Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. kesäkuuta 2012

Koulunkäynnin keskeyttäjien ja loppututkinnon suorittajien määrissä oikeansuuntaista mutta liian hidasta kehitystä

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena on vähentää koulunkäynnin keskeyttäjien määrä alle 10 prosenttiin ja nostaa korkea-asteen loppututkinnon suorittavien nuorten osuus vähintään 40 prosenttiin. Eurostatin tänään julkistamat vuotta 2011 koskevat luvut osoittavat kuitenkin, että jäsenvaltioiden on tehtävä lujemmin töitä, jos ne haluavat saavuttaa nämä koulutusta koskevat tavoitteet. Niiden mukaan jäsenvaltiot edistyvät tavoitteissa, mutta suuria eroja on edelleen jäljellä, eikä ole ollenkaan varmaa, että EU saavuttaa vuodeksi 2020 asettamansa tavoitteet. Koulunkäynnin keskeyttäjien osuus on tällä hetkellä 13,5 prosenttia, joten se on laskenut oltuaan 14,1 prosenttia vuonna 2010 ja 17,6 prosenttia vuonna 2000. EU:n 30–34-vuotiaista 34,6 prosentilla oli loppututkinto vuonna 2011, kun vastaava osuus oli 33,5 prosenttia edellisenä vuonna ja 22,4 prosenttia vuonna 2000.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan jäsenvaltioiden tulisi keskittyä uudistuksiin ja vauhdittaa toimia koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävien kokonaisvaltaisten strategioiden toteuttamiseksi. ”Jäsenvaltioiden on lisättävä mahdollisuuksia päästä korkea-asteen koulutukseen ja samalla parannettava koulutuksen laatua. Jos nuorille annetaan mahdollisuudet hankkia oikeanlaista taitoa ja osaamista, Eurooppa pystyy paremmin torjumaan nuorisotyöttömyyttä, nousemaan talouskriisistä ja hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla osaamistalouden tarjoamat mahdollisuudet. Tositarkoituksella tehdyt investoinnit koulutukseen ovat pitkän aikavälin menestymisen ennakkoehto: ilman asianmukaista rahoitusta Eurooppa ei kykene voittamaan globaalia kilpailua kasvusta, työpaikoista ja kilpailukyvystä.”

Vaikka tuoreimmat luvut osoittavat edistystä tavoitteiden saavuttamisessa, komissio on huolissaan siitä, että lukujen parantuminen ei niinkään johdu uudistuksista, joilla olisi vaikutuksia pitkällä aikavälillä, vaan kyse on pikemminkin siitä, että nuorisotyöttömyyden vuoksi nuoret pysyvät pitempään koulutuksen piirissä. Toinen huolenaihe on, että jäsenvaltioiden asettamat kansalliset tavoitteet eivät ole riittäviä, jotta EU kykenisi saavuttamaan kokonaistavoitteensa.

Koulunkäyntinsä keskeyttäjiksi määritellään 18–24-vuotiaat, joilla on korkeintaan ylemmän perusasteen tutkinto ja jotka eivät enää ole koulutuksen piirissä. Yhteensä 11 jäsenvaltiota1 on onnistunut vähentämään näiden nuorten määrän alle 10 prosentin tavoitetason. Suhteellisesti eniten koulupudokkaita on Maltassa (33,5 %), Espanjassa (26,5 %) ja Portugalissa (23,2 %), mutta näissä maissa on edistytty huomattavasti viime vuosina. Koulunkäynnin keskeyttäjien osuutta ovat vähentäneet myös Kypros (11,2 %), Latvia (11,8 %) ja Bulgaria (12,8 %).

Korkea-asteen loppututkinnon suorittajien osuutta koskevan 40 prosentin yleistavoitteen on ylittänyt 13 jäsenvaltiota2. Niiden maiden joukossa, joissa korkea-asteen tutkinnon suorittajien osuus on pienempi, Slovenia (37,9 %), Latvia (35,7 %), Unkari (28,1 %), Portugali (26,1 %), Tšekki (23,8 %) ja Romania (20,4 %) ovat kukin nostaneet tätä osuutta yli kahdella prosenttiyksiköllä vuosittain. Sen sijaan Kreikka (28,9 %), Itävalta (23,8 %) ja Italia (20,3 %) saavuttivat ainoastaan enintään puolen prosenttiyksikön kasvun, ja Bulgariassa (27,3 %) ja Maltassa (21,1 %) korkea-asteen tutkinnon suorittajien osuus itse asiassa pieneni. Puolassa (36,9 %), Saksassa (30,7 %) ja Slovakiassa (23,4 %) tapahtui samana aikana pientä edistymistä.

Tausta

Eurostat kokosi luvut osana työvoimatutkimusta, joka antaa tietoa EU:n työmarkkinoiden tilanteesta ja kehityksestä sekä koulutukseen osallistuvien ja tutkinnon suorittajien määristä. Jäsenvaltiot sitoutuivat kesäkuussa 2011 kehittämään vuoden 2012 loppuun mennessä näyttöön perustuvia, kokonaisvaltaisia kansallisia strategioita koulunkäynnin keskeyttävien määrän vähentämiseksi.

Maakohtaiset suositukset

Euroopan komissio esitteli 30. toukokuuta 2012 jäsenvaltiokohtaiset suositukset uudistuksista, joilla pyritään lisäämään vakautta, kasvua ja työllisyyttä kaikkialla EU:ssa. Kuudelle maalle (Espanja, Italia, Latvia, Malta, Tanska ja Unkari) suositeltiin koulunkäynnin keskeyttämiseen puuttumista, ja seitsemälle maalle (Bulgaria, Italia, Itävalta, Latvia, Slovakia, Tšekki ja Unkari) annettiin korkea-asteen koulutusta koskevia suosituksia.

Yhteistyö Euroopan tasolla ja seuraavat vaiheet

Komissio kannustaa jäsenvaltioita tekemään eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) mukaista yhteistyötä koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi ja korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamiseksi kartoittamalla ja vaihtamalla hyväksi todettuja toimintatapoja EU:n tasolla. Komissio perusti joulukuussa 2011 asiantuntijoista koostuvan työryhmän tukemaan koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävien toimintalinjojen kehittämistä.

Komissio raportoi koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämistä ja korkea-asteen loppututkinnon suorittajien osuutta koskevien tavoitteiden edistymisestä piakkoin (syksyllä 2012) julkaistavassa koulutusseuranta-asiakirjassa (Education Monitor) ja seuraavassa vuotuisessa kasvuselvityksessä (vuonna 2013).

Lisätietoja

Euroopan komissio: Koulunkäynnin keskeyttämistä koskevat sivut

Euroopan komissio: Korkea-asteen koulutuksen uudistusstrategia

Eurostat: Työvoimatutkimus

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

LIITE

1. Koulunkäynnin keskeyttäjien osuudet EU:ssa (vuosina 2000, 2010 ja 2011) ja Eurooppa 2020 -strategian kansalliset tavoitteet (prosentteina)

 

2000

2010

2011

National targets

EU 27

17.6

14.1

13.5

EU target = less than 10.0

AT

10.2

8.3

8.3

9.5

BE

13.8

11.9

12.3

9.75

BG

:

13.9

12.8

11.0

CY

18.5

12.6

11.2

10.0

CZ

:

4.9

4.9

5.5

DE

14.6

11.9

11.5

10.0

DK

11.7

10.7

9,6

10.0

EE

15.1

11.6

10.9

9.5

EL

18.2

13.7

13.1

10.0

ES

29.1

28.4

26.5

15.0

FI

9.0

10.3

9.8

8.0

FR

13.3

12.8

12.0

9.5

HU

13.9

10.5

11.2

10.0

IE

:

11.4

10.6

8.0

IT

25.1

18.8

18.2

15.5

LT

16.5

8.1

7.9

9.0

LU

16.8

7.1

6.2

10.0

LV

:

13.3

11.8

13.4

MT

54.2

36.9

33.5

29.0

NL

15.4

10.1

9.1

9.0

PL

:

5.4

5.6

4.5

PT

43.6

28.7

23.2

10.0

RO

22.9

18.4

17.5

11.3

SE

7.3

9.7

6.6

10.0

SI

:

5.0

4.2

5.1

SK

:

4.7

5.0

6.0

UK

18.2

14.9

15.0

:

Source: Eurostat, Labour Force Survey, 2012

Kaavio 1: Koulunkäynnin keskeyttäjien osuudet maittain vuonna 2011 ja Eurooppa 2020 -strategian kansalliset tavoitteet (prosentteina)

2. Korkea-asteen loppututkinnon suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaista (vuosina 2000, 2010 ja 2011) ja Eurooppa 2020 ‑strategian kansalliset tavoitteet (prosentteina)

 

2000

2010

2011

National targets

EU 27

22.4

33.5

34.6

EU target = 40.0

AT

:

23.5

23.8

32.0

BE

35.2

44.4

42.6

47.0

BG

19.5

27.7

27.3

36.0

CY

31.1

45.1

45.8

46.0

CZ

13.7

20.4

23.8

38.0

DE

25.7

29.8

30.7

42.0

DK

32.1

41.2

41.2

40.0

EE

30.8

40

40.3

40.0

EL

25.4

28.4

28.9

32.0

ES

29.2

40.6

40.6

44.0

FI

40.3

45.7

46

42.0

FR

27.4

43.5

43.4

50.0

HU

14.8

25.7

28.1

30.3

IE

27.5

49.9

49.4

60.0

IT

11.6

19.8

20.3

26.0-27.0

LT

42.6

43.8

45.4

40.0

LU

21.2

46.1

48.2

66.0

LV

18.6

32.3

35.7

34.0-36.0

MT

7.4

21.5

21.1

33.0

NL

26.5

41.4

41.1

over 40.0

PL

12.5

35.3

36.9

45.0

PT

11.3

23.5

26.1

40.0

RO

8.9

18.1

20.4

26.7

SE

31.8

45.8

47.5

40.0-45.0

SI

18.5

34.8

37.9

40.0

SK

10.6

22.1

23.4

40.0

UK

29.0

43.0

45.8

:

Source: Eurostat, Labour Force Survey, 2012

Kaavio 2: Korkea-asteen loppututkinnon suorittaneiden osuus 30–34-vuotiaista vuonna 2011 ja Eurooppa 2020 -strategian kansalliset tavoitteet (prosentteina)

1 :

Slovenia (4,2 %), Tšekki (4,9 %), Slovakia (5,0 %), Puola (5,6 %), Luxemburg (6,2 %), Ruotsi (6,6 %), Liettua (7,9 %), Itävalta (8,3 %), Alankomaat (9,1 %), Tanska (9,6 %) ja Suomi (9,8 %).

2 :

Irlanti (49,4 %), Luxemburg (48,2 %), Ruotsi (47,5 %), Suomi (46,0 %), Kypros (45,8 %), Yhdistynyt kuningaskunta (45,8 %), Liettua (45,4 %), Ranska (43,4 %), Belgia (42,6 %), Tanska (42,2 %), Alankomaat (41,1 %), Espanja (40,6 %) ja Viro (40,3 %)


Side Bar