Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Luxemburg, 7 juni 2012

Connecting Europe-faciliteit: lidstaten bereiken overeenstemming over investeringen in infrastructuur

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie met bevoegdheid voor vervoer en mobiliteit, sprak zijn waardering uit voor de inspanningen van het Deense voorzitterschap en de partiële algemene oriëntatie van de "Connecting Europe-faciliteit" waarover de Raad Vervoer vandaag overeenstemming heeft bereikt. "De oprichting van de Connecting Europe-faciliteit (CEF) is een van de voornaamste initiatieven die de Commissie heeft ontplooid in het kader van het pakket voor duurzame groei en werkgelegenheid", zei Kallas. "Ik denk dat deze tekst het delicate evenwicht binnen de Raad weergeeft en een goede basis is voor het werk dat nog moet worden verzet. Verder is de tekst illustratief voor de vruchtbare discussies die zijn gevoerd over sectorale richtsnoeren voor trans-Europese netwerken. Voor de uitvoering daarvan is de CEF van doorslaggevend belang", voegde hij daaraan toe.

Het aanvankelijke voorstel van de Commissie

In oktober 2011 heeft de Commissie een plan goedgekeurd waarmee 50 miljard euro beschikbaar wordt voor investeringen in de vervoers-, energie- en digitale netwerken in Europa. De Connecting Europe-faciliteit (CEF) is een van de voornaamste initiatieven die de Commissie heeft voorgesteld in het kader van een serie maatregelen voor het bevorderen van duurzame groei en werkgelegenheid. De CEF is met name bedoeld voor projecten met een hoge Europese meerwaarde en biedt financiering voor projecten die hiaten in de energie-, vervoers- en digitale hoofdstructuur vullen en knelpunten wegnemen.

De nadruk van de Connecting Europe-faciliteit ligt op milieuvriendelijkere vervoerswijzen, waardoor de aanzet wordt gegeven om ons vervoerssysteem duurzamer te maken. Bovendien zullen de consumenten een bredere keuze hebben wat betreft de manier waarop ze reizen. De interne energiemarkt zal verder worden ontwikkeld dankzij betere verbindingen, waardoor de continuïteit van de energievoorziening wordt verbeterd en de mogelijkheid ontstaat om hernieuwbare energie op een rendabele manier door de EU te vervoeren. In de sector digitale diensten is het geld bestemd voor subsidies om de nodige infrastructuur op te bouwen voor e-ID, eProcurement, het elektronische patiëntendossier, Europeana, eJustice en douanegerelateerde diensten. De middelen zullen ook worden aangewend om de interoperabiliteit te garanderen en de kosten te dekken voor de exploitatie van de infrastructuur op Europees niveau, door de infrastructuren van de lidstaten onderling te verbinden. (IP/11/1200)

Volgende stappen

De Commissie beschouwt de tekst als een goede basis voor de interinstitutionele discussies die momenteel worden gevoerd. Naar verwachting zal het Europees Parlement eind 2012 of begin 2013 over het voorstel stemmen.

Zie voor meer informatie de mededeling van de Raad Vervoer en Telecommunicatie: MEMO/12/409

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar