Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 juni 2012

Vooruitgang met het terugdringen van de aantallen voortijdige schoolverlaters en het verhogen van de aantallen afgestudeerden in Europa, maar meer inspanning noodzakelijk

De lidstaten zullen harder moeten werken om de "Europa 2020"-onderwijsdoelstellingen te verwezenlijken, namelijk het terugdringen van de percentages voortijdige schoolverlaters tot minder dan 10% en het verhogen van de percentages jongeren met een diploma van het tertiair onderwijs tot tenminste 40%. Dit blijkt uit cijfers voor 2011 die Eurostat heeft gepubliceerd: de lidstaten boeken weliswaar vooruitgang, maar er bestaan nog grote onderlinge verschillen en het is verre van zeker dat de EU haar doelen voor 2020 zal halen. Het percentage voortijdige schoolverlaters bedraagt nu 13,5%, tegen 14,1% in 2010 en 17,6 % in 2000. In 2011 had 34,6% van 30-34-jarigen een diploma van het tertiair onderwijs, vergeleken met 33,5% in het voorafgaande jaar en 22,4% in 2000.

Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, verklaarde: "De lidstaten dienen zich te concentreren op hervormingen en hun inspanningen inzake breed opgezette strategieën voor het terugdringen van voortijdige schoolverlating op te voeren. Zij moeten de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en tegelijkertijd de kwaliteit daarvan verbeteren. Als jonge mensen de juiste vaardigheden en kwalificaties kunnen verwerven, zal dat Europa helpen de jeugdwerkloosheid te bestrijden, de crisis te boven te komen en de mogelijkheden van de kenniseconomie optimaal te benutten. Serieuze investeringen in onderwijs en opleiding vormen een voorwaarde voor succes op langere termijn: zonder toereikende financiering zal Europa de wereldwijde wedstrijd op de terreinen groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen niet winnen."

Hoewel uit de meest recente cijfers blijkt dat er vorderingen zijn in de richting van beide doelen, vermoedt de Commissie dat dit niet het gevolg is van hervormingen met effecten op langere termijn, maar veeleer een neveneffect van de hoge jeugdwerkloosheid, waardoor veel jongeren langer onderwijs en opleidingen blijven volgen. Een andere reden voor bezorgdheid is dat de nationale doelen die de lidstaten zich hebben gesteld, niet toereikend zijn om het gezamenlijke totale doel van de EU te bereiken.

Wat voortijdige schoolverlating betreft – gedefinieerd als het percentage 18-24-jarigen die niet meer dan lager secundair onderwijs hebben en niet langer onderwijs of een opleiding volgen – hebben 11 lidstaten de benchmark van 10% gepasseerd1. Malta (33,5%), Spanje (26,5%) en Portugal (23,2%) hebben de hoogste percentages drop-outs, maar hebben in de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Andere lidstaten die voortijdige schoolverlating hebben teruggedrongen, zijn Cyprus (11,2%), Letland (11,8%) en Bulgarije (12,8%).

13 lidstaten hebben het algemene doel van 40% met een diploma van het tertiair onderwijs gehaald2. Van de lidstaten met lagere percentages hebben Slovenië (37,9%), Letland (35,7%), Hongarije (28,1%), Portugal (26,1%), de Tsjechische Republiek (23,8%) en Roemenië (20,4%) stijgingen van twee procentpunten ten opzichte van het voorafgaande jaar vertoond. Griekenland (28,9%), Oostenrijk (23,8%) en Italië (20,3%) hebben daarentegen stijgingen van slechts een half procentpunt of minder bereikt , en in Bulgarije (27,3%) en Malta (21,1%) is het aantal personen met tertiair onderwijs gedaald. Polen (36,9%), Duitsland (30,7%) en Slowakije (23,4%) vertoonden in diezelfde periode lichte stijgingen.

Achtergrond

De cijfers zijn verzameld door Eurostat, in het kader van de arbeidskrachtenenquête (Labour Force Survey), die gegevens verschaft over de situatie en trends op de arbeidsmarkt van de EU, met inbegrip van deelname aan onderwijs en behaalde kwalificaties. De lidstaten hebben in juni 2011 toegezegd tegen het einde van 2012 breed opgezette nationale strategieën op wetenschappelijke basis te zullen ontwikkelen om vroegtijdige schoolverlating terug te dringen.

Landspecifieke aanbevelingen

Op 30 mei 2012 heeft de Europese Commissie een reeks landspecifieke aanbevelingen aan de lidstaten gepresenteerd betreffende hervormingen ter verhoging van stabiliteit, groei en werkgelegenheid in de EU. Zes landen (Denemarken, Hongarije, Italië, Letland, Malta en Spanje) ontvingen aanbevelingen betreffende de aanpak van voortijdige schoolverlating, terwijl zeven landen (Oostenrijk, Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Italië, Letland en Slowakije) aanbevelingen ontvingen betreffende hoger onderwijs.

Samenwerking op Europees niveau en volgende stappen

In de context van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding ("ET 2020") moedigt de Commissie de lidstaten aan om samen te werken om voortijdige schoolverlating terug te dringen en het hoger onderwijs te moderniseren door op Europees niveau goede praktijken te identificeren en uit te wisselen. De Commissie heeft in december 2011 een werkgroep van deskundigen uit de hele EU opgericht om beleidsontwikkeling ter bestrijding van voortijdige schoolverlating te ondersteunen.

De Commissie zal verslag uitbrengen over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot voortijdige schoolverlating en tertiair onderwijs in de komende Education Monitor (najaar 2012) en de volgende Annual Growth Survey (jaarlijkse groeianalyse) (2013).

Voor meer informatie

Europese Commissie: Early school leaving

Europese Commissie: Modernisation agenda for higher education

Eurostat: Labour Force Survey

Androulla Vassiliou's website

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contactpersonen:

Dennis Abbott (+32 2295-9258)

Dina Avraam (+32 2295-9667)

BIJLAGE

1. Percentages voortijdige schoolverlaters in de EU (2000, 2010, 2011) en de nationale doelen van "Europa 2020" (in %)

 

2000

2010

2011

National targets

EU 27

17.6

14.1

13.5

EU target = less than 10.0

AT

10.2

8.3

8.3

9.5

BE

13.8

11.9

12.3

9.75

BG

:

13.9

12.8

11.0

CY

18.5

12.6

11.2

10.0

CZ

:

4.9

4.9

5.5

DE

14.6

11.9

11.5

10.0

DK

11.7

10.7

9.6

10.0

EE

15.1

11.6

10.9

9.5

EL

18.2

13.7

13.1

10.0

ES

29.1

28.4

26.5

15.0

FI

9.0

10.3

9.8

8.0

FR

13.3

12.8

12.0

9.5

HU

13.9

10.5

11.2

10.0

IE

:

11.4

10.6

8.0

IT

25.1

18.8

18.2

15.5

LT

16.5

8.1

7.9

9.0

LU

16.8

7.1

6.2

10.0

LV

:

13.3

11.8

13.4

MT

54.2

36.9

33.5

29.0

NL

15.4

10.1

9.1

9.0

PL

:

5.4

5.6

4.5

PT

43.6

28.7

23.2

10.0

RO

22.9

18.4

17.5

11.3

SE

7.3

9.7

6.6

10.0

SI

:

5.0

4.2

5.1

SK

:

4.7

5.0

6.0

UK

18.2

14.9

15.0

:

Source: Eurostat, Labour Force Survey, 2012

Chart 1: Early school leaving rates by country in 2011 and Europe 2020 national targets (in %)

2. Percentage gediplomeerden van het hoger onderwijs in de leeftijdsgroep van 30-34 jaar (2000, 2010, 2011) en de nationale doelen van "Europa 2020" (in %)

 

2000

2010

2011

National targets

EU 27

22.4

33.5

34.6

EU target = 40.0

AT

:

23.5

23.8

32.0

BE

35.2

44.4

42.6

47.0

BG

19.5

27.7

27.3

36.0

CY

31.1

45.1

45.8

46.0

CZ

13.7

20.4

23.8

38.0

DE

25.7

29.8

30.7

42.0

DK

32.1

41.2

41.2

40.0

EE

30.8

40

40.3

40.0

EL

25.4

28.4

28.9

32.0

ES

29.2

40.6

40.6

44.0

FI

40.3

45.7

46

42.0

FR

27.4

43.5

43.4

50.0

HU

14.8

25.7

28.1

30.3

IE

27.5

49.9

49.4

60.0

IT

11.6

19.8

20.3

26.0-27.0

LT

42.6

43.8

45.4

40.0

LU

21.2

46.1

48.2

66.0

LV

18.6

32.3

35.7

34.0-36.0

MT

7.4

21.5

21.1

33.0

NL

26.5

41.4

41.1

over 40.0

PL

12.5

35.3

36.9

45.0

PT

11.3

23.5

26.1

40.0

RO

8.9

18.1

20.4

26.7

SE

31.8

45.8

47.5

40.0-45.0

SI

18.5

34.8

37.9

40.0

SK

10.6

22.1

23.4

40.0

UK

29.0

43.0

45.8

:

Source: Eurostat, Labour Force Survey, 2012

Chart 2: Higher education attainment among those aged 30-34 in 2011 and Europe 2020 national targets (in %)

1 :

Slovenië (4,2%), de Tsjechische Republiek (4,9%), Slowakije (5,0%), Polen (5,6%), Luxemburg (6,2%), Zweden (6,6%), Litouwen (7,9%), Oostenrijk (8,3%), Nederland (9,1%), Denemarken (9,6%) en Finland (9.8%).

2 :

Ierland (49,4%), Luxemburg (48,2%), Zweden (47,5%), Finland (46,0%), Cyprus (45,8%), Verenigd Koninkrijk (45,8%), Litouwen (45,4%), Frankrijk (43,4%), België (42,6%), Denemarken (42,2%), Nederland (41,1%), Spanje (40,6%), Estland (40,3%)


Side Bar