Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Luxemburg, 7 iunie 2012

Mecanismul Conectarea Europei: Statele membre au ajuns la un acord privind construirea viitoarei noastre infrastructuri

Siim Kallas, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru mobilitate și transporturi, a salutat eforturile Președinției daneze și rezultatul Consiliului Transporturi de astăzi în sensul creării unei abordări generale parțiale cu privire la inițiativa cunoscută sub denumirea „Mecanismul Conectarea Europei”. „Înființarea Mecanismului Conectarea Europei (MCE) este una dintre inițiativele-cheie ale Comisiei în contextul pachetului de măsuri propus cu scopul de a avea o creștere economică sustenabilă și de a crea locuri de muncă”, a declarat comisarul Kallas. „Cred că acest text reflectă un echilibru delicat în cadrul Consiliului și reprezintă o bază echitabilă pentru acțiunile viitoare. Textul reflectă, de asemenea, o foarte bună coordonare cu discuțiile pe marginea orientărilor sectoriale pentru rețelele transeuropene, a căror implementare depinde în mod crucial de MCE”, a adăugat el.

Propunerea inițială a Comisiei

În octombrie 2011, Comisia a adoptat un plan pentru finanțarea unor investiții în valoare de 50 de miliarde de euro destinate îmbunătățirii rețelelor digitale, energetice și de transport. Mecanismul Conectarea Europei (MCE) este una dintre inițiativele-cheie propuse de Comisie în contextul pachetului de măsuri vizând creșterea economică sustenabilă și crearea de locuri de muncă. Obiectivele centrale ale MEC sunt proiectele cu o valoare adăugată mare la nivelul UE și finanțarea proiectelor care vor duce la eliminarea verigilor lipsă din rețelele europene digitale, energetice și de transport și la fluidizarea acestor rețele.

Concentrându-se pe acele moduri de transport care sunt mai puțin poluante, Mecanismul Conectarea Europei va contribui la creșterea sustenabilității sistemului nostru de transport. De asemenea, el va oferi consumatorilor mai multe opțiuni cu privire la modul de călătorie. Va fi dezvoltată în continuare piața internă a energiei printr-o interconectare mai bună, asigurând astfel securitatea furnizării de energie și posibilitatea ca energia din surse regenerabile să fie transportată în mod rentabil pe teritoriul UE. În ceea ce privește serviciile digitale, fondurile vor fi utilizate pentru granturi în vederea construirii infrastructurilor necesare pentru introducerea cărții de identitate electronice (e‑ID), a achizițiilor publice electronice (e‑Procurement), a registrelor de sănătate electronice, a portalului Europeana, a rețelei e-justiție și a serviciilor pentru domeniul vamal. Finanțările au ca scop asigurarea interoperabilității și acoperirea costurilor legate de funcționarea infrastructurii la nivel european, interconectând astfel infrastructurile statelor membre. (IP/11/1200)

Etapele următoare

Comisia consideră textul convenit ca fiind o bază echitabilă pentru discuțiile interinstituționale în curs de desfășurare. Parlamentul European urmează să voteze asupra propunerii la sfârșitul anului 2012 sau la începutul lui 2013.

Mai multe informații pot fi găsite în nota de informare a Consiliului Transporturi și Telecomunicații: MEMO/12/409

Persoane de Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar