Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 юни 2012 г.

Рекорден брой европейци подкрепят хуманитарната помощ на ЕС въпреки собствените си трудности

Обществената подкрепа за хуманитарна помощ се е увеличила в Европейския съюз въпреки икономическата криза. Това е един от основните резултати от последното проучване на Евробарометър относно хуманитарната помощ и гражданската защита.

Девет от десет граждани (88 %) смятат, че е важно Европейският съюз да продължи финансирането на хуманитарна помощ, което представлява увеличение от девет процентни пункта в сравнение с последното проучване през 2010 г. Почти толкова много, 84 %, подкрепят поддържането на финансирането за хуманитарна помощ въпреки настоящата икономическа криза и натиска върху публичните финанси.

„Дори в трудни времена обществеността в ЕС продължава да ни подкрепя в подпомагането на хората по целия свят, които не по своя вина се намират в тежко положение. И тази подкрепа се увеличи през последните две години“, каза Кристалина Георгиева, европейски комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и отговор при кризи.

„Горда съм, че в Европа е налице такава силна ангажираност и подкрепа за хуманитарната помощ и гражданската защита въпреки трудностите, пред които сме изправени днес. Ние не приемаме тази щедрост за даденост. Наш дълг е да положим максимални усилия, за да предоставим помощта и защитата по хуманен, професионален и ефективен начин,“ добави комисарят.

Има също и твърдо одобрение за ролята на Комисията при координирането на хуманитарната помощ на ЕС; 71 % — с 13 процентни пункта повече от 2010 г. Мнозинството от отговорилите (88 %) също подкрепя инициатива да се ангажират младите хора в хуманитарните операции на ЕС в рамките на доброволен корпус на ЕС за помощ.

По отношение на гражданската защита 82 % са съгласни, че координираните действия на ЕС при справянето с бедствия са по-ефективни от действията на отделни държави.

Тази година Европейската комисия отбелязва 20-та годишнина от предоставянето на хуманитарна помощ чрез ECHO, нейната Генерална дирекция за Хуманитарна помощ и гражданска защита.

ЕС като цяло — Европейската комисия заедно с държавите членки — е водещият световен донор на хуманитарна помощ.

Комисията подпомага финансирането на операции за хуманитарна помощ по целия свят. Основната ѝ роля в областта на гражданската защита е в координирането на предоставянето на помощ на хора в засегнати от бедствия области в и извън ЕС.

Проучването относно гражданската защита разкрива загриженост във връзка с възможността за бедствия в ЕС. 75 % заявяват, че са загрижени за предизвикани от човека бедствия като нефтени разливи или ядрени аварии. Следват наводненията и земетресенията с 67 %, докато 64 % заявяват, че най-много се безпокоят от терористични атаки и 59 % се страхуват от въоръжени конфликти.

68 % от европейците са наясно, че ЕС финансира хуманитарна помощ. Четирима от десет души (38 %) са информирани за координацията на ЕС на гражданската защита.

Около една трета се чувстват добре информирани за дейностите на ЕС относно хуманитарната помощ, което е с 12 процентни пункта повече в сравнение с предишното проучване. В проучването за гражданската защита 19 % се чувстват добре информирани относно дейностите на ЕС. И в двете изследвания анкетираните избират телевизията и интернет като техни предпочитани източници на информация, следвани от пресата и радиото.

Контекст

Двете специални проучвания на Евробарометър относно хуманитарната помощ (384) и относно гражданската защита (383) са извършени в 27-те държави — членки на ЕС между 25 февруари и 11 март 2012 г. Във всяко проучване 26 751 анкетирани са интервюирани лично за тяхното разбиране за политиката на Европейската комисия относно хуманитарната помощ и гражданската защита.

За повече информация:

MEMO/12/423 – Обществена подкрепа за работата в областта на хуманитарната помощ ЕС

MEMO/12/424 – обществена подкрепа за работата на ЕС в областта на гражданската защита

Доклади на Евробарометър:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Уебсайт за хуманитарната помощ и гражданската защита на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Contacts :

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)


Side Bar