Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 juni 2012

Staatssteun: Commissie staat verhoging plafond tijdelijke herfinancieringsgarantie Dexia NV en DCL voorlopig toe, maar breidt onderzoek uit

De Europese Commissie geeft toestemming voor een verhoging met 10 miljard EUR van het plafond van een tijdelijke garantie die België, Frankrijk en Luxemburg hadden afgegeven ter dekking van de herfinancieringsbehoeften van Dexia NV en Dexia Crédit Local ("DCL"). Zo komt het garantieplafond nu uit op maximaal 55 miljard EUR. De Commissie heeft de maatregel tijdelijk goedgekeurd voor de periode tot 30 september 2012. Dit moet de financiële stabiliteit helpen te bewaren. Wanneer de Commissie haar beoordeling van het plan voor de afwikkeling van Dexia rond heeft, zal zij ook zich definitief uitspreken over de verenigbaarheid van deze maatregel met de EU-staatssteunregels.

België, Frankrijk en Luxemburg hebben tijdelijke garanties afgegeven om de herfinancieringsmaatregelen van de bank met een looptijd van maximaal drie jaar af te dekken, en dit voor een nominaal bedrag van maximaal 45 miljard EUR - dat nu is opgetrokken tot 55 miljard EUR. Het betreft hier een niet-hoofdelijke borgstelling ten belope van 60,5% voor België, 36,5% voor Frankrijk en 3% voor Luxemburg. Deze garantie en deze verhoging van het garantieplafond moeten de bank helpen om de laatste hand te leggen aan haar plan voor een gecontroleerde afwikkeling en moet de financiële stabiliteit van de betrokken lidstaten helpen te bewaren. Dexia NV is immers een systeemrelevante bank. Op 31 mei 2012 had de Commissie de tijdelijke goedkeuring van de garantie al verlengd tot en met 30 september 2012 (zie IP/12/523).

In deze fase heeft de Commissie echter twijfel of de maatregel wel verenigbaar is met de EU-regels inzake staatssteun voor banken in het kader van de crisis (zie met name IP/11/1488). De reden daarvoor is vooral dat de nieuwe staatssteun komt bovenop de massale steun die al is verleend in het kader van het herstructureringsplan van Dexia (zie IP/10/201) én de mogelijk nieuwe steun in het kader van Dexia's afwikkelingsplan (zie IP/12/523). De Commissie zal over de tijdelijke garanties een definitief besluit nemen in het kader van haar eindoordeel over het plan voor de gecontroleerde afwikkeling van Dexia.

Achtergrond

Sinds 2008 heeft Dexia forse staatssteun gekregen van Frankrijk, België en Luxemburg. De Commissie heeft hiervoor toestemming gegeven, in ruil voor een herstructureringsplan dat tegen eind 2014 volledig moest zijn uitgevoerd (zie IP/10/201).

Dankzij dat oorspronkelijke herstructureringsplan kon Dexia NV de stabiliteit van haar fundingbronnen verbeteren, haar hefboom verminderen en de omvang van haar portfolio niet-strategische activa afbouwen. De bank liep echter achterstand op bij de uitvoering van dit plan en de onbalans in haar fundingbronnen is sinds vorige zomer opnieuw toegenomen.

Sindsdien hebben de betrokken lidstaten nieuwe steun voor de Dexia-groep aangemeld. Daarbij ging het om de verkoop van Dexia Bank België (DBB) aan de Belgische Staat (zie IP/11/1203), de verkoop van Dexia BIL (zie IP/12/346), verdere staatsgaranties voor nieuwe herfinanciering van Dexia NV en haar dochter Dexia Crédit Local (DCL) (zie IP/11/1592) en de verlenging van die garanties (zie IP/12/523).

In december 2011 begon de Commissie een diepgaand onderzoek naar een nieuw pakket herstructureringssteun voor Dexia, waarvan de tijdelijke garantie een onderdeel is. Zij vroeg de lidstaten ook om binnen drie maanden een herstructurerings- of liquidatieplan in te dienen. In maart 2012 deden de lidstaten aanmelding van een afwikkelingsplan, dat de Commissie heeft betrokken in haar lopende onderzoek naar overheidsmaatregelen ten voordele van de Dexia-groep (zie IP/12/523).

Op 31 mei 2012 heeft de Commissie ook toestemming gegeven voor een tijdelijke verlenging tot 30 september 2012 van een garantie van de drie lidstaten voor nieuwe herfinanciering van Dexia NV en DCL (zie IP/12/523).

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, onder zaaknummers SA.37925, SA.24927 en SA.34928 beschikbaar in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.

Contact :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar