Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8.6.2012

Vuoden 2013 kalastusmahdollisuudet: parannuksia joidenkin kalakantojen osalta

Euroopan komissio ilmoittaa tänään julkaistussa kuulemisasiakirjassa vuoden 2013 kalastusmahdollisuuksia koskevista suunnitelmistaan. Tällä vuosittain julkaistavalla asiakirjalla komissio pyytää näkemyksiä jäsenvaltioilta ja alan sidosryhmiltä seuraavan vuoden suurimpien sallittujen saaliiden (TACit), kiintiöiden ja pyyntiponnistuksen (merelläolopäivät) vahvistamista varten. Asiakirjasta ilmenee, että komission ponnistelut liikakalastuksen lopettamiseksi alkavat tuottaa tulosta. Euroopan merissä tiedetään nyt olevan 20 kalakantaa, joita ei kalasteta liikaa, kun vuonna 2009 tällaisia kantoja oli vain viisi. TACien pienentäminen viime vuosina on mahdollistanut jopa joidenkin TACien korottamisen vuonna 2012. Tämä saattaa merkitä vähintään 135 miljoonan euron lisätuloja kalastusteollisuudelle.

Edellä mainitut luvut osoittavat, että tieteellisten lausuntojen noudattaminen TACeja asetettaessa edistää kalakantojen elpymistä. Tämän seurauksena kalastajat palkitaan suuremmilla saaliilla, jolloin heidän tulonsa kasvavat, ja kalastuksen ympäristövaikutukset vähenevät. Luvut osoittavat myös, että yhteistä kalastuspolitiikkaa on uudistettava, jotta pitkällä ajalla toimiviksi osoittautuneita menetelmiä voitaisiin ottaa käyttöön laajemmassa mittakaavassa ja jotta ne voitaisiin niveltää EU:n politiikkaan sitä laadittaessa. TACien asettaminen vuosittain ei kuitenkaan yksin riitä lopettamaan liikakalastusta, vaan tarvitaan pitkäaikaista kalastuksenhoitoa, kaikilta osin tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa sekä luopumista tuhoisista toimintatavoista, mm. saaliiden poisheittämisistä, kuten yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevassa komission ehdotuksessa esitetään.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki totesi asiasta seuraavaa: ”Voimme jo nyt todeta, että liikakalastuksen lopettamisessa on jonkin verran edistytty, mutta meidän on vielä toteutettava yhteisen kalastuspolitiikan uudistus, jotta varmistamme parannusten olevan pitkäaikaisia.”

Komissio katsoo, että pitkän aikavälin hoitosuunnitelmissa tarkoitettujen kantojen TACit ja pyyntiponnistustasot olisi vahvistettava ensi vuodelle noudattaen voimassa olevia suunnitelmia (lakisääteinen vaatimus). Muille, suunnitelmien piiriin kuulumattomille kalakannoille TACit olisi vahvistettava tieteellisten lausuntojen pohjalta tavoitteena liikakalastuksen lopettaminen vuonna 2015 – tai aiemmin, jos vain mahdollista. Tieteellisten lausuntojen puuttuessa olisi sovellettava ennalta varautumisen periaatetta.

Kalakantojen arvioinnin tieteellinen perusta paranee koko ajan. Kun vuonna 2009 Koillis-Atlantilla oli 57 kalakantaa, joihin sovellettiin TACeja ilman tieteellisiä lausuntoja, tilanteen odotetaan olevan vuonna 2012 huomattavasti parempi, jopa niin, että tällaisia kantoja on ehkä enää vain 10–12.

Komissio vakuuttaa, että se on sitoutunut tekemään kalastustasoja koskevat ehdotukset tieteellisen arvion pohjalta ja pitäen liikakalastuksen lopettamisen takarajana vuotta 2015, kuten yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevassa ehdotuksessa esitetään.

Tausta

EU:n vesillä Koillis-Atlantilla olevat kannat, joita arvion mukaan ei kalasteta liikaa:

Merikrotti

Portugali ja Espanjan Atlantin puoleinen rannikko

Mustakitaturska

Kaikki alueet

Meriantura

Skagerrak, Kattegat ja Itämeri

Englannin kanaalin länsiosa

Kelttienmeri

Kolja

Pohjanmeri

Rockall

Skotlannin läntinen vesialue

Silli ja silakka

Pohjanmeri

Kelttienmeri

Selkämeri

Piikkimakrilli

Läntinen alue, Cantabrianmereltä pohjoiseen Pohjanmereen

Lasikampela

Portugali ja Espanjan Atlantin puoleinen rannikko

Keisarihummeri

Skagerrak ja Kattegat

Pohjanmeri (Fladen Ground)

Skotlannin läntinen vesialue

Kelttienmeri ja Irlanninmeri

Punakampela

Pohjanmeri

Turska

Itäinen Itämeri

Piikkihai

Koillis-Atlantti

Niiden kalakantojen, joiden osalta tieteellinen arviointi voidaan suorittaa, tila on parantunut viime vuosien aikana. Koillis-Atlantilla ja sen lähivesillä liikakalastettujen kantojen määrä väheni vuosien 2005 ja 2012 välillä 32 kannasta (kaikkiaan 34 kantaa) 18 kantaan (kaikkiaan 38 kantaa) eli 94 prosentista 47 prosenttiin. Välimeren osalta tietoja on riittävästi 63 prosentissa kannoista, ja niistä puolestaan 80 prosenttia on liikakalastettuja.

Lisätietoja saatavilla kuulemisasiakirjasta:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/com_2012_278_en.pdf

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar