Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Luksemburg, dnia 7 czerwca 2012 r.

Instrument „Łącząc Europę”: państwa członkowskie porozumiały się w sprawie budowy naszej przyszłej infrastruktury

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport i mobilność, z zadowoleniem przyjął wysiłki duńskiej prezydencji oraz wynik dzisiejszego posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, na którym uzgodniono częściowe ogólne podejście w ramach inicjatywy znanej jako instrument „Łącząc Europę”. „Utworzenie instrumentu »Łącząc Europę« jest jedną z najważniejszych inicjatyw Komisji w kontekście proponowanego pakietu na rzecz trwałego wzrostu i zatrudnienia”, stwierdził komisarz Kallas. Uważam, że tekst daje wyraz wyważonemu stanowisku w Radzie i stanowi dobrą podstawę do dalszych prac. Odzwierciedla także bardzo dobrą koordynację, jaka miała miejsce w związku dyskusjami na temat wytycznych sektorowych dotyczących sieci transeuropejskich, do których wdrożenia instrument ten jest niezbędny”, dodał komisarz.

Pierwotny wniosek Komisji

W październiku 2011 r. Komisja przyjęła plan wsparcia inwestycji o wartości 50 mld euro w celu ulepszenia europejskich sieci transportowych, energetycznych i cyfrowych. Instrument „Łącząc Europę” jest jedną z najważniejszych inicjatyw, jakie Komisja przedstawia w związku z pakietem na rzecz trwałego wzrostu i zatrudnienia. Będą z niego finansowane przede wszystkim projekty, do których UE może wnieść wysoką wartość dodaną, a także inwestycje, które uzupełniają brakujące połączenia w europejskiej strukturze energetycznej, transportowej i cyfrowej oraz eliminują tzw. wąskie gardła.

Instrument „Łącząc Europę” sprawi, że nasz system transportowy stanie się bardziej zrównoważony, gdyż dofinansowanie obejmie przede wszystkim te formy transportu, które w mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko naturalne. Zapewni on również konsumentom większe możliwości wyboru co do sposobu podróżowania. Dzięki lepszym połączeniom wzajemnym nastąpi dalszy rozwój wewnętrznego rynku energii, co z kolei poprawi bezpieczeństwo dostaw i możliwości przesyłu energii ze źródeł odnawialnych w oszczędny sposób w całej UE. Jeśli chodzi o usługi cyfrowe, dostępne środki przeznaczone zostaną na dotacje na budowę infrastruktury potrzebnej do rozwoju usług w zakresie identyfikacji elektronicznej, elektronicznych zamówień publicznych, elektronicznej dokumentacji leczenia, Europeana, e-sprawiedliwości oraz usług celnych. Środki z instrumentu pozwolą zapewnić interoperacyjność i pokryją koszty utrzymania infrastruktury na szczeblu europejskim, łączącej infrastrukturę poszczególnych państw członkowskich. (IP/11/1200)

Kolejne kroki

Komisja uważa, że uzgodniony tekst jest dobrą podstawą do dalszych dyskusji międzyinstytucjonalnych. Głosowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie wniosku ma obyć się pod koniec 2012 r. lub na początku 2013 r.

Więcej informacji można znaleźć w notatce z posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii: MEMO/12/409

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar