Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. június 8.

Az egységes piac jobb irányításával és a szolgáltatások ösztönzésével a növekedés fellendüléséért

Az egységes piac a gazdasági növekedés fontos motorja. A növekedés és munkahelyteremtés sikeréhez azonban mindenképpen tökéletesíteni kell a meglévő szabályok végrehajtását. Az egységes piaci szabályok megfelelő gyakorlati működésének biztosítása érdekében ezért az Európai Bizottság a mai napon több célirányos intézkedést fogadott el.

A Bizottság a szolgáltatási ágazat működési módját javító intézkedésekre is javaslatot tett, tekintve, hogy a szolgáltatások adják az EU GDP-jének több mint 45%-át, és az ágazatnak meghatározó szerepet kell játszania a gazdasági növekedés ösztönzésében. A tagállamok által a szolgáltatási irányelv végrehajtása terén eddig elért eredményeket értékelő gazdasági elemzés azt mutatja, hogy az irányelv maradéktalan alkalmazása további 0,8%-os GDP-növekedést eredményezhet a következő 5–10 éves időszakban. A növekedés üteme ugyanakkor elérhetné akár a 2,6%-os értéket is, ha a tagállamok még jobban elköteleznék magukat az irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatási piacok megnyitása mellett. Az uniós szabályozás jobb átültetése és végrehajtása ráadásul a vállalkozásokra háruló adminisztratív terhek mintegy harmadával történő csökkentése révén is támogatná a növekedést, hiszen ennek köszönhetően összességében közel 40 milliárd EUR-t lehetne megtakarítani.

Michel Barnier, a belső piacért és szolgáltatásokért felelős biztos így fogalmazott: „A kis- és középvállalkozásoktól azt a visszajelzést kapom, hogy működésük jelenleg is nehézségekbe ütközik az egységes európai piacon. A Bizottság és a tagállamok csak közös erővel tudnak javítani az egységes piaci szabályok végrehajtásának, alkalmazásának és betartatásának minőségén. A gazdasági növekedés napjaink kiemelten fontos kérdése, és a növekedé,s ösztönzéséhez minden lehetőséget meg kell ragadnunk.” Hozzátette: „Elsődleges feladatomnak a szolgáltatási irányelv megfelelő végrehajtásának biztosítását tartom az irányelv által érintett valamennyi ágazatban.”

„Az egységes piac jobb irányítása” című közlemény

A Bizottság javaslata alapján a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező ágazatokra kell összpontosítani. A 2012–2013-as időszakban ezek az ágazatok a szolgáltatások és a hálózati iparágak. A Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy ezen ágazatok vonatkozásában alkalmazzák a zéró tolerancia elvét az irányelv rendelkezéseinek kései vagy helytelen átültetése esetén. Maga a Bizottság fokozott segítségnyújtással támogatja az átültetést a felmerülő problémák zökkenőmentes elhárításának érdekében. Jogsértés esetén az ügyben indított eljárás hossza általában nem haladhatja meg a 18 hónapot (ez jelenleg 25,5 hónap), és a tagállamok 12 hónapon belül kötelesek eleget tenni a bírósági ítéletnek.

Az egységes piac hatékonyabb működését elősegítendő, a Bizottság az informatikai eszközök még jobb és még teljesebb kiaknázását javasolja, amely erősebb pozíciót biztosítana a lakosság és a vállalkozások számára. Továbbá a problémamegoldó eszközök megerősítésére és úgynevezett egységes piaci központok felállítására szólítja fel a tagállamokat, hiszen ezek segítségével jobban nyomon lehet követni az egységes piac működését.

