Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

tlačová správa

V Bruseli 7. júna 2012

Európska komisia chce zákonom uľahčiť právne prekážky v prípade cezhraničného dedenia

Návrh Komisie zjednodušiť medzinárodné dedičské konania získal dnes konečnú podporu Rady ministrov spravodlivosti EÚ. Návrhy Európskej komisie budú mať za následok odľahčenie právnej záťaže v prípade, keď umrie člen rodiny a zanechá majetok v inom členskom štáte EÚ. Po uverejnení právneho predpisu v Úradnom vestníku EÚ, ku ktorému by malo prísť v priebehu niekoľkých týždňov, budú mať členské štáty 3 roky na prispôsobenie svojich vnútroštátnych zákonov tak, aby boli nové pravidlá EÚ o dedičských konaniach účinné.

„Viac ako 12,3 milióna Európanov žije v inom členskom štáte EÚ a každý rok sa uskutočňuje približne 450 000 medzinárodných majetkových dedičských konaní v hodnote viac ako 120 miliárd EUR. Odlišné pravidlá určovania súdnej príslušnosti a rôzniace sa rozhodné právo 27 členských štátov EÚ spôsobujú v súčasnosti smútiacim rodinám iba ďalšie starosti s právnymi formalitami,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť a podpredsedníčka Komisie. „Rada dnešným schválením nových pravidiel EÚ prináša právnu istotu tisícom rodín, ktoré prechádzajú medzinárodným dedičským konaním.“

Dnešné rozhodnutie sa prejaví na podstatnom zjednodušení medzinárodných dedičských konaní tým, že sa zavedenie jediné kritérium pre určenie jurisdikcie, ako aj rozhodného práva v prípade cezhraničného dedenia, a tým bude miesto obvyklého pobytu zosnulého. Občania, ktorí chcú rozdeliť svoj majetok dedičom už vopred, budú mať takisto plnú právnu istotu. Schválením sa takisto pripravila pôda pre zavedenie európskeho osvedčenia o dedičstve, ktoré bez akýchkoľvek ďalších formalít umožní preukázať postavenie dediča alebo správcu dedičstva v celej Únii. V porovnaní so súčasnou situáciou to bude významným krokom vpred, pretože dovolať sa príslušných práv je v dnešných podmienkach niekedy veľmi náročné. Výsledkom budú rýchlejšie konania s nižšími nákladmi.

Kontext

Dňa 14. októbra 2009 Komisia navrhla nariadenie, ktoré by malo zjednodušiť medzinárodné dedičské konania (pozri IP/09/1508). Podľa tohto nariadenia bude existovať jediné kritérium, na základe ktorého sa určia príslušné orgány a rozhodné právo vzťahujúce sa na cezhraničné dedičské konanie, a tým bude miesto obvyklého pobytu zosnulého. Občania, ktorí žijú v zahraničí, sa však budú môcť rozhodnúť pre právo krajiny svojej štátnej príslušnosti. To sa bude uplatňovať na celý ich majetok, ktorý bude predmetom dedičstva.

Výbor Európskeho parlamentu pre právne veci a plénum Európskeho parlamentu odhlasovali správu o legislatívnom návrhu v marci 2012 (pozri IP/12/209).

Ďalšie informácie:

Európska komisia – Rodinné záležitosti a dedenie:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar