Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. junija 2012

Načrti Evropske komisije glede zmanjšanja pravnega bremena za čezmejno dedovanje se bodo uzakonili

Svet ministrov za pravosodje EU je danes sprejel predlog Komisije za poenostavitev ureditve mednarodnega dedovanja. Predlogi Evropske komisije bodo zmanjšali pravno breme v primeru smrti družinskega člana, ki ima lastnino v drugi državi članici EU. Po objavi v Uradnem listu EU, predvidoma v nekaj tednih, bodo imele države članice na voljo tri leta za uskladitev svoje nacionalne zakonodaje, tako da bodo novi predpisi EU o dedovanju začeli veljati.

„V drugi državi članici EU živi približno 12,3 milijona Evropejcev in vsako leto se obravnava približno 450 000 mednarodnih primerov dedovanja v skupni vrednosti več kot 120 milijard evrov. Zdaj različni predpisi o pristojnosti in pravu, ki se uporablja v 27 državah članicah EU, povzročajo pravne težave žalujočim družinam,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Z današnjo podporo Sveta novim predpisom EU se bo zagotovila pravna varnost za tisoče družin, ki se soočajo z mednarodnim dedovanjem.“

Današnja odločitev bo spodbudila bistveno poenostavitev ureditve mednarodnega dedovanja, saj bo uvedla enotno merilo za določanje pristojnosti in prava, ki se uporablja za čezmejno dedovanje, to je običajno prebivališče pokojnika. Prav tako bo državljanom omogočila, da svoje dedovanje načrtujejo vnaprej s popolno pravno varnostjo. Sprejetje predloga utira pot tudi uvedbi evropskega potrdila o dedovanju, ki bo dediču ali upravitelju dediščine omogočilo, da brez dodatnih formalnosti uveljavlja svoj status po vsej EU. To bo precej izboljšalo trenutno stanje, ko ljudje včasih resnično težko uveljavljajo svoje pravice. Postopki bodo tako hitrejši, stroški pa manjši.

Ozadje

Komisija je 14. oktobra 2009 predlagala uredbo za preprostejšo ureditev mednarodnega dedovanja (glej IP/09/1508). Z uredbo bo uvedeno enotno merilo za določanje pristojnosti organov in prava, ki se uporablja za čezmejno dedovanje, in sicer običajno prebivališče pokojnika. Državljani s prebivališčem v tujini se bodo lahko odločili, da se za njihovo celotno dediščino uporabi pravo države, katere državljani so.

Glasovanje o poročilu o osnutku zakonodaje je potekalo v okviru Odbora za pravne zadeve Evropskega parlamenta in na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta marca 2012 (glej IP/12/209).

Več informacij

Evropska komisija – Družinske zadeve in dedovanje:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar