Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. juni 2012

Færre går ud af skolen i utide, og flere får en højere uddannelse, men der kan stadig ske forbedringer

EU-landene skal arbejde hårdere for at opfylde uddannelsesmålene i forbindelse med "Europa 2020", dvs. reducere antallet af elever, der forlader skolen uden en eksamen, til under 10 % og øge andelen af unge med en højere uddannelse til mindst 40 %. Det fremgår af de tal for 2011, som Eurostat nu har offentliggjort. De viser, at EU-landene har gjort fremskridt, men at der stadig findes store forskelle, og at det langt fra er sikkert, at EU når målene for 2020. Procentdelen af unge, der går ud af skolen uden en eksamen, er nu på 13,5 %, et fald fra 14,1 % i 2010 og fra 17,6 % i 2000. I 2011 havde 34,6 % af de 30-34-årige i EU en højere uddannelse mod 33,5 % i det foregående år og 22,4 % i 2000.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, siger: "EU-landene skal sætte større fokus på reformer og yde en større indsats for at gennemføre omfattende strategier, der skal forhindre de unge i at gå ud af skolen i utide. Det er nødvendigt, at det gøres lettere at få adgang til videregående uddannelse, og at kvaliteten af disse uddannelser forbedres. Hvis de unge får de rette kvalifikationer og færdigheder, bliver EU bedre i stand til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden, overvinde krisen og få mest ud af de muligheder, som det videnbaserede samfund skaber. En forudsætning for succes på længere sigt er, at der investeres seriøst i almen uddannelse og erhvervsuddannelse, for uden ordentlig finansiering kan EU ikke vinde den globale kamp for vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne."

Selv om de nyeste tal viser, at der er sket fremskridt på begge områder, er Kommissionen bekymret over, at dette ikke skyldes langsigtede reformer, men at det snarere er en bivirkning af den høje ungdomsarbejdsløshed, som betyder, at flere unge bliver længere i uddannelsessystemet. En anden grund til bekymring er, at EU-landenes egne mål ikke er sat tilstrækkeligt højt til, at EU som helhed kan opfylde de fælles mål.

Unge, der går ud af skolen i utide, defineres som den andel af 18-24-årige, der kun højst har afsluttet folkeskoleniveauet, og som ikke længere er i et uddannelsesforløb. På dette område har 11 EU-lande klaret sig bedre end målsætningen på 10 %1. Malta (33,5 %), Spanien (26,5 %) og Portugal (23,2 %) har det højeste antal af unge, der forlader skolen i utide, men har gjort store fremskridt i de senere år. Andre EU-lande, der har nedbragt antallet af unge, der går for tidligt ud af skolen, er Cypern (11,2 %), Letland (11,8 %) og Bulgarien (12,8 %).

I 13 EU-lande udgør andelen af unge, der fortsætter på en videregående uddannelse, over de 40 %, som er det overordnede mål2. Blandt de lande, hvor målet ikke er nået, har Slovenien (37,9 %), Letland (35,7 %), Ungarn (28,1 %), Portugal (26,1 %), Tjekkiet (23,8 %) og Rumænien (20,4 %) alle oplevet stigninger på over to procentpoint fra år til år. Til gengæld opnåede Grækenland (28,9 %), Østrig (23,8 %) og Italien (20,3 %) kun stigninger på et halvt procentpoint eller mindre, og Bulgarien (27,3 %) og Malta (21,1 %) registrerede et fald i målet for antallet af unge på videregående uddannelser. Polen (36,9 %), Tyskland (30,7 %) og Slovakiet (23,4 %) noterede beskedne fald i samme periode.

Baggrund

Tallene er indsamlet i forbindelse med Eurostats arbejdsstyrkeundersøgelse, der giver data om situationen og tendenserne på EU's arbejdsmarked, herunder deltagelse i og gennemførelse af uddannelser. I juni 2011 forpligtede EU-landene sig til at lægge omfattende og vidensbaserede nationale strategier for inden udgangen af 2012 at få nedbragt antallet af unge, der går ud af skolen uden eksamen.

Landespecifikke henstillinger

Den 30. maj 2012 fremsatte Europa-Kommissionen en række landespecifikke henstillinger til EU-landene om reformer, der skal øge stabiliteten, væksten og beskæftigelsen i hele EU. Det er blevet henstillet til seks lande (Danmark, Italien, Letland, Malta, Spanien og Ungarn), at de tager fat på at løse problemet med elever, der går ud af skolen i utide, mens der er rettet henstillinger vedrørende videregående uddannelser til syv lande (Bulgarien, Italien, Letland, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn og Østrig).

Samarbejde på EU-plan og det videre forløb

Kommissionen opfordrer i EU's strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet ("ET 2020") EU-landene til at samarbejde om at nedbringe antallet af elever, der går ud af skolen uden eksamen, og modernisere de videregående uddannelser ved på EU-plan at kortlægge og udveksle eksempler på god praksis. Kommissionen nedsatte i december 2011 en arbejdsgruppe bestående af eksperter fra hele EU, som skal hjælpe med at udforme en politik, der skal forhindre, at unge forlader skolen i utide.

