Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Luksemburgā, 2012. gada 7. jūnijā

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments: dalībvalstis panāk vienošanos par turpmākās ES infrastruktūras izveidi

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgais transporta un mobilitātes politikas jautājumos Sīms Kallass atzinīgi novērtēja Dānijas prezidentūras ieguldītos pūliņus, kā arī rezultātus pēc šodien notikušās Padomes sanāksmes, kurā tika pieņemta daļēja vispārēja pieeja par iniciatīvu, kas zināma kā „Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments”. „Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) izveide ir viena no svarīgākajām Komisijas iniciatīvām saistībā ar ierosināto pasākumu kopumu, kura mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību,” sacīja Kallass. „Manuprāt, šis dokuments atspoguļo grūti panākamo līdzsvaru Padomē un ir diezgan stabils pamats turpmākam darbam. Tas arī atspoguļo ļoti labo koordināciju ar diskusiju dalībniekiem, kuri apsprieda tās nozares pamatnostādnes par Eiropas komunikāciju tīkliem, kuru īstenošanā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam ir būtiska nozīme", viņš piebilda.

Sākotnējais Komisijas priekšlikums

2011. gada oktobrī Komisija pieņēma plānu, kas paredz finansējumu ieguldījumiem 50 miljardu eiro apmērā, lai uzlabotu Eiropas transporta, enerģētikas un digitālos tīklus. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (CEF) ir viena no svarīgākajām iniciatīvām, ko Komisija ierosinājusi saistībā ar pasākumu kopumu, kura mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību. CEF galvenokārt paredzēts izmantot attiecībā uz projektiem, kuriem ir augsta pievienotā vērtība ES mērogā, piešķirot finansējumu tiem projektiem, kas nodrošina trūkstošo saikni starp Eiropas transporta, enerģētikas un digitālo tīklu pamatstruktūrām un likvidē vājās vietas.

Koncentrējoties uz transporta veidiem, kas rada mazāku piesārņojumu, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments palīdzēs mūsu transporta sistēmu padarīt ilgtspējīgāku. Arī patērētājiem būs lielāka izvēle attiecībā uz iespējām pārvietoties. Iekšējais enerģijas tirgus tiks arī turpmāk attīstīts, izveidojot labākus starpsavienojumus un tādējādi panākot piegādes drošību un nodrošinot iespēju rentablāk transportēt atjaunojamus energoresursus visā ES teritorijā. Attiecībā uz digitālajiem pakalpojumiem līdzekļi tiktu izmantoti dotācijām, lai izveidotu infrastruktūru, kas nepieciešama e-identifikācijas, e-iepirkuma procedūru, elektronisko veselības stāvokļa karšu, Eiropas digitālās bibliotēkas (Europeana), e-tiesiskuma un elektronisko muitas pakalpojumu ieviešanai. Šie līdzekļi palīdzētu nodrošināt sadarbspēju un segt izdevumus par dalībvalstu infrastruktūru sasaisti, lai tās varētu izmantot Eiropas līmenī. (IP/11/1200)

Turpmākie pasākumi

Komisija uzskata, ka dokuments, par kuru panākta vienošanās, ir diezgan stabils pamats patlaban notiekošajām iestāžu apspriedēm. Paredzams, ka Eiropas Parlamenta balsojums par priekšlikumu varētu notikt 2012. gada beigās vai 2013. gada sākumā.

Sīkāku informāciju skatīt Transporta un telekomunikāciju padomes dokumentā: MEMO/12/409.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar