Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Press release

Brussels, 8 June 2012

Възможности за риболов през 2013 г.: подобрения при някои рибни запаси

в консултативен документ, приет днес, Европейската комисия представя намерението си да определи възможностите за риболов през 2013 г. Чрез този годишен документ Комисията приканва държавите членки и заинтересованите страни да изразят позициите си относно определянето на общия допустим улов (ОДУ), квотите и риболовното усилие (дни в морето) за следващата година. Документът е доказателство, че усилията на Комисията да прекрати прекомерния улов вече започват да дават резултати. Понастоящем съществуват 20 вида рибни запаси в европейските морета, за които е известно, че не са обект на прекомерен улов (в сравнение със само 5 вида рибни запаси през 2009 г.). Намаляването на някои ОДУ през последните години дори направи възможно увеличаването на други ОДУ за 2012 г. Това би могло да доведе до най-малко 135 милиона евро допълнителен приход за риболовния сектор.

Числата по-горе показват как съобразяването с научните препоръки при определянето на ОДУ помага за възстановяване на рибните запаси. В резултат на това рибарите са възнаградени с по-голям улов и по-високи приходи, а въздействието на риболова върху околната среда е по-малко. Тези цифри също така показват, че е необходима реформа на общата политика в областта на рибарството, за да се приложат по-широко доказалите се методи и те да бъдат включени в процеса на създаване на европейски политики. Прекомерният улов не може да бъде прекратен единствено чрез ежегодното определяне на ОДУ. Необходими са дългосрочно управление, както и изцяло научен подход, и елиминиране на пагубната практика на изхвърлянето на риба, така както са описани в предложението на Комисията за реформа на общата политика в областта на рибарството.

Комисарят за морското дело и рибарството Мария Даманаки заяви: „Виждаме някои подобрения по пътя към прекратяване на прекомерния улов, но трябва да извървим оставащото разстояние и да одобрим реформата на общата политика в областта на рибарството, ако искаме да гарантираме тези подобрения в дългосрочен план.“

Съгласно позицията на Комисията, следващата година ОДУ и нивата на риболовно усилие за запасите, обхванати от дългосрочни планове за управление, трябва да се определят в съответствие с действащите планове (законово изискване). За други рибни запаси, които не са включени в тези планове, ОДУ трябва да се основава на научни препоръки, като целта е да се прекрати прекомерният улов до 2015 г. — или преди това, където това е възможно. Когато няма научни препоръки, следва да се приложи принципът на предпазливостта.

Научната база за оценяване на рибните запаси се подобрява. Докато през 2009 г. за 57 рибни запаси, подложени на ОДУ в североизточната част на Атлантическия океан, са липсвали научни препоръки, през 2012 г. се очаква значително подобрение до не повече от 10—12 рибни запаса.

По този начин Комисията потвърждава ангажимента си да предложи нива на риболова на основата на научен анализ, с краен срок 2015 г. за прекратяване на прекомерния улов, както е посочено в предложението за реформа на общата политика в областта на рибарството.

Контекст

Рибните запаси във води на ЕС в североизточния Атлантически океан, за които се счита, че не са подложени на прекомерен улов, са:

Морски дявол

Във водите на Португалия и Атлантическото крайбрежие на Испания

Син меджид

Всички зони

Обикновен морски език

Скагерат, Категат и Балтийско море

Западната част на Ламанша

Келтско море

Пикша

Северно море

Участък „Rockall“

Водите на запад от Шотландия

Херинга

Северно море

Келтско море

Ботническо море

Сафрид

Западна зона, от Кантабрийско море до северните части на Северно море

Мегрим

Във водите на Португалия и Атлантическото крайбрежие на Испания

Норвежки омар

Скагерак и Категат

Северно море

Водите на запад от Шотландия

Келтско море и Ирландско море

Писия

Северно море

Атлантическа треска

Източно Балтийско море

Бодлива акула

Североизточен Атлантически океан

По отношение на рибните запаси, в случаите, когато може да се извърши научна оценка, състоянието на запасите се е подобрило през последните години. В североизточния Атлантически океан и съседните на него морета, запасите, подложени на прекомерен улов са спаднали на 32 от общо 34 през 2005 г. и на 18 от 38 през 2012 г., тоест от 94 % на 47 %. В Средиземно море съществуват достатъчно данни за 63 % от запасите. От тях 80 % са подложени на прекомерен улов.

Допълнителни данни ще намерите в пълния консултативен документ:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/com_2012_278_bg.pdf

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar