Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Luxemburg 7. kesäkuuta 2012

Verkkojen Eurooppa: Jäsenvaltiot sopuun tulevan infrastruktuurin rakentamisesta

Liikenneasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas ilmaisi tyytyväisyytensä puheenjohtajavaltio Tanskan toimintaan ja liikenneneuvostossa saavutettuun osittaiseen yleisnäkemykseen Verkkojen Eurooppa -aloitteesta.Verkkojen Eurooppa on yksi niistä keskeisistä aloitteista, joita komissio on ehdottanut kestävää kasvua ja työllisyyttä edistävässä paketissaan”, Kallas totesi. ”Teksti on mielestäni osoitus neuvostossa vallitsevasta hienovaraisesta tasapainosta ja muodostaa hyvän perustan jatkotoimille. Se on myös osoitus onnistuneesta yhteensovittamisesta Euroopan laajuisten liikenneverkkojen suuntaviivoista käytävien keskustelujen kanssa, onhan Verkkojen Eurooppa edellytys näiden suuntaviivojen täytäntöönpanemiseksi”, hän lisäsi.

Komission alkuperäinen ehdotus

Komissio hyväksyi lokakuussa 2011 suunnitelman 50 miljardin euron rahoituksesta investointeihin, joilla parannetaan Euroopan liikenne-, energia- ja digitaalisia verkkoja. Verkkojen Eurooppa on yksi keskeisistä aloitteista, joita komissio on ehdottanut kestävää kasvua ja työllisyyttä edistävässä paketissaan. Verkkojen Eurooppa -aloitteessa rahoitetaan hankkeita, jotka tuovat paljon EU:n lisäarvoa ja joissa rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne ja digitaaliseen runkoverkostoon sekä poistetaan pullonkauloja.

Keskittymällä vähäpäästöisiin liikennemuotoihin Verkkojen Eurooppa -väline muuttaa liikennejärjestelmäämme nykyistä kestävämmäksi. Se myös antaa kuluttajille enemmän valinnanvaraa matkustustapojen suhteen. Kun yhteenliitännät paranevat, energian sisämarkkinat kehittyvät entisestään. Tämä parantaa toimitusvarmuutta ja mahdollistaa uusiutuvan energian siirron kustannustehokkaalla tavalla EU:ssa. Digitaalisten palvelujen osalta määrärahat on tarkoitettu sellaisen infrastruktuurin rakentamiseen, jolla otetaan yleiseen käyttöön sähköinen henkilökortti, sähköiset hankinnat, sähköiset potilastietokannat, EU:n sähköinen kirjasto Europeana, sähköinen oikeudenkäyttö ja tulliin liittyvät palvelut. Määrärahoilla varmistetaan yhteentoimivuus ja katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden infrastruktuurit yhteen liittävän infrastruktuurin käytöstä Euroopan tasolla. (IP/11/1200)

Jatkotoimet

Komission mukaan nyt hyväksytyn tekstin pohjalta on hyvä jatkaa toimielinten välisiä keskusteluja. Euroopan parlamentin on määrä äänestää ehdotuksesta vuoden 2012 lopulla tai alkuvuodesta 2013.

Lisätietoja liikenne- ja televiestintäneuvoston muistiosta MEMO/12/409

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 7638

Dale Kidd (+32-2) 295 7461


Side Bar