Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Luxembourg, 7. junija 2012

Hrup na letališčih: države članice podpirajo revizijo predpisov EU

Siim Kallas, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za promet, se je danskemu predsedstvu zahvalil za dejavna prizadevanja v zvezi s predlogi zakonodajnega svežnja za boljša letališča, glede katerega je že bilo doseženo soglasje v Svetu, in sicer 22. marca 2012 glede storitev zemeljske oskrbe in danes glede predpisov o hrupu. Povedal je: „Ministri, pristojni za promet, so dosegli dogovor o splošnem pristopu glede tega politično občutljivega vprašanja, kar je pomemben korak. Države članice bodo še naprej odločale o omejitvah hrupa, pri čemer se zavedam vpliva teh omejitev na letalsko omrežje. Zato moramo zagotoviti pravičen postopek, ki upošteva mednarodne predpise.“

Prvotni predlog Komisije

Komisija je 1. decembra 2011 v okviru „svežnja za boljša letališča“ sprejela predlog uredbe glede s hrupom povezanih omejitev obratovanja skupaj s predlogi glede zemeljske oskrbe in letaliških slotov (glej IP/11/1484 in MEMO/11/857). Glede s hrupom povezanih omejitev obratovanja Komisija predlaga, da se Direktiva 2002/30/ES razveljavi in nadomesti z novo uredbo.

Letalski hrup vpliva na kakovost življenja državljanov, ki živijo v bližini letališč. Na drugi strani želijo potniki ohraniti široko izbiro letalskih povezav, letalski sektor pa je tudi gibalo rasti v zadevni regiji. Treba je torej vzpostaviti ravnotežje med tema dvema ciljema in sprejeti več z dokazi podprtih odločitev ob upoštevanju globalnega značaja letalstva. Predlog omogoča tudi postopno odpravo najhrupnejših letal flote, ki nesorazmerno prispevajo k hrupu v letalskem prometu.

Katera so bila glavna vprašanja?

Ministri, pristojni za promet, so potrdili splošno usmeritev glavnih predlogov Komisije:

  • Nova pravila bodo jasneje opredelila vse udeležence v postopku ocenjevanja hrupa ter njihove pravice in obveznosti. Državljani, ki živijo v bližini letališča, bodo vključeni v postopek ocenjevanja hrupa in bodo lahko podali svoje mnenje, preden bo organ odločil o omejitvi obratovanja.

  • Pristojni organi bi se morali osredotočiti na najhrupnejša letala flote (tako imenovane „mejno ustrezne zrakoplove“) in jih najprej postopno odpraviti, namesto da uvajajo splošne prepovedi nočnih letov, ki vplivajo tudi na operaterje, ki vlagajo v tišja letala. Ministri, pristojni za promet, so sprejeli strožjo opredelitev pojma "mejno ustreznih zrakoplovov" ter se dogovorili za postopno uporabo vse strožjih pravil.

  • Komisija bo imela pravico nadzorovati kakovost postopka odločanja, da bi se v vseh fazah postopka zagotovilo spoštovanje mednarodnih obveznosti.

  • Komisija bo pooblaščena za posodobitev standardov glede hrupa v skladu z razvojem mednarodnih pravil, sprejetih v okviru Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, organa ZN za mednarodno civilno letalstvo, ki je odgovoren za določitev standardov glede hrupa letal.

Ta sporazum bo vzpostavil evropski okvir, ki bo državljanom zagotavljal jasen postopek za izražanje stališč; nacionalni organi bodo morali upoštevati jasne parametre pri sprejemanju odločitev; upravljavcem bi morala biti posledično zagotovljena večja predvidljivost in pravna varnost; Komisija bo po potrebi opravljala preverjanje kakovosti postopka v skladu z mednarodnimi obveznostmi; odločitve o omejitvah hrupa pa bodo ostale v pristojnosti držav članic.

Naslednji koraki

O predlogu mora pri prvi obravnavi glasovati še Evropski parlament. Predlagana uredba glede s hrupom povezanih omejitev obratovanja je druga od treh zakonodajnih predlogov v okviru „svežnja za boljša letališča“. Po današnji razpravi Komisija pričakuje, da bo Svet v času predsedovanja Cipra obravnaval še tretji del zakonodajnih ukrepov, ki se nanaša na slote.

Za več informacij glej memorandum Sveta za promet in telekomunikacije: MEMO/12/409.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar