Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Luxembourg, 2012. június 7.

Repülőtéri zaj: A tagállamok támogatják az uniós szabályok felülvizsgálatát

Siim Kallas, az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke köszönetét fejezte ki a dán elnökségnek a jobb repülőterekre vonatkozó javaslatok hatékony előreviteléért: a Tanácsban ugyanis március 22-én megállapodás született a földi kiszolgálásra, a mai napon pedig a repülőtéri zajra vonatkozóan. Siim Kallas a következőket nyilatkozta: „A közlekedési minisztereknek sikerült megállapodásra jutniuk ebben a politikai szempontból igen kényes kérdésben, ez pedig fontos előrelépést jelent. A zajkorlátozásokkal kapcsolatos döntések meghozatala továbbra is egyértelműen tagállami hatáskörben marad, mivel azonban az ilyen korlátozásoknak a légiforgalmi hálózatra is hatásuk van, gondoskodnunk kell arról, hogy a folyamat méltányos legyen és tiszteletben tartsa a nemzetközi szabályokat.

A Bizottság eredeti javaslata

2011. december 1-jén a Bizottság – a jobb repülőterekre vonatkozó intézkedéscsomag keretében – javaslatot fogadott el a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozásokról, a földi kiszolgálásról és a repülőtéri résidőkről (lásd: IP/11/1484 és MEMO/11/857). A zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások tekintetében a Bizottság javasolta a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül helyezését és új irányelvvel való felváltását.

A légiközlekedés zaja komolyan befolyásolja a repülőterek közelében élő emberek életminőségét. Az utazóközönség ugyanakkor a légi közlekedési szolgáltatások minél szélesebb kínálatából szeretne válogatni, és a légi közlekedés a regionális szintű fejlődésnek is motorja. A kihívást tehát az jelenti, hogy megtaláljuk az egyensúlyt e két célkitűzés között, a döntéshozatalt tényekre alapozzuk, és mindeközben szem előtt tartsuk a légi közlekedés globális jellegét. A javaslat értelmében lehetőség lesz az egyes flották legzajosabb, így a légiközlekedésből származó zajt aránytalan mértékben növelő légi járműveinek forgalomból való kivonására.

Melyek voltak a fő szempontok?

A közlekedési miniszterek támogatták a bizottsági javaslat fő irányvonalát, azaz a követezőket:

  • Az új szabályok egyértelműbben meg fogják határozni, hogy kinek milyen szerepe, jogai és kötelezettségei vannak a zajértékelési eljárással kapcsolatban. A repülőterek közelében élő embereket be fogják vonni a zajértékelési eljárásba, és az üzemeltetési korlátozásokról szóló döntések meghozatala előtt velük is hivatalosan konzultálni fognak.

  • Az illetékes hatóságok a flották legzajosabb (úgynevezett „a követelményeknek éppen csak eleget tevő”) légi járműveire összpontosíthatnak majd, és elsőként ezeket vonhatják ki a forgalomból, szemben a mostani helyzettel, amikor gyakran az éjszakai légi járatokra vonatkozó általános korlátozásokat vezetnek be és ezzel azokat a repülőgép-üzemeltetőket is előnytelen helyzetbe hozzák, akik halkabb repülőgépeket vásárolnak. A közlekedési miniszterek „a követelményeknek éppen csak eleget tevő légi járművek” fogalmát a mostaninál szigorúbban határozták meg; az új meghatározás bevezetése szakaszosan történik majd.

  • Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban a folyamat valamennyi lépése betartásra kerül, a Bizottságnak lehetősége lesz a döntéshozatali eljárás minőségének felülvizsgálatára.

  • A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a légijármű-zajvédelmi előírások meghatározásáért felelős ENSZ-szervezet, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) nemzetközi fejleményeivel összhangban aktualizálja a zajvédelmi előírásokat.

A megállapodás nyomán összességében olyan európai keret jön létre, amely a polgárok számára lehetőséget biztosít arra, hogy a döntéshozók tudomására hozzák véleményüket, a nemzeti hatóságok számára előírja, hogy a döntéshozatal során mely világos szempontokat kell szem előtt tartaniuk, ennek köszönhetően a repülőgépek üzemben tartói nagyobb fokú kiszámíthatóságot és jogbiztonságot élvezhetnek, a Bizottság – szükség esetén – a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban ellenőrizheti a folyamat minőségét, a lényegi döntések meghozatala pedig tagállami hatáskörben marad.

A következő lépések

A javaslatot az Európai Parlamentnek első olvasatban még meg kell szavaznia. A zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozásokról szóló rendeletjavaslat a jobb repülőterekre vonatkozó, három jogszabályból álló csomag második eleme. A mai egyeztetéseket követően a Bizottság arra számít, hogy a Tanács a ciprusi elnökség alatt nekilát a javaslatcsomag harmadik elemével, a repülőtéri résidőkről szóló javaslattal kapcsolatos tárgyalásoknak.

További információkért lásd a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács üléséről szóló alábbi összefoglalót: MEMO/12/409

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar