Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 8. junija 2012

Ribolovne možnosti za leto 2013: izboljšanje pri nekaterih staležih rib

Evropska komisija je v danes sprejetem posvetovalnem dokumentu navedla, kako namerava določiti ribolovne možnosti za leto 2013. Komisija v tem vsakoletnem dokumentu države članice in zainteresirane strani prosi za mnenje glede določitve skupnega dovoljenega ulova, kvot in ribolovnega napora (dni na morju) za naslednje leto. Iz dokumenta je razvidno, da so prizadevanja Komisije za odpravo prelova obrodila rezultate. V evropskih morjih je tako 20 staležev rib, za katere je znano, da niso prelovljeni, medtem ko je bilo leta 2009 takih staležev le pet. Z zmanjšanjem ravni skupnega dovoljenega ulova v preteklih letih je bilo mogoče povečati nekatere ravni skupnega dovoljenega ulova za leto 2012. To bi ribiški industriji lahko prineslo najmanj 135 milijonov evrov dodatnih dohodkov.

Sodeč po navedenih številkah upoštevanje znanstvenega mnenja pri določanju celotnega dovoljenega ulova pripomore k obnovitvi staležev rib. Ribiči imajo tako večji ulov in višje prihodke, ribolov pa ima manjši vpliv na okolje. Poleg tega številke kažejo, da je reforma skupne ribiške politike nujna, da bi lahko obsežneje uporabili metode, ki so se izkazale za dolgoročno uspešne, in jih vključili v oblikovanje politike na ravni EU. Prelova ni mogoče odpraviti le z vsakoletnim določanjem skupnega dovoljenega ulova. Potrebni so dolgoročno upravljanje, pristop, ki v celoti temelji na znanstvenem mnenju, in odprava uničujočih praks (npr. zavržki), za kar si Komisija prizadeva v predlogu za reformo skupne ribiške politike.

Članica Komisije, pristojna za pomorske zadeve in ribištvo, Maria Damanaki je povedala: Pri prizadevanjih za odpravo prelova lahko opazimo napredek, vendar moramo storiti še več in sprejeti reformo skupne ribiške politike, če želimo te uspehe zagotoviti tudi dolgoročno.“

Komisija meni, da bi bilo treba naslednje leto za staleže, za katere veljajo dolgoročni načrti upravljanja, ravni skupnega dovoljenega ulova in ribolovnega napora določiti glede na veljavne načrte (zakonska zahteva). Za staleže, za katere načrti ne veljajo, bi skupni dovoljeni ulov moral temeljiti na znanstvenem mnenju, njegov cilj pa bi morala biti odprava prelova do leta 2015 ali po možnosti prej. Kadar znanstvenega mnenja ni na voljo, bi bilo treba uporabiti previdnostno načelo.

Znanstvena podlaga za ocenjevanje stanja staležev rib se izboljšuje. Medtem ko leta 2009 znanstveno mnenje ni bilo na voljo za 57 staležev v severovzhodnem Atlantiku, za katere je veljal skupni dovoljeni ulov, pričakujemo za leto 2012 izrazit napredek, saj naj bi bilo staležev brez znanstvenega mnenja le 10 do 12.

Komisija tako ponovno potrjuje, da si prizadeva predlagati ribolovne ravni na osnovi znanstvene analize in v skladu z odpravo prelova leta 2015, kot je navedla v predlogu za reformo skupne ribiške politike.

Ozadje

Staleži v vodah EU severovzhodnega Atlantika, za katere se ocenjuje, da niso prelovljeni:

morska spaka

portugalska obala in atlantska obala Španije

sinji mol

vsa območja

morski list

Skagerrak, Kattegat in Baltik

zahodni Rokavski preliv

Keltsko morje

vahnja

Severno morje

Rockall

zahodno od Škotske

sled

Severno morje

Keltsko morje

Botnijski zaliv

šur

zahodno območje od Kantabrijskega morja do severnega Severnega morja

krilati rombi

portugalska obala in atlantska obala Španije

škamp

Skagerrak in Kattegat

Severno morje (Fladen Ground)

zahodno od Škotske

Keltsko in Irsko morje

morska plošča

Severno morje

trska

vzhodni Baltik

trnež

severovzhodni Atlantik

Pri staležih rib, ki se lahko znanstveno ocenijo, se je stanje staležev v zadnjih letih izboljšalo. V severovzhodnem Atlantiku in bližnjih morjih so se prelovljeni staleži zmanjšali z 32 od 34 staležev leta 2005 na 18 od 38 staležev leta 2012, kar pomeni upad s 94 % na 47 %. Za Sredozemsko morje so ustrezni podatki na voljo za 63 % staležev. Od tega jih je 80 % prelovljenih.

Podrobnosti lahko najdete v celotnem posvetovalnem dokumentu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/com_2012_278_en.pdf.

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar