Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 7 czerwca 2012 r.

Zaproponowane przez Komisję przepisy dotyczące zmniejszenia obciążeń prawnych w sprawach spadkowych o wymiarze transgranicznym zostaną przyjęte

Wniosek Komisji, który przewiduje uproszczenie postępowania spadkowego o charakterze transgranicznym, został dziś ostatecznie przyjęty przez Radę Ministrów Sprawiedliwości UE. Propozycje Komisji Europejskiej przyczynią się do zmniejszenia obciążeń prawnych dotyczących spraw spadkowych po członku rodziny zamieszkałym w innym państwie UE. Od momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE – co ma nastąpić w ciągu kilku tygodni – państwa członkowskie będą miały trzy lata na dostosowanie prawa krajowego, aby nowe zasady UE stały się skuteczne.

„Około 12,3 mln Europejczyków zamieszkuje w innym kraju UE, a każdego roku przeprowadza się ok. 450 tys. transgranicznych spraw spadkowych, których wartość szacuje się na ponad 120 mld euro. Obecnie obowiązujące różne przepisy w zakresie właściwości sądów i prawa właściwego w 27 państwach członkowskich UE nie zapewniają spokoju rodzinom w żałobie”, powiedziała komisarz UE ds. sprawiedliwości i wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding. „Zatwierdzone dziś przez Radę nowe unijne przepisy stworzą sytuację pewności prawnej tysiącom rodzin, których dotyczą międzynarodowe sprawy spadkowe".

Dzisiejsza decyzja może szybko doprowadzić do znacznego uproszczenia międzynarodowych spraw spadkowych poprzez zastosowanie jednolitego kryterium, pozwalającego określić zarówno właściwość sądu, jak i prawo właściwe mające zastosowanie w transgranicznym postępowaniu spadkowym: kryterium tym będzie zwykłe miejsce pobytu osoby zmarłej. Stworzy ona również możliwość zaplanowania spraw spadkowych z wyprzedzeniem, z pełnym zaufaniem do obowiązujących przepisów. Zatwierdzenie wniosku Komisji toruje również drogę do wprowadzenia europejskiego certyfikatu spadkowego, który umożliwi obywatelom wykazanie statusu spadkobiercy lub zarządcy spadku bez dodatkowych formalności na terenie całej Unii. Będzie to znaczny postęp w porównaniu do sytuacji obecnej, w której obywatele niekiedy napotykają niezwykłe trudności w wyegzekwowaniu swoich praw. Skutkiem będą krótsze i mniej kosztowne postępowania.

Kontekst

W dniu 14 października 2009 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie rozporządzenia mającego na celu uproszczenie przepisów dotyczących międzynarodowych spraw spadkowych (zob. IP/09/1508). Zgodnie z tym rozporządzeniem stosowane będzie jednolite kryterium, pozwalające określić z góry zarówno właściwość organów, jak również prawo mające zastosowanie w postępowaniu spadkowym o wymiarze transgranicznym: kryterium tym będzie zwykłe miejsce pobytu osoby zmarłej. Obywatele zamieszkali za granicą będą mogli jednak wybrać prawo właściwe kraju, którego są obywatelami, w odniesieniu do całości postępowania spadkowego.

W marcu 2012 r. na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego oraz w jego Komisji Prawnej przeprowadzono głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie projektu tego aktu prawnego (zob. IP/12/209).

Informacje dodatkowe

Komisja Europejska – sprawy rodzinne i sprawy spadkowe:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar