Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Liuksemburgas, 2012 m. birželio 7 d.

Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Valstybės narės pasiekė susitarimą dėl ateities infrastruktūros

Už mobilumą ir transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas pritarė ES pirmininkaujančios Danijos pastangoms ir pasidžiaugė tuo, kad šiandien ES Transporto taryboje iš dalies sutarta dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės iniciatyvos. „Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas – viena iš pagrindinių Komisijos iniciatyvų, susijusių su pateiktu tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo užtikrinimo priemonių rinkiniu, – sakė S. Kallasas. – Manau, kad Tarybos dokumentas atspindi po ilgų diskusijų pasiektą sutarimą Taryboje ir yra tinkamas tolesnės veiklos pagrindas. Be to, jame atsispindi tvirtos sąsajos su diskusijomis dėl sektoriams skirtų transeuropinių tinklų gairių, kurias įgyvendinant Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra labai svarbi.“

Pradinis Komisijos pasiūlymas

2011 m. spalio mėn. Komisija priėmė planą, pagal kurį bus finansuojama 50 mlrd. investicijų Europos transporto, energetikos ir skaitmeniniams tinklams tobulinti. Europos infrastruktūros tinklų priemonė – viena iš pagrindinių iniciatyvų, kurias Komisija pasiūlė tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo dokumentų rinkinyje. Įgyvendinant Europos infrastruktūros tinklų priemonę, dėmesys bus sutelktas į visai ES labai naudingus projektus ir bus finansuojami projektai, padedantys sukurti trūkstamas Europos energetikos, transporto ir skaitmeninės sistemos grandis ir šalinti trukdžius.

Sutelkus dėmesį į ekologiškesnes transporto rūšis, Europos infrastruktūros tinklų priemonė padės didinti mūsų transporto sistemos tvarumą. Be to, vartotojams bus suteikta daugiau galimybių pasirinkti keliavimo būdą. Energijos vidaus rinka bus toliau plėtojama kuriant geresnes jungtis, kad būtų užtikrintas tiekimo saugumas ir galimybė atsinaujinančiųjų išteklių energiją visoje ES transportuoti rentabiliai. Skaitmeninių paslaugų sektoriuje lėšos būtų skiriamos elektroninės atpažinties, elektroninio viešojo pirkimo, elektroninių sveikatos priežiūros registrų, skaitmeninės bibliotekos Europeana, elektroninio teisingumo ir su muitine susijusių paslaugų infrastruktūrai kurti. Lėšos būtų naudojamos sąveikumui užtikrinti ir infrastruktūros, jungiančios valstybių narių infrastruktūrą, naudojimo Europos lygmeniu išlaidoms padengti. (IP/11/1200)

Tolesni veiksmai

Komisija mano, kad tekstas, dėl kurio sutarta, yra tinkamas šiuo metu vykstančių tarpinstitucinių diskusijų pagrindas. Tikimasi, kad Europos Parlamentas dėl pasiūlymo balsuos 2012 m. pabaigoje arba 2013 m. pradžioje.

Daugiau informacijos pateikiama Transporto ir telekomunikacijų tarybos memorandume MEMO/12/409.

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar