užtikrins teisinį tikrumą, o santuokos nutraukimo atveju neleis skubėti į teismą ieškoti palankesnio santuokos nutraukimo teisinio reglamentavimo bei padės išvengti emociškai sunkaus ir daug kainuojančio proceso.

„Tai, kad pirmą kartą pasinaudota tvirtesnio bendradarbiavimo galimybe, yra svarbus žingsnis siekiant, kad ES tarnautų savo piliečiams. Žmonės įsimyli nepaisydami sienų ir pilietybės, tačiau valstybių narių teismai, spręsdami, kurios šalies teisė taikytina nutraukiant santuoką, taiko skirtingą tvarką. Tarptautinės poros turi tiksliai žinoti, kokios taisyklės taikytinos jų atveju. Būtent tokios taisyklės ir nustatytos reglamente, – sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. Džiugina tai, kad dar iki reglamento įsigaliojimo vis daugiau šalių nusprendžia dalyvauti vykdant tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą."

Lietuvai pateikus prašymą, Komisija privalo per keturis mėnesius patvirtinti, kad ji gali dalyvauti tvirčiau bendradarbiaujant dėl santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės.

Reglamentu dėl santuokos nutraukimui taikytinos teisės siekiama santuokos nutraukimo ginčuose apsaugoti silpnesnius sutuoktinius. Tarptautinės poros galės iš anksto susitarti, kurios šalies teisė bus taikoma jų santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium atveju. Jeigu pora nesusitars, teismai, spręsdami, kurios šalies teisė taikytina, laikysis vienodos tvarkos. Taip poroms bus užtikrintas didesnis teisinis tikrumas, nuspėjamumas ir lankstumas. Sutuoktiniai ir jų vaikai bus apsaugoti nuo sudėtingų, ištęstų ir skaudžių procedūrų. Reglamentas neturi įtakos santuokos nutraukimą arba santuoką reglamentuojantiems nacionaliniams įstatymams, jame taip pat nenumatoma priimti taisyklių, kurios darytų poveikį valstybių narių materialinei šeimos teisei.

Naujuoju teisės aktu bus galima padėti skirtingų pilietybių poroms, atskirai skirtingose šalyse gyvenančioms poroms arba toms poroms, kurios kartu gyvena ne gimtojoje šalyje. Veiksmų ES lygmeniu turi būti imamasi dėl akivaizdžių priežasčių: valstybėse narėse užregistruota daugiau kaip 1 mln. santuokos nutraukimo atvejų, iš jų 140 000 (13 %) tarptautinės santuokos nutraukimo atvejų.

Pagrindiniai faktai

ES sutartyse numatyta, kad tvirčiau bendradarbiaudamos devynios arba daugiau šalių gali siekti priimti priemonę, kuri svarbi, tačiau kurią blokuoja nedidelė valstybių narių mažuma. Kitos ES valstybės narės turi teisę prisijungti, kada nori (SESV 331 straipsnis).

2010 m. liepos 12 d. ES šalių vyriausybės priėmė Tarybos sprendimą, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (IP/10/917). Jis ES oficialiajame leidinyje paskelbtas 2010 m. liepos 22 d. 14 dalyvaujančių šalių (Austrija, Belgija, Bulgarija, Ispanija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija) derėjosi dėl Tarybos reglamento, kuriame nustatytos išsamios taisyklės, taikytinos tarptautinių porų santuokos nutraukimui, ir kurį 2010 m. gruodžio 20 d. priėmė (ES oficialiajame leidinyje paskelbtas 2012 m. gruodžio 29 d.). Reglamentas įsigalios 2012 m. birželio 21 d. Jis neturi įtakos santuokos nutraukimą arba santuoką reglamentuojantiems nacionaliniams įstatymams.

Kitos valstybės narės, norinčios dalyvauti šiame procese, į jį gali įsitraukti bet kuriuo metu. Pagal Lisabonos sutarties nuostatas jos apie tai pirmiausia turi pranešti Tarybai ir Komisijai. Lietuva – pirmoji valstybė narė, kuri informavo institucijas apie savo norą prisijungti prie tvirčiau bendradarbiaujančių valstybių narių.

Daugiau informacijos

MEMO/10/100

Europos Komisija. Šeimos reikalai ir paveldėjimas

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel (+32 2) 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. (+32 2) 296 74 56

1 :

Austrija, Belgija, Bulgarija, Ispanija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija.


Side Bar