Kommissionen vil i det kommende nummer af Education Monitor (efteråret 2012) og i den næste årlige vækstoversigt (2013) give de nyeste oplysninger om situationen med hensyn til unge, der går ud af skolen i utide, og andelen af unge, der afslutter en videregående uddannelse.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen: Elever, der forlader skolen for tidligt

Europa-Kommissionen: Dagsorden for modernisering af videregående uddannelse

Eurostat: Arbejdsstyrkeundersøgelsen

Androulla Vassilious hjemmeside

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

BILAG

1. Andelen af unge i EU, der går ud af skolen i utide (2000, 2010, 2011), og de nationale mål for "Europa 2020" (i %)

 

2000

2010

2011

Nationale mål

EU-27

17,6

14,1

13,5

EU-mål = under 10,0

AT

10,2

8,3

8,3

9,5

BE

13,8

11,9

12,3

9,75

BG

:

13,9

12,8

11,0

CY

18,5

12,6

11,2

10,0

CZ

:

4,9

4,9

5,5

DE

14,6

11,9

11,5

10,0

DK

11,7

10,7

9,6

10,0

EE

15,1

11,6

10,9

9,5

EL

18,2

13,7

13,1

10,0

ES

29,1

28,4

26,5

15,0

FI

9,0

10,3

9,8

8,0

FR

13,3

12,8

12,0

9,5

HU

13,9

10,5

11,2

10,0

IE

:

11,4

10,6

8,0

IT

25,1

18,8

18,2

15,5

LT

16,5

8,1

7,9

9,0

LU

16,8

7,1

6,2

10,0

LV

:

13,3

11,8

13,4

MT

54,2

36,9

33,5

29,0

NL

15,4

10,1

9,1

9,0

PL

:

5,4

5,6

4,5

PT

43,6

28,7

23,2

10,0

RO

22,9

18,4

17,5

11,3

SE

7,3

9,7

6,6

10,0

SI

:

5,0

4,2

5,1

SK

:

4,7

5,0

6,0

UK

18,2

14,9

15,0

:

Kilde: Eurostat, Arbejdsstyrkeundersøgelsen, 2012

Tabel 1: Andelen af unge, der går ud af skolen i utide, pr. land i 2011, og de nationale mål for "Europa 2020" (i %)

2. Andelen af 30-34-årige, der har afsluttet en videregående uddannelse (2000, 2010, 2011), og de nationale mål for "Europa 2020" (i %)

 

2000

2010

2011

Nationale mål

EU 27

22,4

33,5

34,6

EU-mål = 40,0

AT

:

23,5

23,8

32,0

BE

35,2

44,4

42,6

47,0

BG

19,5

27,7

27,3

36,0

CY

31,1

45,1

45,8

46,0

CZ

13,7

20,4

23,8

38,0

DE

25,7

29,8

30,7

42,0

DK

32,1

41,2

41,2

40,0

EE

30,8

40

40,3

40,0

EL

25,4

28,4

28,9

32,0

ES

29,2

40,6

40,6

44,0

FI

40,3

45,7

46

42,0

FR

27,4

43,5

43,4

50,0

HU

14,8

25,7

28,1

30,3

IE

27,5

49,9

49,4

60,0

IT

11,6

19,8

20,3

26,0-27,0

LT

42,6

43,8

45,4

40,0

LU

21,2

46,1

48,2

66,0

LV

18,6

32,3

35,7

34,0-36,0

MT

7,4

21,5

21,1

33,0

NL

26,5

41,4

41,1

over 40,0

PL

12,5

35,3

36,9

45,0

PT

11,3

23,5

26,1

40,0

RO

8,9

18,1

20,4

26,7

SE

31,8

45,8

47,5

40,0-45,0

SI

18,5

34,8

37,9

40,0

SK

10,6

22,1

23,4

40,0

UK

29,0

43,0

45,8

:

Kilde: Eurostat, Arbejdsstyrkeundersøgelsen, 2012

Tabel 2: Andelen af 30-34-årige med en afsluttet videregående uddannelse, 2011 , og de nationale mål for "Europa 2020" (i %)

1 :

Slovenien (4,2 %), Tjekkiet (4,9 %), Slovakiet (5,0 %), Polen (5,6 %), Luxembourg (6,2 %), Sverige (6,6 %), Litauen (7,9 %), Østrig (8,3 %), Nederlandene (9,1 %), Danmark (9,6 %) og Finland (9,8 %).

2 :

Irland (49,4 %), Luxembourg (48,2 %), Sverige (47,5 %), Finland (46,0 %), Cypern (45,8 %), Det Forenede Kongerige (45,8 %), Litauen (45,4 %), Frankrig (43,4 %), Belgien (42,6 %), Danmark (42,2 %), Nederlandene (41,1 %), Spanien (40,6 %), Estland (40,3 %)


Side Bar