Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 juni 2012

EU-kommissionens planer att lätta den juridiska bördan för gränsöverskridande arvsärenden blir lag

Idag fick EU-kommissionens förslag om att förenkla internationella arvsärenden det slutliga godkännandet från medlemsländernas justitieministrar samlade i rådet. Kommissionens förslag kommer att förenkla de rättsliga bestämmelser som gäller när en familjemedlem med tillgångar i ett annat EU-land avlider. När detta offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning – vilket förväntas ske inom några veckor – kommer medlemsstaterna att ha tre år på sig att anpassa sin nationella lagstiftning så att de nya EU-reglerna om arvsrätt kan träda i kraft.

– Omkring 12,3 miljoner européer bor i ett annat EU-land än sitt eget och omkring 450 000 arvsärenden uppstår varje år, vilket överstiger ett värde på 120 miljarder euro. De olika reglerna om behörig domstol och tillämplig lag i de 27 EU-länderna orsakar rättsliga svårigheter för redan sörjande familjer, säger Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor. Att rådet idag godkänner de nya EU-reglerna kommer att ge rättslig säkerhet till tusentals familjer som råkar ut för internationella arvsärenden, fortsätter hon.

Dagens beslut kommer att leda till en betydande förenkling av avgöranden av internationella arvsärenden genom att ett enda kriterium fastställs för att avgöra både vilken domstol och vilken lag som ska vara tillämplig för gränsöverskridande arvsärenden, nämligen den avlidnes bostadsort. Det ger också möjlighet för människor att planera sitt arv i förväg med full rättslig säkerhet. Godkännandet banar också väg för införandet av ett europeiskt arvsintyg, vilket kommer att göra det möjligt för människor att utan vidare formaliteter styrka sin ställning som arvtagare eller dödsboförvaltare i hela EU. Detta innebär ett avsevärt framsteg jämfört med den nuvarande situationen, då det ibland kan vara mycket svårt att göra sina rättigheter gällande. Som ett resultat av detta kommer arvsärendena att kunna behandlas snabbare och till lägre kostnader.

Bakgrund

Den 14 oktober 2009 lade kommissionen fram ett förslag till en förordning för att förenkla internationella arvsärenden (se IP/09/1508). Enligt förordningen kommer ett enda kriterium användas för att avgöra både vilken myndighet som är behörig och vilken lag som är tillämplig på ett internationellt arvsärende, nämligen den avlidnes bostadsort. EU-medborgare som bor utomlands kommer emellertid att kunna välja att låta arvsärendet i dess helhet behandlas enligt lagstiftningen i det medlemsland där de är medborgare.

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor och Europaparlamentets plenarförsamling antog en rapport om förslag till förordning i mars 2012 (se IP/12/209).

Läs mer:

EU-kommissionen – frågor om familje- och arvsrätt:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Webbsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56


Side Bar