A szolgáltatási irányelv végrehajtásáról szóló közlemény - partnerség a szolgáltatási ágazat új növekedése jegyében

A „Partnerség a szolgáltatási ágazat új növekedése jegyében, 2012–2015” címmel kiadott közlemény egyértelművé teszi, hogy javítani kell a szolgáltatási irányelv végrehajtásán, ha valóban serkenteni szeretnénk a növekedést. Az előirányzott növekedés elérése érdekében a Bizottság arra szólítja fel a tagállamokat, hogy számolják fel a jelenleg is több európai országban tapasztalható megkülönböztető szabályozásokat, amilyen például az állampolgárság vagy lakóhely szerinti megkülönböztetésre és a szolgáltatók által elvégzendő gazdasági szükségesség vizsgálatára irányuló követelmény. A Bizottság hangsúlyozza, hogy adott esetben készen áll jogsértési eljárásokat indítani a szolgáltatási irányelv rendelkezéseinek be nem tartása miatt. A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben kívánja kihasználni az irányelvben rejlő valamennyi gazdasági lehetőséget, például azon területek radikális szerkezeti reformjai révén, amelyek tekintetében a tagállamok korábban az akkori helyzet fenntartását szorgalmazták. Kitüntetett figyelmet kell szentelni olyan kulcsfontosságú ágazatoknak, mint amilyen a (GDP 30%-át adó) üzleti szolgáltatások szektora, az építőipar, a turizmus és a kiskereskedelem.

A közleményt három szolgálati munkadokumentum kíséri:

  • A szolgáltatási irányelv végrehajtásáról szóló jelentés, amely a rendelkezések végrehajtására és a megoldásra váró problémákra vonatkozó helyzetkép mellett az egyes tagállamokat értékelő külön fejezetben mutatja be az „egyablakos ügyintézési pontok” jelenlegi helyzetét. A jelentést kiegészíti egy gazdasági értékelés is, amely a tagállamokra vonatkozó konkrét adatok megadásával ismerteti a szolgáltatási irányelv lehetséges hatásait és növekedési potenciálját az EU-ban.

  • A teljesítményértékelés következtetéseit bemutató munkadokumentum, amelynek köszönhetően látni lehet, hogy mennyire sikerült megvalósítani az üzleti érdekeket szolgáló uniós jogszabályok alkalmazását a mindennapokban. Az elkészült teljesítményértékelés rávilágított számos akadályra, mint például a szakképesítésekre vonatkozó szabályozások különbözősége, a más tagállamokban kiadott oklevelek elismerésének problematikája, bizonyos szakmai tevékenységek esetében a választható vállalati struktúrák korlátozására irányuló követelmények, a határokon átnyúlóan működő szolgáltatók biztosításkötéshez kapcsolódó nehézségei vagy a más európai országok felé terjeszkedni kívánó vállalkozásokra vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályozás Európa-szerte eltérő szintjeiből fakadó kihívások. Ezek felszámolásán folyamatosan dolgozik a Bizottság.

  • A szolgáltatási irányelv 20. cikkének (2) bekezdése szerinti, a szolgáltatások igénybe vevőinek állampolgárság vagy lakóhely szerinti megkülönböztetésére vonatkozó tilalom alkalmazását segítő útmutató kidolgozására irányuló szolgálati munkadokumentum. A munkadokumentum elemzi az ilyen üzleti magatartás mögött meghúzódó okokat, továbbá sürgeti a megkülönböztető szabályok megszüntetését.

Előzmények

Az uniós GDP-ből több mint 45%-kal részesedő szolgáltatási ágazatot a 2006 decemberében elfogadott szolgáltatási irányelv szabályozza. Az irányelv a kereskedelem útjában álló akadályok felszámolásának fontos állomása volt, megteremtve a más országokban történő cégalapítás és a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás feltételeit. Előírja a tagállamok számára az üzleti vállalkozásokat érintő adminisztratív eljárások egyszerűsítését, valamint az egységes piacon belüli tisztességes versenyt aláásó követelmények megszüntetését. Az irányelvnek megfelelően a tagállamoknak úgynevezett „egyablakos ügyintézési pontokat” is fel kell állítaniuk, ahol a vállalkozások felvilágosítást kaphatnak a külföldön történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban, és amelyek lehetőséget teremtenek az elektronikus ügyintézésre.

Lásd még MEMO/12/427 és MEMO/12/429

További információ:

Az egységes piac jobb irányítása http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

A szolgáltatási irányelv végrehajtásáról szóló közlemény - partnerség a szolgáltatási ágazat új növekedése jegyében

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

Kapcsolattartók:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 25)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar