Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 8 czerwca 2012 r.

Uprawnienia do połowów na 2013 r.: poprawa sytuacji w przypadku niektórych zasobów rybnych

W przyjętym dziś dokumencie konsultacyjnym Komisja Europejska przedstawia swoje propozycje dotyczące ustalenia uprawnień do połowów na rok 2013. Za pośrednictwem tego corocznie publikowanego dokumentu Komisja zwraca się do państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów o przedstawienie opinii na temat ustanowienia całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC), kwot i nakładu połowowego (dni przebywania na morzu) na następny rok. Dokument pokazuje, że starania Komisji na rzecz stopniowego wyeliminowania przełowienia zaczynają przynosić owoce. Obecnie w europejskich morzach znajduje się 20 stad ryb, które, według dostępnych danych, nie są nadmiernie eksploatowane, podczas gdy w 2009 r. istniało zaledwie pięć takich stad. Zmniejszenie całkowitych dopuszczalnych połowów w poprzednich latach umożliwiło nawet zwiększenie niektórych TAC w 2012 r. Może to przynieść co najmniej 135 mln EUR dodatkowego dochodu dla sektora rybołówstwa.

Powyższe dane świadczą o tym, że korzystanie z doradztwa naukowego przy ustalaniu TAC pomaga odbudowywać zasoby rybne. W rezultacie rybacy odnoszą korzyść w postaci zwiększonych połowów oraz wyższych dochodów, a oddziaływanie połowów na środowisko jest mniejsze. Dane te pokazują również, że reforma wspólnej polityki rybołówstwa jest niezbędna do tego, by zastosować na szerszą skalę metody, które okazały się skuteczne w perspektywie długoterminowej oraz włączyć je do procesu kształtowania polityki UE. Przełowienia nie można wyeliminować wyłącznie poprzez coroczne ustalanie TAC. Jak stwierdzono we wniosku Komisji w sprawie reformy WPRyb, konieczne są dalekowzroczne zarządzanie, podejście całkowicie oparte na wiedzy naukowej oraz wyeliminowanie zgubnych praktyk, takich jak odrzuty ryb.

Komisarz ds. gospodarki i morskiej rybołówstwa Maria Damanaki powiedziała: „Jesteśmy obecnie świadkami pewnych postępów w ograniczaniu przełowienia, ale jeżeli chcemy zagwarantować, że będą one długoterminowe, musimy uczynić kolejny krok i przyjąć reformę WPRyb.”

Komisja uważa, że w odniesieniu do zasobów objętych długoterminowymi planami zarządzania całkowite dopuszczalne połowy i poziomy nakładu połowowego na następny rok należy ustalić z uwzględnieniem obowiązujących planów (wymóg prawny). W przypadku innych zasobów rybnych, które nie są objęte tymi planami, TAC należy ustalać na podstawie opinii naukowej w celu wyeliminowania przełowienia 2015 do r. lub wcześniej, jeśli tylko jest to możliwe. W przypadku braku takiej opinii należy zastosować zasadę ostrożności.

Zaplecze naukowe potrzebne do oceny zasobów ryb jest coraz lepsze. Podczas gdy w 2009 r. w północno-wschodnim Atlantyku 57 stad było objętych TAC bez konsultacji naukowych, w 2012 r. oczekiwana jest radykalna poprawa i stad tych będzie prawdopodobnie zaledwie 10 do 12.

Komisja potwierdza tym samym swoje zobowiązanie do proponowania poziomów połowów na podstawie analizy naukowej, przyjmując rok 2015 r. jako termin wyeliminowania przełowienia, zgodnie z wnioskiem dotyczącym reformy WPRyb.

Kontekst

Zasoby w wodach UE i północno-wschodniego Atlantyku, które nie zostały ocenione jako nadmiernie eksploatowane:

Żabnica

wody przybrzeżne Portugalii i atlantyckie wybrzeże Hiszpanii

Błękitek

wszystkie obszary

Sola zwyczajna

Skagerrak, Kattegat i Morze Bałtyckie

zachodnia część kanału La Manche

Morze Celtyckie

Plamiak

Morze Północne

Wyniesienie Rockall

wody na zachód od Szkocji

Śledź

Morze Północne

Morze Celtyckie

Morze Botnickie

Ostrobok

obszar zachodni, od Morza Kantabryjskiego do północnej części Morza Północnego

Smuklica

wody przybrzeżne Portugalii i atlantyckie wybrzeże Hiszpanii

Homarzec

Skagerrak i Kattegat

Morze Północne (Fladen Ground)

wody na zachód od Szkocji

Morze Celtyckie i Morze Irlandzkie

Gładzica

Morze Północne

Dorsz

wschodni Bałtyk

Koleń

północno-wschodni Atlantyk

Natomiast stan zasobów, w przypadku których ocena naukowa jest możliwa, poprawił się w ostatnich latach. W północno-wschodnim Atlantyku i w pobliskich morzach liczba nadmiernie eksploatowanych stad spadła z 32 (na 34) w 2005 r. do 18 (na 38) w 2012 r., tj. z 94 proc. do 47 proc. W przypadku basenu Morza Śródziemnego dla 63 proc. zasobów dostępne są wystarczające dane. 80 proc. tych zasobów jest nadmiernie eksploatowane.

Więcej informacji znajduje się w pełnej wersji dokumentu konsultacyjnego:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/com_2012_278_pl.pdf

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar