Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Luxemburg, 7 iunie 2012

Zgomotul aeroportuar: Statele membre sprijină revizuirea normelor UE

Siim Kallas, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu sectorul transporturilor, a mulțumit președinției daneze pentru gestionarea energică a propunerilor pentru îmbunătățirea aeroporturilor, care au primit acordul Consiliului atât în ceea ce privește activitățile de handling la sol (la 22 martie), cât și nivelul de zgomot (astăzi). Comisarul Kallas a afirmat: „Miniștrii transporturilor au reușit să formuleze o abordare generală a acestui aspect sensibil din punct de vedere politic, ceea ce reprezintă un progres important. Deși deciziile cu privire la limitele de zgomot vor reveni clar statelor membre, eu sunt conștient de impactul acestor restricții asupra rețelei aeronautice. Trebuie deci să se asigure un proces echitabil și conform normelor internaționale.”

Propunerea inițială a Comisiei

La 1 decembrie 2011, Comisia a adoptat o propunere pentru un/de regulament privind restricțiile de operare referitoare la zgomot, în contextul pachetului de măsuri pentru îmbunătățirea aeroporturilor, împreună cu propuneri privind sloturile de aeroport și activitățile de handling la sol (a se vedea IP/11/1484 și MEMO/11/857). Cât privește restricțiile de operare referitoare la zgomot, Comisia a propus abrogarea Directivei 2002/30/CE și înlocuirea sa cu un nou regulament.

Zgomotul produs de traficul aerian afectează calitatea vieții persoanelor care trăiesc în vecinătatea aeroporturilor. Totodată, publicul călător dorește să mențină o gamă largă de servicii aeriene și sectorul aviației este un motor regional al creșterii economice. Problema este punerea în echilibru a acestor două obiective și luarea unor decizii fundamentate, cu respectul cuvenit pentru caracterul global al sectorului aviației. De asemenea, propunerea permite eliminarea progresivă din flotă a celor mai zgomotoase aeronave, care contribuie în mod disproporționat la zgomotul produs de traficul aerian.

Care au fost principalele deziderate?

Miniștrii transporturilor au aprobat liniile de bază ale propunerii Comisiei:

  • Noile norme vor identifica mai clar toți actorii din procesul de evaluare a zgomotului, cu drepturile și obligațiile inerente. Cetățenii care locuiesc în vecinătatea unui aeroport se vor putea implica în procesul de evaluare a zgomotului și vor fi consultați oficial înainte ca o autoritate să stabilească restricții de operare.

  • Autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să își îndrepte atenția asupra celor mai zgomotoase aeronave ale flotei (așa-numitele „aeronave cu marjă mică de conformitate”) și să le elimine prioritar din flotă, în loc să se introducă interdicții generale referitoare la zborurile pe timp de noapte, care ar afecta și operatorii de aeronave care au făcut investiții în aeronave mai silențioase. Miniștrii transporturilor au acceptat o definiție mai strictă a acestor „aeronave cu marjă mică de conformitate”, care urmează să fie aplicată treptat în vederea unei mai mari rigurozități.

  • Comisia va avea dreptul de a revizui calitatea procesului decizional pentru a se asigura că toate etapele procedurale au fost respectate, în conformitate cu angajamentele internaționale.

  • Comisia va fi abilitată să actualizeze standardele de zgomot în funcție de evoluțiile internaționale din cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale, organismul ONU pentru aviația civilă internațională responsabil de stabilirea standardelor de zgomot pentru aeronave.

Din perspectivă generală, acest acord va institui un cadru european în baza căruia cetățenilor li se va prezenta un proces vizibil care le va permite să își facă cunoscute punctele de vedere; autoritățile naționale urmează să respecte parametri clari în luarea deciziilor; operatorii vor beneficia de un climat mai previzibil și de securitate juridică, în consecință; Comisia, dacă este necesar, efectuează un control al calității procesului în conformitate cu angajamentele internaționale, iar deciziile de substanță rămân categoric în mâinile statelor membre.

Etapele următoare

Propunerea urmează încă să fie votată de Parlamentul European la prima lectură. Regulamentul propus privind restricțiile de operare referitoare la zgomot este al doilea din cele trei propuneri legislative conținute în pachetul privind îmbunătățirea aeroporturilor. În continuarea discuției de astăzi, Comisia preconizează că, în perioada președinției cipriote, Consiliul va lucra la cel de-al treilea element - sloturile.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați nota de informare pe tema Consiliului Transporturi și Telecomunicații: MEMO/12/409

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar