Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 juni 2012

Fiskemöjligheter 2013: Vissa fiskbestånd starkare

I ett samrådsdokument som antas i dag redogör EU-kommissionen för sina planer för fiskemöjligheterna 2013. Genom detta årliga dokument efterlyser EU-kommissionen EU-ländernas och berörda parters åsikter om den totala tillåtna fångstmängden, kvoterna och fiskeansträngningen (dagar till havs) för påföljande år. Dokumentet visar att EU-kommissionens ansträngningar för att få överfisket att upphöra börjar ge resultat. I de europeiska haven finns det nu 20 fiskbestånd som man vet inte är överfiskade, jämfört med bara fem bestånd år 2009. Minskningen av den totala tillåtna fångstmängden under de senaste åren har gjort det möjligt att höja fångstmängden för vissa bestånd 2012. Det här kan betyda minst 135 miljoner euro i extrainkomster för fiskeindustrin.

Siffrorna ovan visar att fiskebestånden kan återhämta sig om man följer vetenskapliga utlåtanden då den totala tillåtna fångstmängden fastställs. Till följd av detta belönas fiskare med större fångster och högre inkomst, och fiskets miljöpåverkan är mindre. Dessa siffror visar även att det behövs en reform av den gemensamma fiskeripolitiken för att i större skala kunna tillämpa de metoder som visat sig fungera långsiktigt och införa dem i EU:s beslutsfattande. Man kan inte få överfisket att upphöra bara genom att år efter år fastställa den totala tillåtna fångstmängden. Det framgår tydligt av EU-kommissionens reformförslag för den gemensamma fiskeripolitiken att det behövs långsiktig förvaltning, en vetenskapsbaserad inställning och att man upphör med katastrofala vanor som att kasta bort fångsten.

–Vi kan nu se vissa förbättringar när det gäller att stoppa överfisket, men vi måste gå steget längre och anta reformen av den gemensamma fiskeripolitiken om vi vill garantera långsiktiga förbättringar, säger Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske.

För nästa år anser EU-kommissionen att de bestånd som omfattas av de långsiktiga förvaltningsplanerna, den totala tillåtna fångstmängden och fiskeansträngningen bör fastställas enligt gällande planer (vilket är ett rättsligt krav). För övriga fiskbestånd, som inte omfattas av planerna, bör den totala tillåtna fångstmängden baseras på vetenskapliga utlåtanden med målsättningen att fasa ut överfisket senast 2015 – eller tidigare, där det är möjligt. I de fall där utlåtanden saknas bör försiktighetsprincipen tillämpas.

Den vetenskapliga grunden för att utvärdera fiskbestånd håller på att förbättras. Eftersom vi 2009 hade 57 bestånd i Nordostatlanten som var belagda med total tillåten fångstmängd utan vetenskaplig rådgivning, förväntas en drastisk förbättring under 2012 till så lite som tio eller tolv bestånd.

EU-kommissionen bekräftar därigenom sitt engagemang igen när det gäller att föreslå fiskenivåer utgående från vetenskapliga analyser och att få överfisket att upphöra senast 2015, vilket framgår av reformförslaget för den gemensamma fiskeripolitiken.

Bakgrund

De bestånd i EU:s fiskevatten i Nordostatlanten som inte bedömdes vara överfiskade är

Marulk

Utanför Portugal och Spaniens Atlantkurs

Blåvitling

Alla områden

Tunga

Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Västra delen av Engelska kanalen

Keltiska havet

Kolja

Nordsjön

Rockall

Havsområdet väster om Skottland

Sill/strömming

Nordsjön

Keltiska havet

Bottenhavet

Taggmakrill

Västra området, från Kantabriska sjön till norra Nordsjön

Glasvar

Utanför Portugal och Spaniens Atlantkust

Havskräfta

Skagerrak och Kattegatt

Nordsjön (Fladen grund)

Väster om Skottland

Keltiska havet och Irländska havet

Rödspätta

Nordsjön

Torsk

Östra Östersjön

Pigghaj

Nordostatlanten

För de fiskbestånd som kan utvärderas vetenskapligt har beståndens tillstånd förbättrats under de senaste åren. I Nordostatlanten och närliggande hav minskade de överfiskade bestånden från 32 av 34 bestånd 2005 till 18 av 38 bestånd 2012, dvs. från 94 % till 47 %. I Medelhavet finns det tillräckliga uppgifter för 63 % av bestånden. Av dessa är 80 % överfiskade.

För närmare uppgifter, se samrådsdokumentet i sin helhet: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/com_2012_278_sv.pdf

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar